BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chechelski Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Procesy koncentracji struktur podmiotów gospodarczych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce
Processes of Concentration Business Entities in Processing of Plant-Based Products in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 14-19, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Produkcja roślinna, Przedsiębiorstwo, Wyniki badań
Small business, Fruit and vegetables processing, Crop production, Enterprises, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, Q13, Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono kierunki przemian struktur podmiotowych polskiego przemysłu spożywczego i branż przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce po akcesji z UE. Zaprezentowano zmiany udziału poszczególnych grup przedsiębiorstw zarówno w całkowitej liczbie podmiotów, przeciętnym zatrudnieniu, jak i w wartości produkcji sprzedanej oraz wpływ, jaki te zmiany miały na wydajność pracy w analizowanych grupach przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istotny wpływ na szybkość procesów koncentracji oraz wzrost wydajności pracy struktur podmiotów gospodarczych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2004 - 2014 miały działania korporacji transnarodowych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the directions of change of subjective structures in polish food industry and in processing of plant products in Poland after accession to the EU. There were presented changes the changes in the share of individual groups of companies both in the total number of entities, average employment and the value of sold production and the impact these changes have on productivity in the analyzed groups of companies. The analysis can be concluded that the transnational corporations had huge impact on the concentration processes and the productivity growth of business entities in the plant-based products processing industry in Poland in the years 2004-2014.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chechelski Piotr. 2008. Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy. Studia i Monografie, nr 145. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  2. Chechelski Piotr. 2016. ,,Korporacje transnarodowe w polskim przemyśle spożywczym", Przemysł Spożywczy 9 (70): 2-10.
  3. Drożdż Jadwiga, Robert Mroczek, Mirosława Tereszczuk. 2015. Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. [W] Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego, red. Robert Mroczek Robert, 89- 105. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  4. GUS. 2004-2015: Rocznik statystyczny przemysłu. Warszawa: GUS.
  5. Szczepaniak Iwona, Jadwiga Drożdż, Mirosława Tereszczuk. 2016. ,,Zmiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce". Przemysł Spożywczy 70 (6): 8-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8151
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu