BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puciato Daniel (The Wrocław School of Banking), Gawlik Agnieszka (Opole University of Technology), Goranczewski Bolesław (The Wrocław School of Banking)
Tytuł
Location Factors of Foreign and Domestic Investors in Hospitality Industry in Poland
Czynniki lokalizacji inwestorów krajowych i zagranicznych w branży hotelarskiej w Polsce
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2016, vol. 15, nr 4, s. 31-55, tab., bibliogr. 78 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny
Hotel industry, Direct investments, Foreign investment, Foreign capital
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Wybór lokalizacji hotelu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych na etapie przed inwestycyjnym. Lokalizacja, poprzez oddziaływanie na koszty i przychody, wpływa na rentowność i inne wskaźniki efektywności ekonomicznej hotelu.
Cel badań. Celem artykułu jest próba określenia najważniejszych czynników lokalizacji hotelu dla inwestorów krajowych i zagranicznych.
Metodologia. W opracowaniu wykorzystano dedukcję, sondaż diagnostyczny oraz metodę statystyczną. Zakres przestrzenny badań obejmował trzy polskie województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie, a zakres czasowy: lata 2000-2009.
Kluczowe wnioski. Analiza wyników badań wykazała, że czynniki lokalizacji hoteli mogą być różne dla inwestorów krajowych i zagranicznych. W przypadku hoteli finansowanych z kapitału krajowego, czynniki te obejmowały: dostępność gruntów inwestycyjnych, wielkość podaży turystycznej, nasilenie konkurencji oraz zachęty inwestycyjne ze strony władz publicznych. W odniesieniu do hoteli finansowanych z kapitału zagranicznego głównymi czynnikami lokalizacji okazały się natomiast urbanizacja oraz stopień umiędzynarodowienia gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Background. The choice of location of a hotel is one of the most important decisions taken at the pre-investment stage. Through the impact on the costs and revenues, it affects the hotel's profitability and other indicators of economic efficiency.
Research aims. The aim of the paper is an attempt to determine the most important location factors of foreign and domestic investors, to determine the motives of their choice.
Methodology. In this paper a deduction method diagnostic survey and statistical methods were used. The spatial scope of the survey comprised three provinces: Lower Silesia, Opole and Silesia, while the time covered the years 2000-2009.
Key findings. The analysis of results has shown that the most important factors for locations of hotels financed from national and foreign capital may differ. In the case of hotels with national origin of capital these factors include investment incentives planning and administrative investment incentives, intensification of competition, supply of tourist services in gastronomy, arts, and entertainment, as well as the availability of investment land. In contrast, in case of hotels with foreign and mixed capital the degree of the economy internationalisation and the urbanisation turned out to be statistically significant location factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrate, G., Capriello, A. & Fraquelli, G. (2011). When quality signals talk: Evidence from the Turin hotel industry, Tourism Management, 32, 912-921.
 2. Adam, I. & Amuquandoh, F.E. (2013). Dimensions of hotel location in the Kumasi Metropolis, Ghana, Tourism Management Perspectives, 8(1), 1-8.
 3. Aissa, S. & Goaied, M. (2016). Determinants of Tunisian hotel profitability: The role of managerial efficiency, Tourism Management, 52, 478-487.
 4. Alegre, J. & Cladera, M. (2006). Repeat visitation in mature sun and sand holiday destinations, Journal of Travel Research, 44(3), 288-297.
 5. Assaf, A., Josiassen, A. & Agbola, F. (2015). Attracting international hotels: Locational factors that matter most, Tourism Management, 47, 329-340.
 6. Barkema, H., Bell, J. & Pennings, J. (1996). Foreign entry, cultural barriers and learning, Strategic Management Journal, 17, 151-166.
 7. Baum, J. & Haveman, H. (1997). Love thy neighbour? Differentiation and agglomeration in the Manhattan hotel industry, 1898-1990, Administrative Science Quarterly, 42(2), 304-338.
 8. Bernini, C. & Guizzardi, A. (2010). Internal and locational factors affecting hotel industry efficiency: Evidence from Italian business corporations, Tourism Economics, 16(4), 883-913.
 9. Broadway, M. (1993). Montreal's changing tourist landscape. Canadian Journal of Urban Research, 2(1), 30-48.
 10. Brouthers, L., Brouthers, K. & Werner, S. (2000). Perceived environmental uncertainty, entry mode choice and satisfaction with EC-MNC performance, British Journal of Management, 11(3), 183-195.
 11. Buckley, P., Clegg, J., Cross, A., Liu, X., Voss, H. & Zheng, P. (2007). The determinants of Chinese outward foreign direct investment, Journal of International Business Studies, 38, 499-518.
 12. Canina, L., Enz, C. & Harrison, J. (2005). Agglomeration effects and strategic orientations: Evidence from the U.S. lodging industry, Academy of Management Journal, 48(4), 565-581.
 13. Carlback, M. (2012). Strategic entrepreneurship in the hotel industry: The role of chain affiliation, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 4, 349-372.
 14. Crecente, J., Santé, I., Díaz, C. & Crecente, R. (2012). A multicriteria approach to support the location of thalassotherapy (seawater therapy) resorts: Application to Galicia region, NW Spain, Landscape and Urban Planning, 104(1), 135-147.
 15. Chen, L. (2013). Research note: A sustainable hypothesis for tourist hotels: Evidence from international hotel chains, Tourism Economics, 6, 1449-1460.
 16. Chen, M. (2010). The economy, tourism growth and corporate performance in the Taiwanese hotel industry, Tourism Management, 31(5), 665-675.
 17. Chen, Y. (2009). Agglomeration and location of foreign direct investment: The case of China, China Economic Review, 20(3), 549-557.
 18. Chen, J. & Dimou, I. (2005). Expansion strategy international hotel firms, Journal of Business Research, 58(12), 1730-1740.
 19. Chung, W. & Kalnins, A. (2001). Agglomeration effects and performance: A test of the Texas lodging industry, Strategic Management Journal, 22(10), 969-988.
 20. Demirbag, M., Tatoglu, E. & Glaister, K. (2007). Factors influencing perceptions of performance: the case of western FDI in an emerging market, International Business Review, 16(3), 310-336.
 21. Dębski, M. & Niemczak, K. (2015). The importance of the region's tourism attractiveness in the management of a hotel's promotional activities. International Journal of Contemporary Management, 14(4), 111-129.
 22. Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 23. Egan, D., Chen, W. & Zhang, Y. (2006). The intra-urban location of hotels in the Chinese cities of Beijing, Shanghai & Shenzhen, China Tourism Research, 2(4), 516-530.
 24. Enz, C., Canina, L. & Liu, Z. (2008). Competitive dynamics and pricing behavior in US hotels: The role of co-location, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 8(3), 230-250.
 25. Ferri, J. (2004). Evaluating the regional impact of a new road on tourism, Regional Studies, 38(4), 409-418.
 26. Garbicz, M. (2005). Niedorozwój a korzyści skali. In: W. Pacho (ed.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii (pp. 11-31). Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 27. Gawlik, A. & Parvi, R. (2015). Incentive instruments and appraisal systems in hotel enterprises on the example of the opolskie province, Journal of Economy, Business and Financing, 3(2), 52-57.
 28. Gawlik, A. & Puciato, D. (2015). Zakres wykorzystania koncepcji zarządzania wiedzą w wybranych biurach podróży zlokalizowanych na obszarze województwa opolskiego, e-mentor, 1(58), 49-54.
 29. Godlewska-Majkowska, H. (2013). Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa.
 30. Graf, N. (2011). Market structure and demand-side substitutability of chained urban hotel segments, International Journal of Hospitality Management, 1, 82-90.
 31. Grobelna, A. (2015). Role ambiguity: a problem or a challenge facing contemporary hospitality industry. The critical role of employees' creativity, International Journal of Contemporary Management, 14(3), 77-98.
 32. Guizzardi, A. & Bernini, C. (2010). Internal and locational factors affecting hotel industry efficiency: evidence from Italian business corporations, Tourism Economics, 16(4), 883-913.
 33. Hadzik, A. & Grabara, M. (2009). Turystyka a inwestycje i imprezy sportowe, Turystyka i Rekreacja, 5, 119-126.
 34. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, 307-327.
 35. Hobson, J. (1994). Fengshui: Its impacts on the Asian hospitality industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 6(6), 21-26.
 36. Hosmer, D. & Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression. Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 37. Issahaku, A. & Francis, E. (2014). Hotel characteristics and location decisions in Kumasi Metropolis, Ghana, Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, 16(4), 653-668.
 38. Jofre-Monseny, J., Marin-Lopez, R. & Viladecans-Marsal, E. (2014). The determinants of localization and urbanization economies: evidence from the location of new firms in Spain, Journal of Regional Science, 54(2), 313-337.
 39. Johnson, C. & Vanetti, M. (2005). Locational strategies of international hotel chains, Annals of Tourism Research, 32(4), 1077-1099.
 40. Knapová, B. (2010). Theory of decision making in managerial practice, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 99, 164-171.
 41. Kojima, K. (1973). A macro-economic approach to foreign direct investment Hitotsubashi, Journal of Economics, 14(1), 1-21.
 42. Kundu, S. & Contractor, F. (1999). Country location choices of service multinationals: An empirical study of the international hotel sector, Journal of International Management, 5(4), 299-317.
 43. Luo, H. & Yang, Y. (2012). Spatial Pattern of Hotel Distribution in China. Sun Yatsen University, Guangzhou.
 44. Lado-Sestayo, R., Otero-González, L. & Vivel-Búa, M. (2014). Impact of the location and market structure in the performance of hotel establishments, Tourism & Management Studies, 10(2), 41-49.
 45. Lockyer, T. (2005). Understanding the dynamics of the hotel accommodation purchase decision, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(6), 481-492.
 46. Łoś, A. (2012). Wymiary efektywności i jej pomiar we współczesnej turystyce. In: M. Morawski (ed.), Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej (pp. 79-88). Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław.
 47. Martorell, O., Mulet, C. & Otero, L. (2012). Choice of market entry mode by Balearic hotel chains in the Caribbean and Gulf of Mexico, International Journal of Hospitality Management, 32(6), 217-227.
 48. Nermend, K. (2009). Vector Calculus in Regional Development Analysis. Physica Verlag. A Springer Company, Berlin-Heidelberg.
 49. Obregón-Biosca, S., Chávez-Usla, J. & Betanzo-Quezada, E. (2014). Road transport infrastructure and manufacturing location: An empirical evidence and comparative study between Tijuana and Nuevo Laredo, Mexico, Frontera Norte, 26(52), 109-133.
 50. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 51. Parte-Esteban, L. & Alberca-Olivera, P. (2015). Determinants of technical efficiency in the Spanish hotel industry: Regional and corporate performance factors, Current Issues in Tourism, 18(4), 391-411.
 52. Pin-Ju, J. & Shin-Yi, L. (2011). Research note: Resort hotel location, Tourism Economics, 17(4), 925-931.
 53. Polyzos, S. & Minetos, D. (2011). An ordinal regression analysis of tourism enterprises' location decisions in Greece, Anatolia, 22(1), 102-119.
 54. Przybylska, K. (1999). Korzyści i koszty związane z napływem kapitału zagranicznego do Polski. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 55. Puciato, D. (2012). Reasons for location of selected hotel enterprises in Opole, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 2, 113-120.
 56. Puciato, D. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw hotelowych z Beskidu Śląskiego, International Journal of Contemporary Management, 12(1), 106-114.
 57. Puciato, D. (2016). Attractiveness of municipalities in South-Western Poland as determinants for hotel chain investments, Tourism Management, 57, 245-255.
 58. Puciato, D. & Dziedzic, E. (2016). The attractiveness of the municipalities of the south-western Polish for hotel investors, Tourism Economics, doi:10.5367/te.2016.0539
 59. Puciato, D., Łoś, A. & Mrozowicz, K. (2013). Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market, Argumenta Oeconomica, 30(1), 127-147.
 60. Ramon Rodríguez, A. (2002). Determining factors in entry choice for international expansion: The case of the Spanish hotel industry, Tourism Management, 23(6), 597-607.
 61. Romanowska, M. (2008). Podejmowanie decyzji w organizacji. In: M. Strużycki (ed.), Podstawy zarządzania (pp. 109-135). Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 62. Roszkowska, E. (2009). Teoria podejmowania decyzji a teorie zarzadzania, Optimum Studia Ekonomiczne, 44(4), 97-118.
 63. Rzepka, A. (2005). Inwestycje zagraniczne a globalizacja gospodarki, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1, 25-33.
 64. Rynek Hotelarski w Polsce. Raport (2015). Hotelarz, 2, 12-43.
 65. Sainaghi, R. (2011). RevPAR determinants of individual hotels: Evidences from Milan, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(3), 297-311.
 66. Sala, J. (2006). Internacjonalizacja rynku usług hotelarskich w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 704, 11.
 67. Shu, J. & Dai, B. (2002). A comparative study of the spatial distribution of hotels in China, China Tourism Research, 2(1/2), 165-195.
 68. Silva, R. (2015). Multimarket contact, differentiation, and prices of chain hotels, Tourism Management, 48, 305-315.
 69. Sohrabi, B., Vanani, I., Tahmasebipur, K. & Fazli, S. (2012). An exploratory analysis of hotel selection factors: A comprehensive survey of Tehran hotels, International Journal of Hospitality Management, 31(1), 96-106.
 70. Starzyk, K. (1999). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a transfer technologii do polskiej gospodarki. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 71. Sund, K. (2006). The geographical concentration of hotels in Switzerland and the industry lifecycle, Tourism and Hospitality Planning & Development, 3(1), 1-18.
 72. Szromek, A., Romaniuk, A. & Hadzik, A. (2016). The privatization of spa companies in Poland, Health Policy, dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.02.011
 73. Ussi, M. & Wei, J. (2011). The location determinants for hotel foreign direct investment in Zanzibar, Management and Service Science, 8, 105-112.
 74. Wyżnikiewicz, B. (2001). Korzyści z obcego kapitału, Prawo i Gospodarka, 54.
 75. Yang, Y. & Fik, T. (2011). Agglomeration Effects and Hotel Location: Empirical Analysis from Major China Cities in 2011. AAG Annual Meeting, Seattle, Washington.
 76. Yang, Y., Hao, L. & Rob, L. (2014). Theoretical, empirical, and operational models in hotel location research, International Journal of Hospitality Management, 36, 209-220.
 77. Yang, Y., Wong, K. & Wang, T. (2012). How do hotels choose their location? Evidence from hotels in Beijing, International Journal of Hospitality Management, 31(3), 675-685.
 78. Zhang, H., Guillet, B. & Gao, W. (2012). What determines multinational hotel groups' locational investment choice in China, Hospitality Management, 31(2), 350-359.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.023.6704
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu