BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Claxton Julia (Leeds Metropolitan University)
Tytuł
Understanding Feeling Valued - a Key Driver for Engagement
Poczucie bycia docenianym kluczowym czynnikiem zaangażowania
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 4 (28), s. 37-50, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Poczucie własnej skuteczności, Psychologia człowieka, Wyniki badań
Self-efficacy, Human psychology, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy dwóch badań, które autorka przeprowadziła w celu zrozumienia powodów, sprawiających, że ludzie czują się doceniani. Badania odkrywają, jak ludzie rozpoznają, że są doceniani i jakie identyfikują czynniki, które sprawiają, że czują się doceniani. W artykule dokonuje się analizy podejść oraz metod gromadzenia danych w przeprowadzonych badaniach celem identyfikacji procesu myślowego wykorzystywanego przy wnioskowaniu dotyczącym bycia docenianym. Powodem podjęcia powyższego tematu był brak dotąd realizowanych badań w zakresie zrozumienia, rozpoznania i ujawnienia powodów, dzięki którym ludzie czują się doceniani. Podejście metodologiczne, podejście filozoficzne oraz metody zbierania danych w obu przeprowadzonych badaniach zostały przeanalizowane w celu stworzenia mapy procesów myślowych wykorzystywanych przez uczestników badań. Proces myślowy został przeanalizowany w odniesieniu do modelu myślenia refleksyjnego. (abstrakt oryginalny)

This paper analyses two studies that the author has carried out on how people come to an understanding of what makes them feel valued. The studies explore how people know they are valued and what they identify as factors that make them feel valued. This paper analyses the approaches and data collection of these two studies to consider the thinking process that participants used to get to their conclusions about being valued. The interest in this process came about because it was found during the studies that none of the respondents had ever been asked what made them feel valued before. The methodological approach, the philosophical approach and the data collection methods of the two studies were analysed in order to understand how, if and why they supported the understanding of this phenomena and to map out what thinking process was used by the participants. The thinking process which was largely reflective was considerated alongside models of reflective thinking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. American Psychological Association (A.P.A.): The Workplace Survey, Harris Interactive, www.apa.org/news/press/releases/phwa/workplace-survey.pdf , March 2012.
 2. BlessingWhite: The State of Employee Engagement 2008: Highlights for U.K. and Ireland, 3.12.2008.
 3. Charmaz K.: Grounded theory: Objectivist and constructivist methods, [in:] Denzin N., Lincoln Y. (eds.): Handbook of qualitative research. Sage, Thousand Oaks, CA 2000, p. 509-535.
 4. Charmaz K.: Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage, Thousand Oaks, CA 2006.
 5. Clarke A.E.: Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. "Symbolic Interaction". Vol. 26, No. 4, 2003, p. 553-576.
 6. Claxton J.: How do I know I am Valued? "Journal of Workplace Learning", Vol. 26, Iss. 3-4, Emerald Publishing, 2014a.
 7. Claxton J.: Engagement, peer reviewed paper accepted for the SPACE Conference. Barcelona, Spain, 23-25 April 2014b.
 8. Cooperrider D., Whitney D., Stavros J.: Appreciative inquiry handbook. Berrett-Koehler, San Francisco, CA 2005.
 9. Gibbs G.: Learning By Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods, Further Educational Unit. Oxford Polytechnic, London 1988.
 10. Glaser B.G., Strauss A.L.: The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Aldine, Chicago 1967.
 11. Glaser B.G.: Basics of grounded theory analysis, emergence vs forcing. Sociology Press, Mill Valley, CA 1992.
 12. Glaser B.G.: Doing grounded theory: Issues and discussions. Sociology Press, Mill Valley, CA 1998.
 13. Glaser B.G.: Constructivist grounded theory? Forum: "Qualitative Social Research", Vol. 3, No. 3, Art. 12, 2002, www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/825/1792, 11 February 2014.
 14. Glaser B.G., Holton J.: Remodeling Grounded Theory. Forum: "Qualitative Social Research", Vol. 5(2), Art. 4, 2004, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs040245, 11 February 2014.
 15. Glaser B.G.: The Impact of Symbolic Interaction on Grounded Theory. "Grounded Theory Review", Vol. 4, Iss. 2, 2005.
 16. Gruman J.A., Saks A.M.: Manage Employee Engagement to Manage Performance. "Industrial and Organizational Psychology", Vol. 4, Iss. 2, 2011, p. 204-207.
 17. Herzberg F.: One more time: How do you motivate employees? "Harvard Business Review", Vol. 46, No. 1, 1968, p.53-62.
 18. Kahn W.A.: Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. "Academy of Management Journal", Vol. 33, No. 4, 1990, p. 692-724.
 19. Milliken P.J., Schreiber R.: Examining the Nexus Between Grounded Theory and Symbolic Interactionism. "International Journal of Qualitative Methods", Vol. 11, Iss. 5, 2012.
 20. Mills J., Bonner A., Francis K.: The Development of Constructivist Grounded Theory. "International Journal of Qualitative Methods", Vol. 5, Iss. 1, 2006.
 21. Morrione T.J., Blumer H.G.: A Legacy of Concepts, Criticisms, and Contributions. "Symbolic Interaction", Vol. 11, Iss. 1, 1988.
 22. Robinson D., Perryman S., Hayday S.: The Drivers of Employee Engagement, Report 408. Institute for Employment Studies, Brighton 2004.
 23. Robinson D., Hooker H., Hayday S.: Engagement: The Continuing Story, Report 447. Institute for Employment Studies, Brighton 2007.
 24. Saks M.A.: Antecedents and consequences of employee engagement. "Journal of Managerial Psychology", Vol. 21, No. 6, 2006, p. 600-619.
 25. Sbaraini A., Carter S.M., Evans R.W., Blinkhorn A.: How to do a grounded theory study: a worked example of a study of dental practices. "BMC Medical Research Methodology", Vol. 11, Iss. 1, 2011, p. 128 (pages 1-10).
 26. Schatzman L.: Dimensional analysis: Notes on an alternative approach to the grounded theory in qualitative research, [in:] Maines D. (ed.): Social Organisation and social process. Essay in honour of Anselm Strauss. Aldine de Gruyter, New York 1991, p. 303-314.
 27. Strauss A., Corbin J.: Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Sage, Thousand Oaks, CA 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu