BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogacki Henryk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dynamika i przekształcenia strukturalne turystycznej bazy noclegowej w Polsce w ujęciu regionalnym
Dynamics and Structural Transformation of the Tourist Accommodation Base in Poland: a Regional Approach
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 203-220, tab., rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Turystyka, Zaplecze noclegowe turystyki, Struktura przestrzenna
Tourism, Tourism accommodation facilities, Spatial structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w strukturze przestrzennej turystycznej bazy noclegowej w Polsce. Baza ta jest bardzo słabo rozwinięta w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Polska zajmuje ostatnie miejsce, gdy uwzględnia się liczbę miejsc hotelowych w stosunku do liczby mieszkańców. Dystans ten ulega powolnemu zmniejszeniu na skutek budowy nowych obiektów, zwłaszcza o wyższym standardzie. Największą dynamiką przyrostu takich miejsc charakteryzowały się województwa świętokrzyskie i małopolskie, a najniższą śląskie i opolskie. Rozmieszczenie bazy noclegowej jest nierównomierne, bowiem połowa miejsc noclegowych koncentruje się w czterech województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, małopolskim i dolnośląskim. Potwierdzają to wskaźniki nasycenia miejscami noclegowymi w stosunku do ludności i powierzchni, bowiem skrajne wartości różnią się ponad dziesięciokrotnie. Generalnie duże nasycenie miejscami noclegowymi charakteryzuje regiony o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych. Nie odnosi się to jednak do województw o niskich wartościach PKB na jednego mieszkańca. W artykule przedstawiono także zróżnicowanie przestrzenne struktury bazy noclegowej w województwach, a także stopień podobieństwa tej struktury między poszczególnymi województwami. (abstrakt oryginalny)

The article presents changes in the spatial structure of the tourist accommodation base in Poland. In comparison with other European Union states, its development is poor: Poland occupies the last place in terms of hotel beds per inhabitant. The distance keeps diminishing slowly owing to the construction of new, especially higher-standard, facilities. Their highest growth dynamics could be recorded in Świętokrzyska Land and Małopolska, and the lowest, in the voivodeships of Silesia and Opole. The distribution of sleeping facilities is uneven, as half of them are concentrated in only four voivodeships: West Pomerania, Pomerania, Małopolska, and Lower Silesia. This is corroborated by the beds/population and beds/area rates where the extreme figures differ more than ten times. The rates are generally high in regions offering great natural and cultural attractions, but not in those with low per capita GDP indices. The article also presents spatial differences and similarities in the structure of the accommodation base among the voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołembski G., red. (1999) Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 2. Grabińska E. (2003) Przekrojowo-czasowa analiza taksonometryczna bazy i ruchu turystycznego w Polsce. Problemy Turystyki, z. 14, s. 5-29.
 3. Kowalczyk A. (2001) Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Kowalczyk A. (2000) Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Król A. (1978) Elementy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, IT, Warszawa.
 6. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2008) Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Liszewski S. (1995) Przestrzeń turystyczna, Turyzm, t. 13, z. 1.
 8. Roczniki Statystyczne Województw 2000 i 2008. GUS
 9. Rogacki H. (1988) Czynniki koncentracji przemysłu w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Turystyka w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne GUS (2008) "Roczniki Statystyczne GUS".
 11. Wawrzyniak S. (1977) Zmiany w strukturze przestrzennej turystycznej bazy noclegowej w Polsce w latach 1960-1970, IT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu