BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Bartosz (Uniwersytet Jagielloński, doktorant)
Tytuł
Budżet ogólny Unii Europejskiej
General Budget of the European Unio
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 18, s. 86-98, tab., bibliogr. s. 97-98
Słowa kluczowe
Budżet UE, Rozwój zrównoważony, Rozszerzenie UE
EU budget, Sustainable development, EU enlargement
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
In the system of public finances on the union level the central place is taken up by the general budget of the European Union. The amount of assets that are ac cumulated on it and then transferred to different entities of the Union's economic life define its relevance and importance for the governments of all the member states of the EU. One cannot be surprised by the fact that the budget of the European Union is a regular subject of a sharp political fight of the individual states, members of the EU. The matter connected with the amount of payments made to the Unions treasury by individual EU states creates particular kind of controversies. No state will agree to be a net payer of the Community for a longer period of time. What is more we start to observe a decline in the level of enthusiasm connected with admitting new countries to the group of EU member states. It is caused by the fact that enlarging the Union by new member states carries with it the necessity of spending a great amount of assets from the EU budget for financial support and development of economy of new member states which state and technological level is far even from the union s average. This situation makes the subject of the general budget of the European Union become a more and more discussed category of Union s state finances. In such a context then taking further steps and actions to reconstruct the budget and redefine some of its categories becomes essential. It is in no way an easy task, but necessary to carry out, because of ongoing unification processes in Europe as well as in the world. The present article is an attempt to present the whole structure of the EU budget as well as highlighting those of its elements that are the subject of most controversy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg I., Grimwade N., 1998, Paying for Europe, Sheffield Academic Press, Sheffield.
 2. Bordo A., 2004, Gospodarka budżetowa państwa. Zagadnienia prawne. Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 3. Budowanie naszej wspólnej przyszłości. Wyzwanie polityczne i środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007 13, 2004, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego KOM (2004) 101, Komisja Wspólnot Europejskich. Luksemburg.
 4. Europa i jej budżet: czyli co się dzieje z twoimi pieniędzmi?, 2000, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wspólnie z wydawnictwem "Wokół nas", Warszawa, nr 164.
 5. European Commission, 2006, Towards a new financial framework 2007-2013, (http:// europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/I34004.htm), data pobrania: 23 I 2006 r.
 6. Financial perspectives 2007-13, Addend value and delivery instruments, 2004, Communication from Commission to the Council and the European Parliament, COM (2004) 487 final, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 7. "Monitor Unii Europejskiej", 2005, nr 12, Wydawnictwo Fundacji Prawo Europejskie, Warszawa.
 8. "Raport generalny na temat działalności Unii Europejskiej 2004", 2005, Bruksela, Lu ksemburg.
 9. Ostaszewski J., Finanse, Praca zbiorowa, Wydawnictwo "Difin", Warszawa, 2005.
 10. Owsiak S. Finanse Publiczne. Teoria i praktyka. Wydanie zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. "Wspólnoty Europejskie" 2005, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, nr 12 (169).
 12. Wysokińska Z., Krajewska A., Kwiatkowska W., Witkowska J., 2004, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej aspekty ekonomiczne i społeczne. Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. www.europa.eu.int
 14. www.europarl.eu.int
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu