BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gúčik Marian (Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Slovensko), Kučerová Jana (Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Slovensko)
Tytuł
Tourism Development Strategy in the Region "Upper Nitra", Slovakia
Strategia rozwoju turystyki w regionie Górna Nitra na Słowacji
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 233-240, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Regiony turystyczne
Słowa kluczowe
Turystyka, Region turystyczny, Rozwój turystyki, Studium przypadku
Tourism, Tourist region, Tourism development, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień teoretycznych związanych z tworzeniem i realizacją strategii rozwoju turystyki z uwzględnieniem jej rozwoju regionalnego. Posługując się formą studium przypadku (case study) opisano doświadczenia zespołu ds. planowania zdobyte w trakcie prac dotyczących regionu turystycznego Górna Nitra na Słowacji. W artykule przedstawiono główne korzyści, a także ograniczenia dotyczące tworzenia oraz wdrażania na poziomie regionalnym strategii rozwoju turystyki. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to formulate theoretical issues dealing with the creation and implementation of the tourism development strategy and problems of regional tourism development. The article presents the experience, which had the planning team in this field in the form of case study elaborated in the conditions of the tourism region "Upper Nitra" located in Slovakia. The article formulates main benefits as well as constrains in the creation of the tourism development strategy and its implementation on regional level.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gúčik M., Kučerová J., Patúš P., Vetráková M. (1997) Manažment regiónu a strediska cestovného ruchu, Cestovateľ, Banská Bystrica, ISBN 80-967649-1-8.
  2. Gúčik M. (2000) Základy cestovného ruchu, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, ISBN 80-8055-355-6.
  3. Gúčik M. et al. (2004) Krátky slovník cestovného ruchu, Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu, Banská Bystrica, ISBN 80-88945-73.
  4. Gúčik M. et al. (2007) Manažment regionálneho cestovného ruchu. Knižnica cestovného ruchu 11, Slovak-Swiss Tourism, Banská Bystrica, ISBN 978-80-89090-34-1.
  5. Kučerová J. (2009) Plánovanie cestovného ruchu v cieľovom mieste, Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 42, č. 1, s. 15-27, ISSN 0139-8660.
  6. Malachovský A. (2002) Strategický manažment cestovného ruchu a predpoklady jeho uplatňovania na Slovensku. Studia oeconomica 15, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica 2002. ISBN 80-8055-698-9.
  7. Maráková V. (2006) Podpora rozvoja cestovného ruchu z verejných zdroajov [in:] Manažment cestovného ruchu. Knižnica cestovného ruchu 9, Slovak-Swiss Tourism, Banská Bystrica, s. 103-124, ISBN 80-88945-84-4.
  8. Patúš P. (2007) Manažment stredísk cestovného ruchu. Manažment stredísk cestovného ruchu [in:] Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 40, č. 2, s. 67-79, ISSN 0139-8660.
  9. Regionalizácia cestovného ruchu SR (2005) Ministerstvo hospodárstva, Bratislava.
  10. Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu