BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzantowicz Łukasz (Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego)
Tytuł
Ekonomiczne korzyści zastosowania rachunku TDABC w zaopatrzeniu usług budowlanych
Economic Benefits of Application of TDABC in The Supply of Construction Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 93-105, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zaopatrzenie, Sektor budowlany
Supply, Construction sector
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule, będącym studium przypadku, rozważania oparto na badaniach przeprowadzonych metodą fokusową wśród usługowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Poza syntetycznym ujęciem problemu i teoretycznym przedstawieniem istoty rachunku TDABC, artykuł pełni funkcję praktyczną i poznawczą. Przedstawiono wyniki badań w zakresie definiowania korzyści płynących ze stosowania nowoczesnych narzędzi optymalizacji procesów. W tym celu wykreślono szereg ekonomicznych korzyści będących efektem wdrożenia sposobu budżetowania z wykorzystaniem rachunku Time-Driven Activity Based Costing. (abstrakt oryginalny)

Article is a case study. Considerations are based on studies using focus groups among service construction companies in Poland. In addition to the synthetic approach to the problem and theoretical view of the essence of TDABC, the article has a practical and cognitive function. The results of research in defining the benefits of modern tools for process optimization. For this purpose, plotted a range of economic benefits resulting from implementation of the method of budgeting using Time-Driven Activity Based Costing(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Michna A., Analiza modelu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana, a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 2. Bizon-Górecka J., Controlling jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nr 213, Budownictwo nr 30, Bydgoszcz 1998.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2010.
 4. Hammer M., Champy J., Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1993.
 5. Horngren CH.T., Foster G., Datar S.M., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall 2003.
 6. Januszkiewicz W., Konkurencyjność polskiego sektora usług w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2001.
 7. Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Kaplan R., Anderson S., Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Principles of Marketing, wyd. 3, FT Prentice Hall 1986.
 10. Manteuffel Szoege H., Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006.
 11. Szychta A., Rola równań czasowych w rachunku kosztów działań sterowanym czasem, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 9.
 12. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu