BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kauf Sabina (Zakład Logistyki i Marketingu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego), Tłuczak Agnieszka (Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego)
Tytuł
Analiza przestrzennego zróżnicowania zmian w potencjale infrastruktury transportowej w Polsce
The Spatial Analysis of Diversity of Changes In Potential of Transport Infrastructure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 49-61, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Analiza przestrzenna
Transport infrastructure, Spatial analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wiele zachodzących zjawisk, ich rozwój czy kierunki zmian, uzależnionych jest od przestrzennych interakcji pomiędzy sąsiadującymi regionami. Model przestrzennej analizy shift-share (SSSA) został wprowadzony do badań przez S. Nazarę i G.J.D. Hewingsa. Przedstawia on przestrzennie zmodyfikowane stopy wzrostu (tempa zmian) poszczególnych wariantów zjawiska przez uwzględnienie temp wzrostu zjawiska w obszarach sąsiadujących. Celem artykułu jest analiza zmian struktury infrastruktury transportowej w województwach Polski w latach 2004 oraz 2014, według rodzajów infrastruktury transportowej z zastosowaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów. W opracowaniu dokonano oceny tempa wzrostu potencjału infrastrukturalnego, zidentyfikowano i oszacowano udział czynników strukturalnych, sektorowych oraz regionalnych (lokalnych, przestrzennych) w wielkości efektu globalnego (infrastruktury transportowej w Polsce ogółem) w przekroju województw. Dodatkowo w badaniu wzięto pod uwagę aspekty przestrzenne (zależności międzyregionalne) w postaci macierzy wag przestrzennych, która umożliwiła także zbadanie aspektów związanych z zachodzącymi zależnościami ponadregionalnymi. (abstrakt oryginalny)

This paper will present the spatial shift-share method as an alternative to classical shift-share analysis, in which it is not taken into account the geographical location of the regions concerned. Many of the economic phenomena, their growth or trends, are dependent on the spatial interactions between neighbouring regions. The problem of spatial relationships solves the spatial weights matrix. Spatial shift-share analysis was introduced to the study by Nazaré and Hewings. This model represents a spatially modified growth rate (rate of change) of individual variants of the phenomenon by taking into account growth rates in phenomena in the neighbouring areas. The aim of this article is to analyse changes in the structure of transport infrastructure in the Polish provinces in the years 2004-2014, by type of type of transport infrastructure using spatial shift-share method. The study assesses the growth of the size of the phenomenon. Furthermore, the identified and estimated the share of structural, sectoral and regional in global effect size (in total type of transport infrastructure in Poland) in the regional breakdown. Additionally, the spatial weights matrix was included to this study, which allowed the inclusion in the aspects relating to the overlapping relationships subregional.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antczak E., Analiza zanieczyszczenia powietrza w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów, "Ekonomia i Środowisko" 2014, nr 2 (49).
  2. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  3. Grzybowska B., Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spo- żywczym, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013, t. 100, z. 2.
  4. Marquez M.A., Ramajo J., Shift-share Analysis: Global and Local Spatial Dimensions, Unversity of Extramadura, Extramadura 2007.
  5. Mayor M., Lopez A.J., Spatial Shift-share Analysis Versus Spatial Filtering: an Application to Spanish Employment Data, "Empirical Economics" 2008, Vol. 34, Issue 1.
  6. Szewczyk M., Łobos K., A Comparative Study of the Economic Performance of Chemical Branch Enterprises from Opolskie and Dolnosląskie Voivodships, [w:] Regional and Local Development: Capitals and Drivers, red. K. Malik, Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences - Katowice, Opole 2011.
  7. Szewczyk M., Zygmunt A., Prospects of Food Products Manufacture Sector in Opolskie Region, [w:] Regional and Local Development: Capitals and Drivers, red. K. Malik, Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, SelfGovernment of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences - Katowice, Opole 2011.
  8. Piskozub A., Gospodarowanie w transporcie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982.
  9. Rydzkowski W., Usługi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
  10. www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/siec-linii-kolejowych-w-polsce/infrastruktura-kolejowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu