BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszewska-Janica Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty aktywności zawodowej kobiet w państwach UE : analiza dla lat 2006-2014
Participation of Women in the Labormarket in the Years 2006-2014 : EU Ststes Clustering
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 111-126, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Aktywność zawodowa kobiet, Analiza rynku pracy, Strategia Europa 2020, Metoda k-średnich
Labour market, Female economic activity, Labour market analysis, Europe 2020 Strategy, K-means methods
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Jednym z założeń strategii Europa 2020 jest podwyższenie odsetka osób zatrudnionych w wieku 20-64 lata na terenie Unii Europejskiej (UE) do 75%. Realizacja tej strategii ma nastąpić między innymi poprzez zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i osób starszych. Powiększenie zasobów siły roboczej ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. Związane jest ono przede wszystkim z procesami demograficznymi, a zwłaszcza z powiększaniem się grupy osób w wieku poprodukcyjnym. W różnych państwach UE sytuacja związana z aktywnością zawodową kobiet kształtuje się odmiennie, dlatego też powstało pytanie o podobieństwa i różnice w zaangażowaniu kobiet na rynku pracy w poszczególnych regionach UE. Celem analizy jest grupowanie państw Unii Europejskiej ze względu na różne formy aktywności zawodowej kobiet. Klasyfikacja ta pozwoli na ocenę wzorców dotyczących aktywności zawodowej kobiet w poszczególnych krajach UE. W analizie wykorzystano metodę k-średnich. Dane pochodzą z zasobów Eurostatu z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Analizowany okres to lata 2006-2014. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the analysis was European Union's states clustering in point of view of female activity on the labour market. The data was obtained from the Eurosat's Labour Force Surveys from years 2006-2014. K-means algorithms was the main analysis method. Obtained results indicate to a wide variety of different forms of women's labour market participation among European Union countries. We can mention three phenomena that have been most highlighted. (1) We found a high percentage of women working in part-time work, especially in the Netherlands. (2) The results show a high proportion of full-time employed women, especially in the EU countries from the former Eastern Bloc. (3) We noted a significant proportion of selfemployed among the employed women in the countries of Southern Europe (Greece, Italy, Portugal, Spain) and in Poland. So, in terms of female economic activity, Poland has a similar pattern as the Southern European countries (also in terms of self-employment). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anghel B., Rica de la S., Dolado J.J. (2011), The Effect of Public Sector Employment on Women's Labour Market Outcomes, "Ce World Bank. Centre for Economic Policy Research Discussion Paper", nr 8468.
 2. Bardasi E., Gornick J.C. (2000), Women and Part-Time Employment: Workers' "Choices" and Wage Penalties in Five Industrialized Countries, "Luxembourg Income Study Working Paper", nr 223.
 3. Barón J.D., Cobb-Clark D.A. (2010), Occupational Segregation and the Gender Wage Gap in Private- and Public-Sector Employment: A Distributional Analysis, "Economic Record", nr 86, s. 227-246.
 4. Becker G.S. (1964), Human capital, Columbia University Press, New York.
 5. Blau F.D., Ferber M.A., Winkler A.E. (2010), The Economics of Women, Men, and Work, Pearson, New Jersey.
 6. Borowska A. (2013), Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 3(5).
 7. Burchell B., Hardy V., Rubery J., Smith M. (2015), A New Method to Understand Occupational Gender Segregation in European Labour Markets, raport przygotowany dla Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/.
 8. Cazes S., Verick S., Heuer C. (2009), Labour market policies in times of crisis, "International Labour Organization Employment Working Paper", nr 35.
 9. Eberharter V.V. (2001), Gender roles, labour market participation and household income position, "Structural Change and Economic Dynamics", nr 12, s. 235-246.
 10. Elias P. (1990), Part-time Work and Part-time Workers: Keeping Women In or Out?, [w:] S. McRae (red.), Keeping Women In: Strategies to Facilitate the Continuing Employment of Women in Higher Occupations, Policy Studies Institute, London, s. 67- 81.
 11. England P. (2005), Gender Inequality in Labor Markets: The Role of Motherhood and Segregation, "Social Politics", nr 12(2), s. 264-288.
 12. Gashx V., Cooke L.P. (2010), Wives' part-time employment and marital stability in Great Britain, West Germany and the United States, "Sociology", nr 4(6), s. 1091-1108.
 13. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Haager D.M. (2000), How do Investments in Human Capital Differentially Affect Gender Income? An Analysis of the Gender Wage Gap, "The Park Place Economist", nr 8.
 15. Hakim C. (2002), Lifestyle preferences as determinants of women's differential labor market careers, "Work and Occupation", nr 29, s. 428-459.
 16. Hakim C. (2006), Women, careers, and work-life preferences, "British Journal of Guidance and Counselling", nr 34(3), s. 279-294.
 17. Hubert L.J., Arabie P. (1985), Comparing Partitions, "Journal of Classification", nr 2(1), s. 193-218.
 18. Jaumotte F. (2003), Female labour force participation: Past trends and main determinants in OECD countries, "OECD Economics Department Working Paper", nr 376.
 19. Kaufman L., Rousseeuw P. J. (1990), Finding Groups in Data: an Introduction to Cluster Analysis, Wiley, Nowy Jork.
 20. Kotowska I.E. (2008), Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski, (red.) Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13-33.
 21. Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (2007), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 22. Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Kuropatwa A. (2014), Problem dyskryminacji kobiet - analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnych rynkach pracy, "Ekonomia - Wroclaw Economic Review", nr 20(4), s. 53-68.
 24. Kurowska A. (2012), Modelowanie decyzji o prokreacji i aktywności zawodowej, "Polityka Społeczna", nr 10, s. 1-10.
 25. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 26. Lisowska E. (2008), Analiza położenia kobiet na rynku pracy, [w:] E. Lisowska, R. Kasprzak (red.), Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety, SGH, Warszawa.
 27. MacQueen J.B. (1967), Some methods for classification and analysis of multivariate observations, Proceedings of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, University of California Press, Berkeley.
 28. Matuszewska-Janica, A. (2015), Gender disparities in labor market in Baltic Sea region (discussion paper), 80. Konferencja International Atlantic Economic Society, Boston, 8-11 października 2015.
 29. Migdał-Najman K., Najman K. (2013), Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej, "Zarządzanie i Finanse", nr 11(3), s. 179-194.
 30. Polachek S.W. (2004), How the Human Capital Model Explains Why the Gender Wage Gap Narrowed, IZA Discussion Paper, nr. 1102.
 31. Polachek S.W. (1981), Occupational Self-Selection: A Human Capital Approach to Sex Differences inOccupational Structure, "The Review of Economics and Statistics", nr 63(1), s. 60-69.
 32. Strzelecki Z. (2013), Demograficzne wyzwania: Świat, Europa, Polska, materiały z IX Kongresu Ekonomistów Polskich Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, PTE, Warszawa.
 33. Szatanderska U., Grotkowska G. (2009), Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992-2007, [w:] I.E. Kotowska (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 57-98.
 34. Tsani S., Paroussos L., Fragiadakis C., Charalambidis I., Capros P. (2013), Female labour force participation and economic growth in the South Mediterranean countries, "Economics Letters", nr 120, s. 323-328.
 35. Wagner S., Wagner D. (2007), Comparing Clusterings - An Overview, Raport techniczny nr 2006-04, Universität Karlsruhe, Fakultät für Informatik.
 36. Walesiak M. (2006), Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów, [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XXVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, s. 185-203.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21754
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu