BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Dariusz (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Polish Women Micro-Entrepreneurs from the Mazovia Province : Pursued Goals, Adopted Business Strategy, and Firm Characteristics
Kobiety mikroprzedsiębiorczynie z województwa mazowieckiego : realizowane cele, przyjęta strategia biznesowa oraz charakterystyka zarządzanych firm
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2016, vol. 15, nr 4, s. 135-156, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Zarządzanie, Mikroprzedsiębiorstwo, Kobieta w biznesie
Woman, Management, Micro-enterprise, Women in business
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Tło badań. Mikroprzedsiębiorstwa zarządzane przez kobiety przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wartości dodanej w wielu krajach na całym świecie. Jednakże firmy te do tej pory zostały jeszcze niedostatecznie przebadane w krajach z Europy Środkowej i Wschodniej.
Cel badań. Pierwszym celem badania było określenie cech społeczno-demograficznych kobiet przedsiębiorczyń z województwa mazowieckiego. Natomiast drugim celem badania było opisanie zasobów oraz dokonania charakterystyki zarządzanych przez kobiety mikroprzedsiębiorstw.
Metodologia. Badanie przeprowadzono metodą internetowego wywiadu kwestionariuszowego, które zlecono do realizacji profesjonalnej firmie badawczej w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu gromadzenia danych empirycznych. Do analizy 309 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy wykorzystano miary i współczynniki statystyki opisowej.
Kluczowe wnioski. Przedsiębiorcze kobiety z regionu prowadzą firmy głównie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, które funkcjonują najczęściej w sektorze usług. Firmy te wykorzystują własne środki pieniężne w celu finansowania działalności gospodarczej. Prowadząc własne mikroprzedsiębiorstwa, kobiety starają się najczęściej urzeczywistnić własne niefinansowe cele prywatne (np. "realizacja osobistych celów i/lub pasji życiowych"). Ponadto, wykorzystują one w praktyce nieformalne strategie biznesowe, aby osiągnąć przewagę nad konkurentami z branży. Strategie te dotyczą zróżnicowania oferty produktów i/lub usług, poprawy jakości świadczonych usług, bądź koncentracji działań na określonym segmencie obsługiwanych klientów. Jednakże, strategie biznesowe stosowane przez przedsiębiorcze kobiety rzadko dotyczą długoterminowego rozwoju zarządzanej firmy. (abstrakt oryginalny)

Background. Women-owned businesses are important contributors to the job and wealth creation in many countries around the world. However, they are significantly understudied within transition economies from Central and Eastern Europe.
Research aims. The primary objective was to determine the socio-demographic profile of women micro-entrepreneurs from Poland's Mazovia Province. The secondary objective was to describe the possessed resources and the characteristic features of their businesses.
Methodology. A survey was carried out using an Internet-based self-administered questionnaire. The data collection process was outsourced to a professional research company to ensure its validity and reliability. Univariate statistical techniques were employed to explore and analyse the 309 valid questionnaires.
Key findings. Women micro-entrepreneurs prefer to operate as sole proprietors and are predominately active in the services sector. They mainly use their own financial resources to fund business operations. Female business owners tend to pursue personal type goals (e.g. "realisation of personal objectives or life passions"). They adopt an informal business strategy to achieve a competitive advantage over their competitors. It involves product/service differentiation, improvement of service quality, or a specific customer segment focus. However, the business strategies used by women rarely concentrate on long-term firm growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich, H.E., Carter, N.M. & Ruef, M. (2002). With very little help from their friends: Gender and relational composition of nascent entrepreneurs' startup teams, Frontiers of Entrepreneurship Research (FER), Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), online conference proceedings. Wellesley, MA: Babson College. Retrieved from: https://fusionmx.babson.edu/entrep/fer/Babson2002/VI/VI_P1/VI_P!.html (acces: November 2, 2016).
 2. Allen, I.E., Langowitz, N. & Minniti, M. (2007). The Global Entrepreneurship Monitor: 2006 Report on Women and Entrepreneurship. Wellesley, MA: The Center for Women's Leadership at Babson College, The Global Entrepreneurship Research Association (GERA), Babson College & London Business School.
 3. Balcerzak-Paradowska, B., Bednarski, M., Głogosz, D., Kusztelak, P., Ruzik-Sierdzińska, A. & Mirosław, J. (2011). Women Entrepreneurship in Poland. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development (PARP).
 4. Brush, C.G., Carter, N.M., Gatewood, E.J., Greene, P.G. & Hart, M.M. (2006). Introduction: the Diana Project International. In: C.G. Brush, N.M. Carter, E.J. Gatewood, P.G. Greene & M.M. Hart (eds.), Growth-oriented Women Entrepreneurs and their Businesses (first ed., pp. 3-22). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 5. Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business Research Methods (third ed.). Oxford: Oxford University Press.
 6. Buttner, D.P. & Moore, E.H. (1997). Women Entrepreneurs: Moving Beyond the Glass Ceiling. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.
 7. Carter, S., Marlow, S. & Bennett, D. (2012). Gender and entrepreneurship. In: S. Carter & D. Jones-Evans (eds.), Enterprise and Small Business: Principles, Practice and Policy (third ed., pp. 218-231). Harlow: Pearson Education Ltd.
 8. Coleman, S. (2000). Access to capital and terms of credit: A comparison of men- and women-owned small businesses, Journal of Small Business Management, 38(3), pp. 37-52.
 9. Fielden, S.L. & Davidson, M.J. (2010). Introduction. In: S.L. Fielden & M.J. Davidson (eds.), International Research Handbook on Successful Women Entrepreneurs (first ed., pp. 1-9). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 10. Gartner, W.B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation, Academy of Management Review, 10(4), pp. 696-706.
 11. Grant, R.M. (2010). Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases (7th ed.). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 12. Guzowska, M. (2011). Mazovia in brief: Economy [Samorząd Województwa Mazowieckiego (the Regional Council of Mazovia Voivodeship)]. Retrieved April 10, 2016 from http://www.mazovia.pl/en/shortly-about-mazovia/mazovia-in-brief/art,2,economy.html
 13. Kelley, D.J., Brush, C.G., Greene, P.G. & Litovsky, Y. (2013). The Global Entrepreneurship Monitor: 2012 Women's Report. Wellesley, MA.: The Global Entrepreneurship Research Association (GERA), The Center for Women's Leadership at Babson College, Babson College, London Business School, Universidad Del Desarrollo & Universiti Tun Abdul Razak.
 14. Kelley, D.J., Brush, C.G., Greene, P.G., Herrington, M., Ali, A. & Kew, P. (2015). The Global Entrepreneurship Monitor Special Report: Women's Entrepreneurship 2014. Wellesley, MA: The Global Entrepreneurship Research Association (GERA), The Center for Women's Leadership at Babson College, Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak & Tecnológico de Monterrey.
 15. Lemańska-Majdzik, A. (2009). Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia. Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 16. Leszczyński, D. (2013). The investigation into motivations, success factors and barriers among women small business owners: An overview of extant literature, International Journal of Management and Economics, 39(1), pp. 108-125.
 17. Leszczyński, D. (2016). Exploration of key success factors that influence business performance: The experiences of women micro-entrepreneurs from Mazovia Voivodeship of Poland, International Journal of Management and Economics, 51(1), pp. 63-89.
 18. Marlow, S. & Patton, D. (2005). The financing of small businesses - female experience and strategies. In: S.L. Fielden & M.J. Davidson (eds.), International Handbook of Women and Small Business Entrepreneurship (first ed., pp. 66-77). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 19. McGrath Cohoon, J., Wadhwa, V. & Mitchell, L. (2010). The Anatomy of an Entrepreneur: Are Successful Women Entrepreneurs Different from Men. Kansas City, MO: Ewing Marion Kauffman Foundation.
 20. Orhan, M. (2005). Why women enter into small business ownership? In: S.L. Fielden & M.J. Davidson (eds.), International Handbook of Women and Small Business Entrepreneurship (first ed., pp. 3-16). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 21. PAIiIZ (The Polish Information and Foreign Investment Agency) (2016). Polish regions: Mazowieckie Voivodeship. Warsaw: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Retrieved from: http://www.paiz.gov.pl/polish_regions/voivodships/mazowieckie (access: March 30, 2016).
 22. Taylor, S.R. & Newcomer, J.D. (2005). Characteristics of women small business owners. In: S.L. Fielden & M.J. Davidson (eds.), International Handbook of Women and Small Business Entrepreneurship (first ed., pp. 17-31). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 23. Valencia, M. (2007). Past female entrepreneurship with the stress on the future in the new economy globalization. In: M. Radović Marković (ed.), The Perspective of Women's Entrepreneurship in the Age of Globalization (first ed., pp. 13-23). Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc.
 24. Zikmund, W.G., Babin, B.J., Carr, J.C. & Griffin, M. (2009). Business Research Methods (eighth ed.). Mason, OH: South-Western College Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.028.6709
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu