BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas Bartłomiej (Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie)
Tytuł
Ocena wizerunku i standaryzacja regionalnego produktu turystycznego na potrzeby marketingu terytorialnego
Evaluation of Tourist Product Image and Standardization for the Purposes of Place Marketing
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 221-231, tab., rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt turystyczny, Marketing terytorialny
Tourism, Tourist product, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu podstaw teoretycznych badań wizerunkowych, zasad marketingu miejsca, który zilustrowano najnowszymi krajowymi wynikami badań, a następnie rekomendowano narzędzia metodologiczne służące do oceny zarówno wizerunku, jak i standaryzacji produktu turystycznego. Autor sugeruje, że sama znajomość stanu wizerunku miejsca docelowego nie jest wystarczająca do skonstruowania strategii komunikacji. Wskazuje na fundamentalne znaczenie diagnozy produktu turystycznego - zarówno z punktu widzenia dopasowania do rynku, jak i możliwości komercjalizacji. Podano kilka przykładów zastosowania niektórych metod standaryzacji produktu oraz zaproponowano tzw. siatkę marketingową. (abstrakt oryginalny)

In the article, there are reviewed theoretical basis of image researches and the principles of place marketing with the latest results of domestic researches. In the next part of the article, there are recommended methodological tools for estimating tourist product image and standardization. The author points that knowledge of only a destination place image is not sufficient for building a communication strategy. The author suggests also that diagnosis of tourist product is very important from point of view of adjustment to a market and possibilities of its commercialization. There are showed also a few examples of usage of some standardization methods and there is proposed the so-called marketing net. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza przewag konkurencyjnych Polski na międzynarodowym rynku turystycznym (2003) Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, na zlecenie Departamentu Turystyki MG, Warszawa.
 2. Badania rozpoznawalności Polski na rynkach zagranicznych (2008) Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 3. Marka a branding - wymiary marki miejsca (2008) ekspertyza wykonana przez Instytut Marki Polskiej dla Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa.
 4. Mencwel S. (2008) Badania a strategia marketingowa miast..., czyli o roli badań w tworzeniu i rozwijaniu strategii marketingowej miast, Partner Corporate Profiles Consulting, wystąpienie na festiwalu promocji miast i regionów, Warszawa.
 5. Mikołajczyk A. (2007) Pierwszy raport o stanie marketingu miejsc w regionach i miastach Polski. Część 2. Marketing Wizerunku, Wyd. Brief, Warszawa.
 6. Monitoring zjawisk turystycznych województwa nowosądeckiego (1995) Instytut Turystyki, Kraków.
 7. Potencjał turystyczny Polski Wschodniej - badanie poprzedzające tworzenie kampanii reklamowej (2009) Dom Badawczy Maison dla POT, Warszawa, kwiecień.
 8. Raszka B. (2002) Wizerunek miasta a polityka turystyczna [w:] Informacja i promocja w turystyce. Materiały konferencyjne z I Sympozjum Naukowego "Znaczenie informacji i promocji w gospodarce turystycznej", Politechnika Białostocka, s. 115.
 9. Strategia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim na lata 2002-2006 (2002) na zlecenie Zarządu Województwa i UKFiT, Rzeszów.
 10. Szromnik A. (2007) Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Oficyna, Kraków.
 11. Walas B. (1995) Metodologiczne aspekty standaryzacji produktu turystycznego, "Problemy Turystyki", nr 1/2, vol. XVIII, Instytut Turystyki, Warszawa.
 12. Walas B. (2001) Marka turystyczna miast i regionów, "Rynek Turystyczny", nr 11-12, Warszawa.
 13. Walas B. (2006) Dobór wskaźników i metod dla potrzeb budowy strategii marketingowej destynacji turystycznej [w:] Turystyka w badaniach naukowych - prace ekonomiczne, WSIiZ, Rzeszów, s. 269-272.
 14. Walas B., red. (2008) Strategia marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 15. Wizerunek miast i regionów w świetle wyników badań (2007) Synovate, prezentacja.
 16. Zalech M. (2007) Wizerunek miasta jako czynnik rozwoju turystyki [w:] Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Siedlce, s. 402-403.
 17. Zelek A. (2000) Zarządzanie strategiczne. Diagnozy decyzje strategie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu