BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molek-Winiarska Dorota (Wroclaw University of Economics)
Tytuł
Stress Management Intervention Assessment - Field Study Results
Ocena programów redukcji stresu związanego z pracą - rezultaty badań
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2016, vol. 15, nr 4, s. 91-109, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Praca w stresie, Stres zawodowy, Zarządzanie stresem, Badania ankietowe
Work under pressure, Occupational stress, Stress management, Questionnaire survey
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Ocena programu z zakresu redukcji stresu związanego z pracą dotyczy procesu jak i efektu takiej interwencji. Zazwyczaj bowiem, nie osiągnięcie celu, ale sposób, w jaki dana interwencja została wdrożona odgrywa znaczącą rolę w ocenie rezultatów.
Cel badań. Głównym celem artykułu jest przedstawienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Czy przedsiębiorcy wdrażają interwencje z zakresu redukowania stresu związanego z pracą? Jeśli tak, czy oceniają je pod względem jakichkolwiek kryteriów? Czy dokonując wdrożenia, przedsiębiorcy biorą pod uwagę takie czynniki jak: źródła, koszty i skutki stresu związanego z pracą?
Metodologia. Odpowiedzi na powyższe pytania udzielono w oparciu o wyniki sondażu przeprowadzonego w 331 organizacjach. W badaniu ankietowym użyto czterech wskaźników służących do oceny procesu i efektu implementacji. Były to ocena poziomu stresu, kosztów psychologicznych i finansowych stresu oraz źródeł stresu związanego z pracą.
Kluczowe wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że poziom stresu i jego źródła szacowane były przez ponad jedną trzecią organizacji, które wdrożyły jakikolwiek program z zakresu redukcji stresu. Koszty finansowe szacowane były przez 2,4% a psychologiczne przez 7,1% tych organizacji. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różnorodne: niski poziom świadomości przedsiębiorców w zakresie mierzenia stresu związanego z pracą, zbyt mało zasobów oraz metod określania tego typu wskaźników, czy wreszcie brak wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Background. The implementation of a stress management intervention could be assessed in terms of the process and effects. It is not the achieving of the goals, but the manner of implementation that has the predominant influence on the effectiveness and permanence of the results.
Research aims. The main aim of this article is to answer the questions: Do employers use stress management interventions? If so, how do they assess them? Are they implemented after taking into consideration the causes, costs, and effects of stress?
Methodology. The answers are based on the results of a survey study conducted in 331 companies. In the survey four indicators were used to evaluate the process of the implementation: assessment of the level of stress, analysis of financial costs of work-related stress, psychological costs, and identification of the sources of stress.
Key findings. The results show that the level of stress and its sources have been analysed in more than one third of the companies in the sample of organizations that made some kind of intervention. Financial costs have been analysed in 2.4 and psychological in 7.1% of these organisations. The reasons for this situation are diverse: low level of awareness among stakeholders, too few resources or/and methods of measuring those factors, lack of knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barling, J., Kelloway, E.K. & Frone, M.R. (2005). Handbook of Work Stress. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications.
 2. Bauer, G. & Hämmig, O. (2014). Bridging Occupational, Organizational and Public Health: A Transdisciplinary Approach. Dordrecht: Springer.
 3. Bauer, G. & Jenny, G. (2012). Moving towards positive organizational health: challenges and a proposal for a research model of organizational health development. In: J. Houdmont, S. Leka & R. Sinclair (eds.), Contemporary Occupational Health Psychology vol. 2, (pp. 126-145). West Sussex: Wiley-Blackwell.
 4. Briner, R. (2012). Developing evidence-based occupational health psychology. In: J. Houdmont, S. Leka & R. Sinclair (eds.), Contemporary Occupational Health Psychology, vol. 2 (pp. 36-56). West Sussex: Wiley-Blackwell.
 5. Cascio, W.F. (2001). Costing Human Resources. The Financial Impact of Behavior in Organizations. Cincinnati: Southwestern Publishing.
 6. Cooper, C.L. (2013a). The future of stress and health research, Stress & Health, 12, 349.
 7. Cooper, C.L. (2013b). From Stress to Wellbeing: The Theory and Research on Occupational Stress and Wellbeing. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 8. Cooper, C.L., Dewe, P. & O'Driscoll, M. (2001). Organizational Stress: A Review and Critique of Theory, Research, and Applications. Thousand Oaks (CA): Sage Publications.
 9. Cox, T., Griffiths, A. & Rial González, E. (2000). Research on Work-Related Stress. European Agency for Safety & Health at Work. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 10. Dalgren, A.S., Gard, G.E. (2009). Soft values with hard impact - a review of stress reducing interventions on group and organizational level, Physical Therapy Reviews, 14, 369-381.
 11. Dewe, P. & O'Driscoll, M. (2002). Stress management interventions: what do managers actually do?, Personnel Review, 31, 143-165, dx.doi.org/10.1179/108331909X12540993897810
 12. ESENER (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) (2010). Available from https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management (access: June 2016).
 13. EWCS (European Work Condition Survey) (2012). Fifth European Working Conditions Survey. Available from http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1182en.pdf (access: September 2016).
 14. Giga, S.I., Noblet, A., Faragher, B. & Cooper, C.L. (2003). The UK perspective: a review of research on organisational stress management interventions, Australian Psychologist, 38, 158-164, dx.doi.org/10.1080/00050060310001707167
 15. GUS (2016). Wypadki przy pracy w 2015 r., file:///C:/Users/User/Downloads/wypadki_przy_pracy_w_2015_roku%20(1).pdf, access date: September 2016.
 16. Hassard, J., Teoh, K., Cox, T., Dewe, P., Cosmar, M., Gründler, R., Flemming, D., Cosemans, B. & van den Broek, K. (2014). Calculating the Cost of Work-related Stress and Psychosocial Risks. European Agency for Safety & Health at Work. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 17. Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man. Cleveland: World Publishing.
 18. Houdmont, J., Leka, S. & Sinclair, R. (2012). Contemporary Occupational Health Psychology. West Sussex: Wiley-Blackwell.
 19. Milczarek, M., Schneider, E., Rial González, E. (2009). OSH In Figures: Stress at Work - Facts and Figures. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
 20. Molek-Winiarska, D. (2013). Stress management interventions in polish companies - research results, Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects, 27, 131-148.
 21. Nielsen, K. & Abildgaard, J.S. (2013). Organizational interventions: A research-based framework for the evaluation of both process and effects, Work and Stress, 27, 278-297, dx.doi.org/10.1080/02678373.2013.812358
 22. Nielsen, K. & Randall, R. (2012). Opening the black box: Presenting a model for evaluating organizational-level interventions, European Journal of Work and Organizational Psychology, 22, 601-617, dx.doi.org/10.1080/1359432X.2012.690556
 23. Nielsen, K. & Randall, R. (2015). Assessing and addressing the fit of planned interventions to the organizational context. In: M. Karanika-Murray, C. Biron (eds.), Derailed Organizational Interventions for Stress and Well-being, (pp. 107-113). Netherlands: Springer Science + Business Media Dordrecht.
 24. Noblet, A. & LaMontagne, A. (2009). The challenges of developing, implementing and evaluating interventions. In: S. Cartwright, C.L. Cooper (eds.), The Oxford Handbook of Organizational Well-being (pp. 466-496). Oxford: Oxford University Press.
 25. Richardson, K.M. & Rothstein, R.H. (2008). Effect of occupational stress management intervention programs: A meta-analysis, Journal of Occupational Health Psychology, 13, 69-93, dx.doi.org/10.1037/1076-8998.13.1.69
 26. Schabracq, M.J., Winnubst, J.A. & Cooper, C.L. (2003). Work & Health Psychology. West Sussex: John Wiley & Sons.
 27. Sinclair, R., Sears, L., Zajack, M. & Probst, T. (2010). A multilevel model of economic stress and employee well-being. In: J. Houdmont, S. Leka (eds.), Contemporary Occupational Health Psychology, vol. 1 (pp. 1-20). West Sussex: Wiley-Blackwell.
 28. Sparrow, P. & Cooper C.L. (2014). Organizational effectiveness, people and performance: new challenges, new research agendas, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 1, 2-13, dx.doi.org/10.1108/JOEPP-01-2014-0004
 29. Taris, T., van der Wal, I. & Kompier, M. (2010). Large-scale job stress interventions. In: J. Houdmont, S. Leka (eds.), Contemporary Occupational Health Psychology, vol. 1 (pp. 77-97). West Sussex: Wiley-Blackwell.
 30. ZUS (2016). Absencja chorobowa w 2015, http://www.zus.pl/files/Absencja%20chorobowa%20w%202015%20roku.pdf, access date: September 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.026.6707
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu