BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipowicz-Florczyk Anna (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
Key Performance Indicators of the HR Function
Podstawowe wskaźniki efektywności funkcji HR
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 4 (28), s. 75-87, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Wskaźniki efektywności, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Human resources, Effectiveness ratios, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wyjaśnienie kluczowych wskaźników efektywności funkcji HR wykorzystywanych do mierzenia skuteczności procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Z jednej strony, to właśnie kapitał ludzki jest czynnikiem, który decyduje o różnicach między organizacjami i stanowi podstawę przewagi konkurencyjnej, z drugiej jednak, wymaga ponoszenia znacznych inwestycji przez przedsiębiorstwa. Ważne jest zatem, aby zrozumieć, w jakim stopniu wydatki związane z utrzymywaniem pracowników w organizacji przyczyniają się do poprawy wyników finansowych organizacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to explain the Key Performance Indicators of the HR Function in order to evaluate the HR Effectiveness of an organization. Since employees are the most important assets and key enablers of future success, which often requires considerable investment, it is therefore important to understand to what extend they add value to the financial performance of the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Cummins A., Hastings S., Wood W.: Wartościowanie stanowisk pracy. Przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce. Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  2. Chojnacki W., Balasiewicz A.: Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego. Adam Marszałek, Toruń 2005.
  3. Johnston G.: Designing KPIs to Drive Process Improvement (The Business Productivity Series). 2013.
  4. Kirkpatrick D., Kirkpatrick J.: Evaluating Training Programs: The Four Levels. Berret-Koehler, 2006.
  5. Marr B.: Key Performance Indicators (KPI): The 75 measures every manager needs to know (Financial Times Series). Pearson, 2012.
  6. Parmenter D.: Key Performance Indicators (KPI): Developing, Implementing, and Using Winning KPIs. Wiley, New Jersey 2010.
  7. Central Statistical Office: Employment in National Economy in 2012. Warszawa 2013, http://old.stat.gov.pl/gus/5840_670_ENG_HTML.htm.
  8. OECD.StatExtracts, Employment by job tenure intervals - average tenure, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TENURE_AVE.
  9. Working Time Directive (Directive 2003/88/EC of 4 November 2003), http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10418_en.htm.
  10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Absencja chorobowa w 2012 roku. Warszawa 2013, www.zus.pl/files/Absencja chorobowa w 2012 roku .pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu