BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beck-Krala Ewa (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Implementation of the Methodology for Compensation Systems Evaluation
Wdrażanie metodologii ewaluacji systemu wynagrodzeń
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 4 (28), s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Kształtowanie wynagrodzeń, System płac, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Remuneration, Shaping remuneration, Wage system, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie istotnej roli ewaluacji systemu wynagrodzeń a także wskazanie najważniejszych korzyści takiego procesu dla organizacji. Bazując na przeglądzie literatury, artykuł wskazuje możliwe kryteria oraz prezentowane dotychczas koncepcje tej oceny, które mogą być wykorzystane do monitorowania systemu wynagrodzeń w sektorze MSP. Dodatkowo zaprezentowany zostaje model kompleksowej oceny efektywności systemu wynagrodzeń oraz proces jego wdrożenia w wybranym przedsiębiorstwie z sektora MSP w województwie małopolskim. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to underline the importance of the evaluation process of compensation systems and demonstrate the benefits the process brings to the organization. This paper explores the main criteria and measures employers can use in the evaluation process and also provides a methodology which can be used when monitoring the compensation policies and programs in the SME sector. Further, it explains the process of implementation of this methodology in a selected medium-sized service company in malopolska region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Brown D., Reilly P.: Increasing the effectiveness of reward management: an evidence-based approach. "Employee Relations", Vol. 33, No. 2, 2011, p. 106-120.
 2. Armstrong M., Cummins A.: The Reward Management Toolkit. Kogan Page, London 2010.
 3. Beck-Krala E.: Ocena efektywności systemów wynagrodzeń. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. IPiSS, Warszawa 2012.
 4. Beck-Krala E., Scott D.: Research design for compensation systems evaluation. 4th European Reward Management Conference (RMC 2013). European Institute for Advanced Studies in Management, Brussels, 2-3 December 2013.
 5. Borkowska S.: Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 6. Brown D.: Measuring the effectiveness of pay and rewards: the Achilles' heel of contemporary reward professionals. "Compensation and Benefits Review", No. 40(5), 2008, p. 23.
 7. Corby S., White G., Stanworth C.: No news is good news? Evaluating new pay systems. "Human Resources Management Journal", Vol. 15, No. 1, 2005, p. 4-24.
 8. Festing M., Sahakiants I.: Compensation Practices in Central and Eastern European EU Member States - An Analytical Framework Based on Institutional Perspectives, Path Dependencies and Efficiency Considerations. "Thunderbird International Business Review", Vol. 15, No. 3, 2010, p. 203-216.
 9. Juchnowicz M.: Wynagradzanie pracowników w małych i średnich firmach. IPiSS, Warszawa 2003.
 10. Report "Saratoga HC benchmarking". PricewaterhouseCoopers, 2009, www.pwc.pl/pl/zarzadzanie-kapitalem-ludzkim/saratoga-benchmarking.jhtml, 23 August 2013.
 11. Scott D., Marajda D., McMullen T.: Evaluating pay program effectiveness. "World at Work Journal", No. 15(2), 2006, p. 50-59.
 12. Scott D., McMullen T., Sperling R.: Evaluating pay program effectiveness: a national survey of compensation professionals. "World at Work Journal", No. 15(3), 2006, p. 47-53.
 13. Scott D., Sperling R., McMullen T., Wallace M.: Linking compensation policies and programs to organizational effectiveness. "World at Work Journal", No. 4, 2003, p. 35.
 14. Smith M.: Building the Business Case for Investing in Employees. "Compensation & Benefts Review", No. 44(6), 2013, p. 327-333.
 15. Thorp R.: "Design and implementation of remuneration systems" in Strategic Reward Systems, [in:] Thorp R., Homan G. (eds.): Financial Times/Prentice Hall, Harlow 2000.
 16. Weinberger T.E.: Evaluating the Effectiveness of an Incentive Plan Design within Company Constraints. "Compensation and Benefits Review", No. 37(6), 2005, p. 27-33.
 17. Wilmańska A.: Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Polsce w latach 2008-2009. Forum edukacyjne MSP, Warszawa 2010.
 18. Yao Li, Weihua Liu, Hao Li.: The theory of pay effectiveness. "International Journal of Business and Management", No. 3(6), 2008, p. 93-96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu