BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce
The Degree of Marketization of Municipal Bonds in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 225-236, rys., tab., bibl.20 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Obligacje komunalne
Capital market, Communal bonds
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem dłużnych instrumentów finansowych zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza przy poszukiwaniu przez nie możliwości pozyskania kapitału w celu realizacji inwestycji finansowych ze środków Unii Europejskiej. W Polsce JST mają do wyboru uplasowanie emisji obligacji na rynku zorganizowanym lub rynku niezorganizowanym. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce w latach 2009-2015 poprzez ocenę wielkości rynku, porównanie wartości emisji na rynku zorganizowanym i niezorganizowanym, analizę płynności oraz ocenę struktury inwestorów. Wyniki badań wskazują na słaby stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce, niską płynność walorów oraz dominację banków wśród obligatariuszy.(abstrakt oryginalny)

Financing with the use of municipal bonds is gaining in importance, especially regarding implementation investment projects financed from European Union funds. Local government units have the choice of emissions on the market organized and unorganized market. The aim of the article is to examine the degree of marketization of municipal bonds in Poland in the years 2009-2015 by comparing the emissions markets, liquidity analysis and evaluation of the structure of investors. The results indicate a low level of marketization of municipal bonds in Poland, low illiquidity and the dominance of banks among the bondholders. . (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak, J., Kołosowka, B., Voss, G. (2012). Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 3 (46). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 2. Biuletyn statystyczny Catalyst- raport roczny za lata 2009-2015. Pobrane z: www.gpw-catalyst.pl, dostęp 20.06.2016.
 3. Brzozowska, K. (2015). Rynek obligacji komunalnych Catalyst - stan i oczekiwania.
 4. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881. Ekonomiczne Problemy Usług, 118. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Filipiak, B. (2015). Instrumenty rynku kapitałowego w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. [W:] L. Pastrzałek, H. Kociemska (red.), Finanse samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Kozuń-Cieślak, G. (2008). Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Markowski, K. (2002). Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce. [W:] K. Ciejpa-Znamirowski (red.), Problemy zarządzania na rynku kapitałowym. Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 9. Mazurek-Chwiejczak, M. (2011). Rynek obligacji komunalnych w Polsce. [W:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 10. Mosionek-Schweda, M., Panfil, P. (2014). Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Podsumowanie IV kwartału i roku na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce (za lta 2009-2015). Fitch Polska, Rating & rynek.
 12. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. (2014). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 13. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 14. Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2010). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 2009 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 15. Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2011). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 201Or.
 16. Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2012). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 2011 r.
 17. Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2013). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 2012 r.
 18. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. DzU 1990, nr 16, poz. 95. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. DzU 1995, nr 83, poz. 420.
 19. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. DzU 2005, nr 183, poz. 1538, ze zm.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, zezm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu