BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grupa Rafał (Collegium Civitas w Warszawie)
Tytuł
Mobbing w ujęciu instytucjonalnym jako patologia zarządzania personelem
Mobbing in Institutional Terms as a Pathology of Personnel Management
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 3 (27), s. 59-78, tab., aneks, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Mobbing, Przemoc, Molestowanie seksualne, Zarządzanie personelem
Mobbing, Abuse, Sexual harassment, Personnel management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest ukazanie skali problemu mobbingu. Przedstawiona literatura pozwoliła na dokładny przegląd tego zjawiska. Autor w holistyczny sposób przedstawił różne aspekty i płaszczyzny tej patologii. Niniejsza praca ukazała niewątpliwy wpływ stylu zarządzania organizacją na przebieg zachowań mobbingowych. W pracy posłużono się zarówno literaturą przedmiotu, wynikami badań wtórnych oraz badaniami empirycznymi. Na podstawie analizy literatury oraz przeprowadzonego badania autor dochodzi do wniosku, że zjawisko mobbingu jest coraz częściej poruszanym i zauważalnym problemem zarówno w praktyce jak i w pracach naukowych oraz że należałoby coraz więcej czasu i badań poświęcić na jego głębszą analizę. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the extent of the problem of mobbing. The literature presented allowed for a thorough review of this phenomenon. The author in a holistic way presented different aspects and planes of this pathology. The paper presents an unquestionable influence of the organisation management style on the process of mobbing behaviour. The work was used in both literature on the subject, the results of secondary research and empirical research. Based on the analysis of literature and the study, the author concludes that the phenomenon of mobbing is an increasingly raised and noticeable problem both in practice and research and work more time and research is needed that would be devoted to its deeper analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 2. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T.: Mobbing - patologia zarządzania personelem. Diffin sp. z o.o., Warszawa 2004.
 3. Dehue F., Bolman C., Vollink T., Pouwelse M.: Coping with bullying at work and health related problems. "International Journal of Stress Management", Vol. 19(3), August 2012.
 4. Grupa R.: Współczesne komunikowanie w organizacji jako jeden z aspektów stosunków międzyludzkich. "Prosopon - Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne", nr 2, 2012.
 5. Grupa R.: The manager and their role in the organization. Zeszyty Naukowe. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2014.
 6. Hirigoyen M.F.: Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2002.
 7. Kłos B.: Mobbing. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa 2002.
 8. Kratz H.J.: Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie. Helion, Gliwice 2007.
 9. Laszczak M.: Patologie w organizacjach. Mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie. Kraków 1999.
 10. Makin P., Cooper C., Cox C.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. PWN, Warszawa 2000.
 11. Marciniak J.: Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - zasady przeciwdziałania. Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 12. Mroziewski M.: Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2014.
 13. Mikkelsen E.G., Einarsen S.: Bullying in Danish Work-Life: Prevalence and Health Correlates. "European Journal of Work and Organizational Psychology", No. 10(4), 2001.
 14. Resch M., Schubiński M.: Mobbing - Prevention and Management in Organizations. "European Journal of Work & Organizational Psychology", No. 2(5), 1996.
 15. Romer M., Najda M.: Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym. LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 16. Salin D.: Prevalence and Forms of Bullying among Business Professionals: A Comparison of Two Different Strategies for Measuring Bullying. "European Journal of Work and Organizational Psychology", No. 10(84).
 17. Schwan K., Seipel K. G.: Marketing kadrowy. C.H. Beck, Warszawa 1997.
 18. Yuksel M., Tuncisper B.: The Relationship Between Mobbing and Organizational Cmmitment in Workplace. "International Review of Management and Marketing", Vol. 1(3), 2011.
 19. Yusop Y., Dempster M., Stevenson C.: Understanding Inappropriate Behaviour: Harassment, Bullying and Mobbing at Work in Malaysia, Procedia. Social and Behavioral Sciences, April 2014.
 20. Zaremba K.: Mobbing jako patologiczne zjawisko w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Promotor, Warszawa 2011.
 21. forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/download/202/121.
 22. indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1063649.
 23. www.bip.kielce.eu/editor-cm-web-portlet/content/...=/zal2_204_09.doc.
 24. bip.radom.pl/download/69/33470/3395z.pdf.
 25. http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2010-02474-E.pdf.
 26. http://msa.monash.edu/MSA/files/69/69dd8a27-53df-4d24-ad17-774fd7207949.pdf.
 27. http://www.gk.com.pl/about-us/our-standards/anti-mobbing-policy.
 28. http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_ciop.pdf.
 29. http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ukryty-problem-mobbingu,13346.html.
 30. http://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/pdf/mobbing_pracodawca.pdf.
 31. http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/747yina5ghmqmnesxdewxlds614d8z.pdf.
 32. http://effectgroup.pl/szkolenia/procedury-antymobbingowe-oraz-antydyskryminacyjne-2/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu