BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gozdek Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wewnętrzne determinanty funkcjonowania transportu w przedsiębiorstwach przemysłowych
Internal Determinants Functioning of Transport In Industrial Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 35-48, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Przedsiębiorstwo transportowe
Industrial enterprises, Transport company
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule podjęto próbę charakterystyki określonych potrzeb transportowych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Specjalistyczny tabor oraz dobór technologii przewozu są dostosowywane do specyfiki istniejących i przewidywanych potrzeb transportowych oraz rodzaju ładunku. Potrzeby transportowe w przeciągu kilkudziesięciu lat zmieniały swój charakter. Analiza zasobów przedsiębiorstw przemysłowych jest niezbędna do określenia efektywnej strategii zarządzania. Analiza własnego transportu sprowadza się do określenia przydatności utrzymywania przez przedsiębiorstwo parku samochodowego. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to characterise of certain transport needs in industrial enterprises. The specificity of transport needs in these companies is conditioned by the type of cargo, specialized rolling stock and appropriate transport technology. Transport needs over the decades changed its character. Analysis of the resources of industrial enterprises is essential to determining the effective management strategies. Analysis of own transport is necessary to determine the suitability of maintaining the company car fleet.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2010.
 2. Bąkowski W., Podstawy organizacji izarządzanie w transporcie, WKiŁ, Warszawa 1987.
 3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
 4. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 5. Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
 6. Głuch J., Systemy transportowe, www.pg.gda.pl/~damjakow/wyklad_02.pdf.
 7. Jedliński M., Time to Start the Logistics Games, [w:] The Contemporary Economy and Service Sector: In Search of Competitiveness, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 8. Logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych. Polska na tle Europy Środkowej, Raport Advisory, KMPG, Warszawa 2006.
 9. Milewski D., Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych, Rozprawy i Studia T.CMXXIII (849), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 10. Mindur L., Metody, techniki i technologie w transporcie w budownictwie, Arkady, Warszawa 1992.
 11. Mindur L., Transport w budownictwie, WKiŁ, Warszawa 1983.
 12. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 13. Rachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 11, Warszawa-Kraków 2008, www.prace -kgp.up.krakow.pl.
 14. Romanow P., Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2003.
 15. Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 16. Technologia procesów przewozowych w transporcie samochodowym, red. E. Lissowska, WKiŁ, Warszawa 1975.
 17. Technologie transportowe XXI w., red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2008.
 18. Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzkowski, K.Wojewódzka- -Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 19. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 20. Wolak-Tuzimek A., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 21. Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 22. Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu