BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczakowska-Proczka Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego
Selected Factors of Instability in the Public Financial System
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 263-273, rys., tab., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Deficyt budżetowy, System finansowy, Struktura PKB
Budget deficit, Financial system, GDP structure
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie przedstawia charakterystykę i mechanizm oddziaływania wybranych czynników na niestabilność publicznego systemu finansowego. W części pierwszej opracowania podjęto próbę zdefiniowania niestabilności w publicznym systemie finansowym. W drugiej przedstawiono wpływ na niestabilność w publicznym systemie finansowym takich czynników, jak: polityczny cykl koniunkturalny, iluzja fiskalna, czynnik demograficzny, wielkość i struktura PKB oraz bezrobocie.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the characteristics and mechanism of the impact of selected factors on the instability of the public financial system. The first part of the essay is the attempt to define the public instability in the financial system. The second shows the impact of instability in the public financial system factors such as the political cycle, the illusion of the fiscal, demographic factor, the size and structure of GDP and unemployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alińska, A., Woźniak, B. (2015). (red.). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
  2. Buchanan, J.M. (1997). Finanse publiczne w warunkach demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Kalecki, M. (1943). Political Aspects of Full Employment. Political Quarterly, 10/12 (XIV).
  4. Moździerz, A. (2009). Nierównowaga finansów publicznych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  5. Schinasi, G.J. (2006). Understanding Financial Stability: Towards a Practical Framework. Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington, D.C., October 23-27. Pobrane z: www.imf.org/external/np/seminars/eng/2006/mfl/gjs.pdf, dostęp 8.07.2016.
  6. Sowiński, R. (2011). Reguły fiskalne jako narzędzie naprawy finansów publicznych. [W:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
  7. Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 1990-2015. Warszawa.
  8. Szczepańska, O. (2008). Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno- -porównawcze. Warszawa: Scholar.
  9. http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database, dostęp 5.07.2016.
  10. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w- -latach-1990-2016,4,1.html, dostęp 10.07.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu