BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Daniel (Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego)
Tytuł
Charakter prawny umowy o transport towarów rurociągiem
Legal Nature of Contracts of Carriage of Goods By Pipelines
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 169-180, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Prawo przewozowe
Transport law
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie charakteru prawnego umowy o transport towarów rurociągiem. Autor dokonuje przeglądu dotychczasowych wypowiedzi w literaturze oraz analizuje przepisy odpowiednich aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu, Prawa przewozowego oraz Prawa energetycznego. Rozważania prowadzą do wniosku, iż mimo specyfiki transportu rurociągowego zasadne wydaje się uznanie umowy o taki transport za umowę przewozu. Nie dotyczy to jednak umów, które zostały uregulowane w przepisach szczególnych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to determine the legal nature of contracts of carriage of goods by pipelines. The author reviews the previous opinions in the literature and analyzes the provisions of relevant legislation, with particular regard to the provisions of the Civil Code concerning the contract of carriage, the Transport Law and the Energy Law. The author concludes that, despite of the specifics of pipeline transport, it seems reasonable to recognize a contract of such a transport as a contract of carriage. It does not apply to contracts which are governed by special regulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 2. Bon-Garcin I., Bernadet M., Reinhardt Y., Droit des Transports, Dalloz, Paryż 2010.
 3. Dąbrowski D., Potrzeba zmian w krajowym prawie przewozowym, [w:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 4. Drożdż W., Infrastruktura transportu przesyłowego jako element polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2013.
 5. Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
 6. Górski W., Umowa przewozu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972.
 7. Jaworski A., Prawo przewozowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.
 8. Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911, t. I, red. K. Pietrzykowski, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 9. Kolarski A., Prawo przewozowe. Komentarz, C.F. Müller, Warszawa 2002.
 10. Koller I., Transportrecht, C.H. Beck, Monachium 2013.
 11. Sośniak M., Prawo przewozu lądowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 12. Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze, Kraków 2005.
 13. System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. M. Safjan, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 14. System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 15. System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, red. W.J. Katner, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 16. Szanciło T., Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 17. Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu