BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galant Magdalena (University of Lodz)
Tytuł
The Stakeholders Theory as a Starting Point for The Critique of Corporate Social Responsibility
Teoria interesariuszy jako punkt wyjścia do krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 464, s. 31-42, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Social Responsibility of Organizations. Old - New Stakeholders?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze
Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Corporate social responsibility is becoming more and more popular all over the world. It is promoted by governments and transnational organizations. Nevertheless, since its establishment, it has gained a large group of enemies and still meets with a wave of criticism from different sides, beggining from economists, standing on the position that the purpose of business is only to generate income, through philosophers, who see in CSR a new tool for social enslavement, ending at sociologists, who see an element of corporate management and modern control technology in it. The article presents the most important arguments against corporate social responsibility. It also engages in a polemic against opponents of this concept. However, the starting point is the theory of stakeholders, considered by many as the framework of CSR(abstrakt oryginalny)

Społeczna odpowiedzialność biznesu cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm i instytucji na całym świecie. Promują ją rządy i organizacje ponadnarodowe. Mimo to ma liczne grono przeciwników i nadal spotyka się z falą krytyki, płynącą z różnych środowisk - począwszy od ekonomistów, stojących na stanowisku, że celem biznesu jest wyłącznie generowanie zysku, przez filozofów, którzy upatrują w społecznej odpowiedzialności biznesu nowe narzędzie społecznego zniewolenia, po socjologów, którzy widzą w niej element korporacyjnej strategii zarządzania i nowoczesną technologię kontroli. W artykule przedstawione zostały najważniejsze argumenty wysuwane przeciwko społecznej odpowiedzialności biznesu. Podjęta została także polemika z oponentami tej koncepcji. Punktem wyjścia jest natomiast teoria interesariuszy, uznawana przez wielu za zrąb koncepcji CSR(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broomhill R., 2007, Corporate social responsibility: key issues and debates, Dunstan Paper, http://www.dunstan.org.au/resources/publications/Dunstan_Papers_No_1_2007.pdf (access 1.11.2016).
 2. Czyżewski M., 2009, Między panoptyzmem a rządomyślnością, Kultura Współczesna, nr 2(60)2009, Warszawa.
 3. Freeman R.E., 2010, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Friedman M., 1970, The social responsibility of business is to increase its profits, http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html (access 1.11.2016).
 5. Gasparski W., 2003, Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Griffin R.W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 7. Jodkowska L., 2009, Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech, Difin, Warszawa.
 8. Lewicka-Strzałecka A., 2006, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, PAN, Warszawa.
 9. Margolis, J.D., Walsh, J., 2001. People and Profits? The Search for a Link Between a Company's Social and Financial Performance, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
 10. McWilliams A, Siegel D., 2001, Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective, The Academy of Management Review, http://www.jstor.org/stable/259398 (access 1.11.2016).
 11. Ngai-Ling S., 2009, Articulation of "New Constitutionalism" with "New Ethicalizm": Wal-Martization and CSR-ization in Developing Countries, Corporate Social Responsibility and Regulatory Governance: Towards Inclusive Development? Londyn, http://www.lancaster.ac.uk/fass/events/changingcultures/docs/sem3/UNRISD-WalMartization-CSRization-chapter3-clean.pdf (access1.11.2016).
 12. Nowicka M., 2009, Państwo to ja, Wiedza i życie, no. 11, pp. 52-55.
 13. Porter M., Kramer M., 2006, Strategy & Society: The Link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harward Business Review, http://sharedvalue.org/sites/default/files/resource-files/Strategy_and_Society.pdf (access 1.11.2016).
 14. Renewed EU strategy for 2011-2014 concerning corporate social responsibility, 2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF (access 1.11.2016).
 15. Rybak M., 2004, Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność, PWN, Warszawa.
 16. Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Business, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.464.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu