BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska-Misiąg Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Diversity of the Local Government Units' Debt
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 249-262, rys., tab., bibl.3 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźnik zadłużenia, Zadłużenie
Debt ratio, Indebtedness
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2015. Analiza uwzględnia podział na rodzaje jednostek (gminy, powiaty, województwa), przy czym w przypadku gmin za zasadne uznano wyodrębnienie miast na prawach powiatu - jednostek dominujących w całkowitej strukturze zadłużenia samorządowego. Najwięcej miejsca poświęcono zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu regionalnym, w którym dostrzec można wiele ciekawych zależności. Artykuł rozpoczyna przedstawienie zadłużenia samorządowego na tle zadłużenia całego sektora finansów publicznych, kończy zaś analiza zadłużenia w roku 2015, której część odnosi się do obowiązujących od 2014 r. wymogów związanych z koniecznością spełniania tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the diversity of the local government units' debt in 2008-2015. The analysis takes into account the distinction between different types of the units (gminas, powiats, voivodships), but in the case of gminas it also includes separation of cities with powiat status - as the leading units in total local government debt structure. Special attention is given to the debt of local government units in its regional context, where you can see many interesting relationships. The paper begins with a presentation of the share of self-government debt in total public debt in Poland. The last section is focused on an analysis of local government units' debt in 2015, with particular emphasis on so called an individual debt repayment indicator, which has been applicable as of 1 January 2014. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rada Ministrów (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa.
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2013, poz. 885, ze zm. http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3195141/Komunikat+w+sprawie+przekazania+c z  ci+aktyw w+OFE+do+ZUS.pdf. http://www.finanse.mf.gov.pl/szeregi-czasowe.
  3. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek- -samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu