BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żądło Tomasz (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
On Some Calibration Estimators Based on Superpopulation Approach
O pewnych estymatorach kalibrowanych z wykorzystaniem podejścia modelowego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 431-440, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Kalibracja, Estymatory
Calibration, Estimators
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono modyfikację estymatorów kalibrowanych zaproponowanych przez Deville'a i Sämdala [1992]. Polega ona na rozważeniu problemu ξ -nieobciążonej predykcji wartości globalnej w populacji. Przedstawiono warunki ξ -nieobciążoności rozważanego predyktora dla pewnej klasy modeli nad- populacji. Modele należące do tej klasy mogą dobrze aproksymować inne modele w sensie rozwinięcia w szereg Taylora. Część warunków ξ -nieobciążoności rozważanego predyktora jest równaniem kalibracji zaproponowanym przez Deville'a i Sämdala. Oprócz ξ -nieobciążoności, zgodnie z propozycją Deville'a i Särndala, zostanie rozważony problem minimalizacji odległości pomiędzy wagami rozważanego estymatora a odwrotnościami prawdopodobieństw inkluzji. (abstrakt oryginalny)

In the paper some calibration estimators based on model approach were presented. It was derived that some of ξ -unbiasedness conditions are calibration equation proposed by Deville and Särndal. Proposed predictor was ξ-unbiased for a certain class of superpopulation models. It was shown that models belonging to this class can approximate other superpopulation models in the sense of Taylor's expansion. According to Deville and Särndal, the minimization of some distance measure between estimator weights and inverses of inclusion probabilities was considered. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deville J.C., Särndal C.E., Calibration Estimators in Survey Sampling, "Journal of the American Statistical Association" 1992, vol. 87, nr 418, s. 376-382.
  2. Deville J.C., Särndal C.E., Sautory O., Generalized Raking Procedures in Survey Sampling, "Journal of the American Statistical Association" 1993, vol. 88, nr 423, s. 1013-1020.
  3. Estevao V.M., Särndal C.E., A Functional Form Approach to Calibration, "Journal of Official Statistics" 2000, vol. 16, nr 4, s. 379-399.
  4. Royall R.M., The Linear Least Squares Prediction Approach to Two-Stage Sampling, "Journal of the American Statistical Association" 1976, nr 71, s. 657-473.
  5. Singh A.C., Mohl C.A., Understanding Calibration Estimators in Survey Sampling, "Survey Methodology" 1996, vol. 22, nr 2, s. 107-115.
  6. Theberge A., Extensions of Calibration Estimators in Survey Sampling, "Journal of the American Statistical Association" 1999, vol. 94, nr 446, s. 635-644.
  7. Theberge A., Calibration and Restricted Weights, "Survey Methodology" 2000, vol. 26, nr 1, s. 99-107.
  8. Wu Ch., Sitter R.R., A model-Calibration Approach to Using Complete Auxiliary Information from Survey Data, "Journal of the American Statistical Association" 2001, vol. 96, nr 453, s. 185-193.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu