BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbek Janusz (Autoryzowana Stacja Dealerska Józef Sowa LIDER Sp. z o.o. Mikołajowice, Bogumiłowice)
Tytuł
Lokalizacja organizacji determinantą przewagi konkurencyjnej
Organization Location as a Determinant of Competitive Advantage
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 3 (27), s. 163-174, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Jakość, Satysfakcja klienta, Serwis samochodowy, Wyniki badań
Competitive advantage, Quality, Customer satisfaction, Automobile repairs, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym artykułu jest określenie związków pomiędzy lokalizacją organizacji a przewagą konkurencyjną organizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych metodą ankiety audytoryjnej wśród klientów autoryzowanego serwisu samochodowego. Okazuje się, że poziom zadowolenia klientów autoryzowanego serwisu samochodowego mierzony liczbą przyznanych ocen w skali od 1 do 5 jest tym większy, im większa jest liczba klientów, którzy decyzję o skorzystaniu z konkretnej oferty serwisowej podjęli na podstawie lokalizacji organizacji. To oznacza, że lokalizacja organizacji i jej oznakowanie zewnętrzne wpływając na satysfakcję klientów, stanowią ważny czynnik przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to show the relationship between organizations location and the competitive advantage. The results of the questionnaire done among the clients of the authorized car service are introduced in the article. The search shows that the level of satisfaction, measured by the 1 - 5 scale (1 = completely dissatisfied, 5 = completely satisfied), is higher if the number of clients who decides to chose the service on the basis of organization's location, is bigger. Besides, the location of an organization and its outer marks influence customers' satisfaction. It is an important factor that has an influence on competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S.: Klient jako kapitał. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2004.
 2. Borowiecki R.: Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Zeszyt Naukowy, nr 20. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011.
 3. Cholewicka-Goździk K.: Istota zarządzania jakością. "Problemy Jakości", nr 6, 2008.
 4. Guo R.: Applied Analysis of Global Location Theory and Non-space Theory in Building of Xiangfan Metropolitan Area. "Area Research and Development", No. 23, 2004.
 5. Hamel G., Prahald C.K.: Competing for the Future. Harvard Business School Press, Boston 1996.
 6. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 2. Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 2006.
 7. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.
 8. Porter M.: On Competition. Harvard School Press, Boston 2008.
 9. Volberda H.W.: Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive. Oxford University Press, Oxford 1998.
 10. Ząbek J.: Badania satysfakcji klientów organizacji usługowej zarządzanej projakościowo. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Towaroznawstwa, Kraków 2011.
 11. Ząbek J.: Lojalność i satysfakcja a wybór organizacji. "Organizacja i Zarządzanie", nr 1, 2013.
 12. Ząbek J., Sikora T.: Satysfakcja i lojalność. Istota i trendy ewolucyjne percepcji klientów w zmieniającym się otoczeniu organizacji. "Marketing i Rynek", nr 8, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu