BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Twaróg Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
v Wymogi stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym
Requirements Set for a Managing Entity in Logistics Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 137-151, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie
Logistic management, Management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi są stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym. Poczyniono ogólne uwagi na temat zarządzania logistycznego. Zdefiniowano obiekt kierujący. Wskazano reguły tworzenia systemów komunikacji w zarządzaniu logistycznym pod kątem sprawności funkcjonowania obiektu kierującego. Scharakteryzowano kompetencje obiektu kierującego.(abstrakt oryginalny)

Despite its long-term tradition in both practical and theoretical applications, logistics still has to face some difficulties in its basic notions. A source of misunderstandings in this context is undoubtedly connected with high usefulness of logistics that frequently dominates its theoretical aspects. The article aims at identifying requirements set for managing entities in logistics management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballou R.H., Business Logistics Management, Fourth Edition, Prentice-Hall International, Inc., New Yersey 1999.
 2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III zmien., PWE, Warszawa 2010.
 3. Boyatzis R.E., The Competent Manager. A Model For Effective Performance, John Willey & Sons, New York 1982.
 4. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
 5. Ciesielski M., Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 6. Detyna B., Profile kształcenia na kierunku logistyka - nowe wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi, "Logistyka" 2013, nr 1.
 7. Drucker P.F., Management's New Paradigms, "Forbes Magazine", October 5, 1998.
 8. Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne - czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1994.
 9. Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
 10. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 2 (79)/II.
 11. Kisperska-Moroń D., Sołtysik M., Od sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie do zarządzania łańcuchami dostaw, [w:] Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyk, badania własne zespołowe - niepublikowane, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 12. Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, wyd. II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 13. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 16. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
 17. Schulte Ch., Logistik, Verlag. F. Vahlen, München 1991.
 18. Sołtysik M., Kształtowanie organizacji logistyki, [w:] Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki, red. D. Kisperska-Moroń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 19. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, wyd. III zmien. i rozsz., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 20. Standardy kształcenia. Kierunek logistyka. Zasoby internetowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 21. Strużyna J., Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2005.
 22. Szołtysek J., Płaczek E., Twaróg S., Kształtowanie kompetencji menedżerów firm świadczących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej, [w:] Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Placet, Warszawa 2014.
 23. Szołtysek J., Pryncypium logistyki, "Logistyka" 2015, nr 1.
 24. Terelak J. F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999. Weber J., Kummer S., Logistik - Management, Schaffer - Poeschel Verlag, Stuttgart 1994.
 25. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 26. Wright P.C., Geroy G.D., MacPhee M., A Human Resources Model for Excellence in Global Organization Performance, "Management Decision" 2000, nr 1.
 27. www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/17/08/17087/LOGISTYKA.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu