BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Barbara (Lublin University of Technology, Poland), Mazur-Małek Marta (University of Tartu, Estonia)
Tytuł
Evaluating the Effectiveness of a Worksite Wellness Program
Ocena skuteczności pracowniczych programów wellnessowych
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2016, vol. 15, nr 4, s. 77-89, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Efektywność, Świadczenia zdrowotne
Organisation, Effectiveness, Health care benefits
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Z perspektywy organizacji wspieranie dobrostanu pracowniczego ma kluczowe znaczenie, ponieważ ma on wpływ na podniesienie poziomu efektywności pracy, zwiększenie jakości wykonywanych czynności zawodowych, poprawienie stosunków interpersonalnych w środowisku pracy oraz zwiększenie lojalności wobec pracodawcy. Programy mające na względzie dobrostan pracowników pojawiły się w zagranicznych firmach wiele lat temu. Coraz częściej pojawiają się także w polskich przedsiębiorstwach. Jednakże w ślad za nimi nie idzie liczba badań odnoszących się do tego zagadnienia. Brakuje zwłaszcza publikacji na temat metod mierzenia skuteczności tych programów.
Cel badań. Głównym celem artykułu jest wskazanie narzędzi użytecznych w procesie określania efektywności stosowanych programów. Artykuł ma charakter przeglądowy. Prezentuje on koncepcję dobrostanu pracowniczego, korzyści wynikające dla firm z wprowadzania programów mających przyczynić się do podniesienia poziomu dobrostanu pracowników oraz wskazywane w literaturze sposoby mierzenia ich skuteczności. Artykuł zawiera również wnioski, z których wynika przede wszystkim istotność wagi czynnika ludzkiego w przedstawianym procesie.
Metodologia. Artykuł oparty jest na przeglądzie dostępnej literatury.
Kluczowe wnioski. Skuteczność programu wellness może zależeć od zmiennych, takich jak płeć pracowników, wielkość firmy czy typ programu. Skuteczność funkcjonalnego programu dobrostanu pracowniczego wydaje się zależeć od czynników takich jak zaangażowanie i wsparcie kadry menedżerskiej, skuteczna komunikacja oraz wdrożone procedury pomiaru i oceny. (abstrakt oryginalny)

Background. Wellness programs have been implemented and developed for quite some time already, especially in companies abroad. They become ever more present in Polish companies as well, yet the available literature - both foreign and Polish - is rather scarce. There appears to be a lack of sources which present tools to evaluate the effectiveness of worksite wellness programs in a synthetic and especially review-like manner.
Research aims. The research problem is to determine methods to evaluate the effectiveness of worksite wellness programs. Those programs are implemented in order to achieve two objectives: enhance the employee's wellbeing and improve the economic outcomes of the whole company. The issue of implementing and measuring a worksite wellness program's effectiveness is then inevitable. The main objective of this article is to examine what kind of tools can be applied in the process of evaluating the effectiveness of worksite wellness programs.
Methodology. The article is based on a review and analysis of the available literature.
Key findings. The effectiveness of a worksite wellness program can depend on such variables as the employee's gender, size of the company, or program type. The effectiveness of a worksite wellness program seems to depend as well on factors such as top management engagement and support, setting of clear objectives and achievable aims, effective communication, and measurement and evaluation procedures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babu, A.S., Madan, K., Veluswamy, S.K., Mehra, R. & Maiya, A.G. (2014). Worksite health and wellness programs in India, Progress in Cardiovascular Diseases, 56(5), 501-507, doi:10.1016/j.pcad.2013.11.004
 2. Beck, A.J., Hirth, R.A., Jenkins, K.R., Sleeman, K.K. & Zhang, W. (2016). Factors associated with participation in a university worksite wellness program, American Journal of Preventive Medicine, 51(1), 1-11. doi:10.1016/j.amepre.2016.01.028
 3. Day, A. (2015, Autumn). Developing psychologically healthy workers and healthy workplaces. Psynopsis, Le Magazine Des Psychologues Du Canada, 11-13.
 4. Everyday Health Inc. & Global Wellness Institute (2016). Unlocking the Power of Company Caring (PDF). Global Wellness Summit.
 5. Ford, M.T., Cerasoli, C.P., Higgins, J.A. & Decesare, A.L. (2011). Relationships between psychological, physical and behavioral health and work performance: A review and meta-analysis, Work & Stress, 5, 185-204.
 6. Guazzi, M., Faggiano, P., Mureddu, G.F., Faden, G., Niebauer, J. & Temporelli, P.L. (2014). Worksite health and wellness in the European Union, Progress in Cardiovascular Diseases, 56(5), 508-514, doi:10.1016/j.pcad.2013.11.003
 7. History of Wellness (n.d.). Retrieved October 31, 2016, from http://www.globalwellnessinstitute.org/history-of-wellness/
 8. Keller, P.A., Lehmann, D.R. & Milligan, K.J. (2009). Effectiveness of corporate well-being programs: A meta-analysis, Journal of Macromarketing, 29(3), 279-302, doi:10.1177/0276146709337242
 9. Khoury, A. (n.d.). The Evolution of Worksite Wellness. Retrieved November 1, 2016, from http://www.corporatewellnessmagazine.com/worksite-wellness/the-evolution-of/
 10. Greiner, P.A. (1987). Nursing and worksite wellness. Holistic Nursing Practice, 2(1), 53-60. doi:10.1097/00004650-198711000-00009
 11. Monkevičius, A. (2014). Quality of working life concept and empirical indicators, Intellectual Economics, 8(1), 8-24, doi:10.13165/ie-14-8-1-01
 12. Osilla, K.C., van Busum, K., Schnyer, C., Larkin, J.W., Eibner, C. & Mattke, S. (2012). Systematic review of the impact of worksite wellness programs, The American Journal of Managed Care, 18(2), E68-E81. Retrieved April 20, 2016.
 13. Reardon, J. (1998, May/June). The history and impact of worksite wellness, Nursing Economics, 16(3), 117-121. Retrieved October 31, 2016, from http://search.proquest.com/openview/e29c462f6a0ab35594d2acc7a168c663/1?pq-origsite=gscholar
 14. Terry, P.E., Seaverson, E.L., Grossmeier, J. & Anderson, D.R. (2008). Association between nine quality components and superior worksite health management program results, Journal of Occupational and Environmental Medicine, 50(6), 633-641, doi:10.1097/jom.0b013e31817e7c1c
 15. Wein, D. (2015). Worksite wellness programs offer valuable benefits to both employers and employees, Employment Relations Today, 41(4), 35-43, doi:10.1002/ert.21472
 16. Werneburg, B.L., Herman, L.L., Preston, H.R., Rausch, S.M., Warren, B.A., Olsen, K.D. & Clark, M.M. (2011). Effectiveness of a multidisciplinary worksite stress reduction programme for women, Stress and Health, 27(5), 356-364, doi:10.1002/smi.1380
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.025.6706
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu