BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horodecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Changing Concept of Human Nature in Economics as a Consequence of Social and Economic Trends
Zmiana koncepcji człowieka w ekonomii jako efekt oddziaływania trendów społecznych i ekonomicznych
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 94-103, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Antropologia, Koncepcja człowieka gospodarującego, Miejsce człowieka w społeczeństwie
Anthropology, Concept of Homo Oeconomicus, Person's role in society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie, że zmiany dokonujące się w koncepcji człowieka w nowoczesnej heterodoksji ekonomicznej są efektem ewolucji trendów społecznych odpowiedzialnych za zmiany sposobu rozumienia świata. Wirtualizacja życia zwiększa wrażliwość na człowieka i jego środowisko. Ułatwiony kontakt z innymi kulturami, religiami oraz wyczulenie na istniejącą niesprawiedliwość społeczną są niektórymi z przyczyn zmian w wizji świata. Są one powiązane ze zmianami w rozumieniu podmiotu gospodarującego w teoriach ekonomicznych. Ma to wpływ na sposób postrzegania podmiotu gospodarującego w obrębie wybranych szkół nowoczesnej heterodoksji ekonomicznej: ekonomii ekologicznej, ewolucyjnej, humanistycznej, feministycznej i behawioralnej.(abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to present the changes occurring in the concept of human nature in the modern heterodox economics as the effect of social trends, which are responsible for altering the way of understanding the world, which translates into real changes. Virtualization of life, greater sensitivity to human and environmental issues, increased contacts with other cultures and religions, greater sensitivity to the existing social injustice are some of those factors. These changes in world-view are inter-related with the changes in understanding of the individual - the economic subject of the economic theory. This affects the way of viewing the economic actor within selected modern economic heterodoxy: ecological, evolutionary, humanistic, feminist, and behavioral economics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biervert B. (1991), Das Menschenbild der ökonomischen Theorie: Zur Natur des Menschen, Campus-Verlag, Frankfurt am Main.
 2. Buss D.M. (2009), Evolutionary Psychology: The New Science of The Mind, Pearson Education, Boston, MA.
 3. Coase R. (1998), The New Institutional Economics, "The American Economic Review", Vol. 2, pp. 72-74.
 4. Daly H.E., Farley J. (2010), Ecological Economics: Principles and Applications, Island Press, Washington, DC.
 5. Dopfer K. (2001), Evolutionary Economics: Framework for Analysis [in:] K. Dopfer (ed.), Evolutionary Economics, Kluwer Academic Publications, Boston, pp. 133-160.
 6. Hamilton W.D. (1964), The Genetical Evolution of Social Behaviour. II, "Journal of Theoretical Biology", Vol. 1, pp. 17-52.
 7. Hodgson G.M. (2007), Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream? "Evolutionary and Institutional Economics Review", No. 1, pp. 7-25.
 8. Horodecka A. (2012), Rola obrazów człowieka w koncepcjach zarządzania z uwzględnieniem aspektów metodologicznych, "Studia Ekonomiczne", nr 118, s. 443-464.
 9. Horodecka A. (2014), Homo oeconomicus, jako podstawa ekonomii - krytyka i alternatywy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia", nr 347, s. 166-183.
 10. Horodecka A. (2015a), The Concept of Human Nature as a Driving Force for Changes in Economics Exemplified by Feminist and Neoclassical Economics, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia", nr 401, pp. 144-154.
 11. Horodecka A. (2015b), The Field of Evolutionary and Neoclassical Economics as a Consequence of the Changes in Concepts of Human Nature, "Journal of International Studies", No. 1, pp. 126-137.
 12. Horodecka A. (2015c), The Impact of the Human Nature Concepts on the Goal of Humanistic Economics and Religious Motivated Streams of Economics (Buddhist, Islam and Christian), "Rivista Internazionale di Scienze Sociali", Vol. 4.
 13. Horodecka A. (2016), Obraz człowieka we współczesnej ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 14. Hume D. (2007), A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects, Clarendon Press, Oxford.
 15. Kahneman D. (2001), Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press, Cambridge.
 16. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica: Journal of the Econometric Society", Vol. 2, pp. 263-291.
 17. Lutz M.A., Lux K. (1979), The Challenge of Humanistic Economics, Benjamin//Cummings Pub., Menlo Park, CA.
 18. Manstetten R. (2000), Das Menschenbild der Ökonomie: Der homo oeconomicus und die Anthropologie von Adam Smith, K. Alber, Freiburg.
 19. Payutto V.P.A. (1994), Buddhist Economics, a Middle Way for the Market Place, Buddhadhamma Foundation, Bangkok.
 20. Schechner E., Zsok O. (2007), Sinn-Funken: Ein neues Menschenbild für die Wirtschaft, EOS Verlag, St. Ottilien.
 21. Siebenhüner B. (2001a), Homo sustinens - Auf dem Weg zu einem Menschenbild der Nachhaltigkeit, Metropolis-Verlag, Marburg.
 22. Siebenhüner B. (2001b), Nachhaltigkeit und Menschenbilder, "zfwu", Nr 3, pp. 343-364.
 23. Smith A. (2005), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, University of Chicago Press, Chicago.
 24. Starbatty J. (2000), Das Menschenbild in Den Wirtschaftswissenschaften [in:] R. Biskup, R. Hasse (Hrsg.), Das Menschenbild in Wirtschaft und Gesellschaft, Paul Haupt, Bern.
 25. Stępień B., Szarzec K. (2007), Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, "Ekonomista", nr 1, pp. 13-35.
 26. Strassmann D. (1995), Creating a Forum for Feminist Economic Inquiry, "Feminist Economics", No. 1, pp. 1-5.
 27. Tomer J.F. (2011), Enduring Happiness: Integrating the Hedonic and Eudaimonic Approaches, "The Journal of Socio-Economics", No. 5, pp. 1-31.
 28. Turek D. (2010), "Koncepcje człowieka" a modele pracownika. Inspiracje dla ZZL, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 16, pp. 11-25.
 29. Woll H. (1994), Menschenbilder in der Ökonomie, Oldenbourg, München-Wien.
 30. Wright R. (2010), The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology, Random House Digital, New York.
 31. Zboroń H. (2010), Koncepcje podmiotu gospodarującego w teoriach ekonomicznych [w:] J. Sikora (red.), Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, Poznań, pp. 31-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu