BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński), Kuciaba Emilia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dobre praktyki w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego w krajach europejskich
Best Practices for Inland Water Transport Development in European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 63-73, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Transport wodny, Flota śródlądowa, Dobre praktyki, Polityka transportowa
Water carriage, Inland fleet, Good practice, Transport policy
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz działań służących wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej gałęzi transportu na rynku usług transportowych Unii Europejskiej. Istniejące przykłady dobrych praktyk są związane z rozwojem inteligentnych systemów transportowych, wdrażaniem finansowych instrumentów wsparcia transportu wodnego śródlądowego, rozwojem transportu intermodalnego oraz zmniejszeniem kosztów zewnętrznych transportu. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie funkcjonowania i rozwoju żeglugi śródlądowej mogą stanowić cenną pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań modelowych w poszczególnych krajach członkowskich. (abstrakt oryginalny)

In the European Union can be found examples of good practice in the development of inland waterway transport and measures to strengthen the competitive position of this mode of transport in the transport market. They are related to the development of intelligent transport systems, the implementation of financial support mechanisms, the development of intermodal transport and the reduction of external costs of transport. The experience of European countries in the functioning and development of the inland waterway transport can be a valuable help in developing and implementing model solutions for individual Member States.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Benchmarking Intermodal freight transport, OECD 2002, www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/02BenchmarkingE.pdf.
  2. Benchmarking and Best Practices in Transport Sector, red. E. Marciszewska, J. Pieriegud, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009.
  3. Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung nr 18, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 2014.
  4. http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/statistics-illustrated.
  5. Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union, Final Report, NEA, CE Deft, Planco, MDS Transmodal, Viadonau, Zoetermeer 2011.
  6. www.efreightproject.eu.
  7. www.elwis.de.
  8. www.naiades.info.
  9. www.ris-odra.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu