BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Quirini-Popławski Łukasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Funkcjonowanie polityki transportowej we Florencji - analiza wybranych aspektów (na podstawie kwerendy dokumentów miejskich, wywiadów i badań terenowych)
The functioning of the transport policy in Florence - analysis of selected aspects (based on a query municipal documents, interviews and field testing)
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, nr 19(4), s. 19-29, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Transport Geography Papers of Polish Geographical Society
Słowa kluczowe
Polityka transportowa, Śródmieście, Ruch drogowy, Parkingi
Transport policy, City centre, Road traffic, Car park
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Florencja
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie uwarunkowań i analiza funkcjonowania wybranych aspektów polityki transportowej Florencji, ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej. Specyfiką badanego miasta jest wyraźnie rozwinięta funkcja turystyczna. Kwerenda literatury i dokumentów pozwoliła na pokazanie założeń polityki parkingowej miasta, głównie przepisów kształtujących strefę płatnego parkowania i strefę ograniczonego ruchu. Z kolei na podstawie wywiadów i kilkudniowych badań terenowych dokonano charakterystyki wybranych warunków parkowania na patrolowanych odcinkach obu stref. Zidentyfikowano okoliczności nieprawidłowego parkowania, ukazując jako główną przyczynę brak wniesionej przez kierującego opłaty za postój. W wnioskach wskazano na potrzebę zweryfikowania obecnej polityki parkingowej, zwłaszcza w zakresie legalności poruszania się pojazdów w strefie ograniczonego ruchu oraz wzmocnienia kontroli prawidłowości postoju w strefie płatnego parkowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research project was to present the conditionings as well as an analysis of the functioning of the selected aspects of the transport policy in the city of Florence, with particular emphasis being laid on the downtown area. The specific nature of the city under investigation consists in a strongly developed tourist function. An analysis of the existing literature and documents relating to the above subject, made it possible for the author to present the main principles of the city parking policy, chiefly relating to the regulations shaping the paid parking zones and the restricted traffic zones. In turn, on the basis of interviews and a few days' long field research, a profile of the selected parking conditions along the patrolled sections of both zones, was drawn up. It was concluded that one of the major causes of incorrect parking, was a failure of road users to pay parking fees. In the conclusions, it was pointed out that there was a need to verify the existing parking policy, particularly as regards verification of the legality of vehicle movement in the restricted traffic zones and a need to tighten the control of the legality of parking within the paid parking zones. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acciai F., Del Panta V., Monaco F. (red.), 2010, Annuario Statistico del Comune di Firenze 2009-2010, Comune di Firenze, Firenze.
 2. Alberti F. G., Giusti J. D., 2012, Cultural heritage, tourism and regional competitiveness: The Motor Valley cluster, City, Culture and Society, 3 (4), 261-273.
 3. Barbieri A., Tartaglia V., 2015, Firenze, Florence. Towards a smart, sustainable and e-city - referat wygłoszony podczas Covenant of Mayors Webinar - Developing electric vehicles: the crucial role of local entities 25th May 2015 (w zasobie autora).
 4. Basta M., Costalli L., Arena C., Giaccherini A., Lagi M., Liserani L., Nourbakhsh S., Perri M., Vannacci L., Zedda M., 2008, Modello di domanda di trasporto per l'area Fiorentina (Analisi accessibilita'), Unità Speciale per lo Studio della Mobilità nell'Area Fiorentina (U.S.S.M.A.F.), Firenze.
 5. Bertolini L., Le Clercq F., 2003, Urban development without more mobility by car? Lessons from Amsterdam, a multimodal urban region, Environmental and Planning A, 35, 575-589.
 6. Bettucci A., Conti E., Giannelli G. (red.), 2006, Annuario Statistico del Comune di Firenze 2004-2005, Comune di Firenze, Firenze.
 7. Biała księga transportu: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 2011, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 8. Ceudech A., 2009, Politiche della sosta e riqualificazione della città storica, TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2(1), 29-38.
 9. Comparative Study of Smart Cities in Europe and China 2014, 2016, Current Chinese Economic Report Series, Springer Berlin Heidelberg.
 10. Energy, transport and environment indicators 2015 edition, 2015, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 11. Fistola R., 2009, Smart Parking Pricing: procedure per una sosta perequativa, TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2(1), 67-76.
 12. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., 2008, Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 13. Galderisi A., 2009, Politiche della sosta e qualità dell'ambiente urbano, TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2 (1), 7-16.
 14. Gargiulo C., Tremiterra M. R., 2015, Smart City, metropolitan areas and competitiveness. The case study of Florence, TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 8 (2), 203-217.
 15. Humbert R. C., 1963, Circolazione e parcheggi nel centro di Firenze, Urbanistica, 39, 113-120.
 16. La Rocca R. A., 2009, Politiche della sosta nelle città turistiche, TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2(1), 39-48.
 17. Loda M., 2006, Morfologia sociale, comportamenti di consumo e domanda di città nel quartiere di S. Lorenzo a Firenze, Storia Urbana, XXIX, 113, 9-36.
 18. Majocchi A., Zatti A., 2008, Land Use, Congestion and Urban Management (working paper, 609), Institute for Studies and Economic Analyses (ISAE), Rome.
 19. Mazzeo G., 2009, Pianificazione della mobilità e sosta. L'attuazione del Piano Urbano di Mobilità, TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2(1), 77-86.
 20. Melandri E., 2004, La pianificazione del traffico urbano ed extraurbano nella dottrina e nella legislazione, Halley Informatica.
 21. Monaco F. (red.), 2013, Annuario Statistico del Comune di Firenze 2011, Comune di Firenze, Firenze.
 22. Nardella D., 2016, Planning and building greater Florence, G7 Toyama Environment Ministers' Meeting Parallel Session, The Role of Cities, May 15, 2016, Toyama, Japan.
 23. Owczarzak-Trzebiatowska A., Nitschke B., Idziak S., 2015, Efektywność i skuteczność funkcjonowania strefy płatnego parkowania poprzez jej uszczelnienie na przykładzie SPP w Poznaniu, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 1 (105), 71-83.
 24. Papa E., Decaro A., 2009, Sistema della sosta e mobilità sostenibile nella città di Bari, TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2(1), 49-56.
 25. Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), 1998, Comune di Firenze, Firenze.
 26. Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), 2006, Comune di Firenze, Firenze.
 27. Piano Urbano Parcheggi del Comune di Firenze, 1989, Comune di Firenze, Firenze.
 28. Quirini-Popławski Ł., 2007, Rozwiązywanie problemów uciążliwości komunikacyjnych w strefie historycznych miast na przykładzie Florencji i Krakowa [w:] E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak (red.), Czasopismo Techniczne (Architektura), 14, Politechnika Krakowska, Kraków, 295-302.
 29. Rodrigue J. P., Comtois C., Slack B., 2006, The Geography of Transport Systems, Routledge, London and New York.
 30. Sheller M., Urry J., 2000, The City and the Car, International Journal of Urban and Regional Research, 24(4), 737-757.
 31. Schiller P. L., Bruun E. C., Kenworthy J. R., 2010, An introduction to Sustainable Transport. Policy, Planning and Implementation, Earthscan, London-Washington.
 32. Szczuraszek T., Karwasz T., 2014, Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszczy w związku z wdrażaniem Systemu ITS, Transport Miejski i Regionalny, 11, 12-18.
 33. Taczanowski J., 2016, Koncepcja zrównoważonego transportu. Przypadek komunikacji tramwajowej w wybranych miastach Europy środkowej i zachodniej, Prace Geograficzne, 144, 105-125.
 34. Together towards competitive and resource-efficient urban mobility, 2013, European Commission, Brussels (COM(2013) 913 final).
 35. Willumsen L. G., de Dios Ortùzar J., 2011, Modelling Transport, John Wiley & Sons, Chichester.
 36. White Paper, European Transport Policy for 2010 - time to decide, 2001, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 37. Croci E., 2009, Milan's public transport procurement, referat wygłoszony podczas konferencji EcoProcura w Rejkjawiku dostępny pod adresem www.ecoprocura.eu. [16.04.2016]
 38. Firenze Smart City Plan, 2015 - dokument dostępny pod adresem www.comune.fi.it. [20.08.2016]
 39. http://dati.toscana.it/dataset. [22.08.2016]
 40. http://mobilita.comune.fi.it. [11.04.2016]
 41. http://statistica.fi.it. [17.04.2016]
 42. http://ec.europa.eu/eurostat/. [22.08.2016]
 43. www.epomm.eu - European Platform on Mobility Management. [17.04.2016]
 44. www.europeancitiesmarketing.com/ecm-benchmarking-report. [17.04.2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-5915
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.020.6318
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu