BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola Inspekcji Transportu Drogowego w ograniczeniu wypadków w ruchu drogowym w Polsce
The Road Transport Inspection Role in Reducing Traffic Accidents in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 65-76, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Transport drogowy, Wypadki drogowe, Samochody ciężarowe
Road transport, Road accidents, Lorries
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W 2001 r. powołano jednostkę Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, na ile powołanie ITD przyczynia się do polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W artykule oprócz naświetlenia celów ITD, organizacji skali wypadków z udziałem ciężarowych pojazdów samochodowych, omawiamy stan ilościowy przeprowadzonych kontroli. Obserwacją obejmujemy lata 2005-2012. Artykuł pokazuje, że dzięki ostrym decyzjom administracyjnym i karnym stopniowo zmniejsza się liczba wypadków i ich skutków z udziałem ciężarowych pojazdów samochodowych. (abstrakt oryginalny)

Road Transport Inspection (ITD) was established in 2001. Its aim is to increase traffic safety. This article aims to answer the question to what extent the appointment of ITD. contributes to improving road safety in Poland. In the article, in addition to discussion the objectives of the organization and scale of accidents involving heavy vehicles, we discuss quantitative status checks carried out. We are observing the period 2005-2012. The article shows that with strong administrative decisions and criminal proceedings, the number of accidents and their consequences involving heavy duty motor vehicles is reduced. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burski Z., Krasowski E. (2009), Analiza realizacji standardów ustawy o transporcie drogowym RP w aspekcie przewozu osobowego, "Motrol", 11B, s. 32.
 2. Dąbrowska-Loranc M. (2013), Rola towarzystw ubezpieczeniowych w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, materiały z I Konferencji Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne, Radom 17 VI, s. 27-37.
 3. Duś A., Duś-Pilarz J. (2009), Możliwości rejestracyjne tachografów cyfrowych i ich przydatność do analiz wypadków drogowych, "Paragraf na drodze", numer specjalny, s. 263-274.
 4. Inspektor drogowy zamiast policjanta? (2011) "Logistyka jakości", nr 1-2, s. 76-77.
 5. Kacprzyk R. (2010), Kontrole przewozów ADR prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego na przykładzie województwa śląskiego. Aspekt ochrony środowiska w pracy inspektora transportu drogowego, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych w aspekcie ochrony środowiska, Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego w dniach 27-28 maja 2010 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.
 6. Kazimierowski P. (2009), Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w roku 2007, "Transport i Komunikacja", nr 1, s. 22.
 7. Pasieczny W. (1999), Społeczne koszty wypadków drogowych, "BRD", nr 9, s. 22-24.
 8. Ptaszyński P. (2003), Koszty naprawy pojazdu a wysokość szkody w pojeździe, materiały z I Konferencji Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne, Radom 17 VI, s. 239-253.
 9. Reichel K., Nowakowski Z. (2006), Pojęcie wypadku drogowego i systemu ewidencji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" nr 7, s. 103.
 10. Ryś D. (2012), Pojazdy przeciążone na polskich drogach, "Drogownictwo", nr 12, s. 400-404.
 11. Sprawozdanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego za rok 2010, 2011, 2012.
 12. Szwed I. (2014), Preselekcyjny system ważenia a kontrola ITD w firmie, "Transport i Spedycja", nr 2, s. 40.
 13. Szymaniak P. (2013), Sędziowie przeciwni większym uprawnieniom ITD, "Dziennik Gazeta Prawna", 6 maja.
 14. Szymczak B. (2003), Wysokość roszczenia a odszkodowanie, materiały z I Konferencji Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne, Radom 17 VI, s. 293-301.
 15. Wardęga R. (2010), Analiza nacisków osi pojazdów ciężarowych na nawierzchnie drogowe, "Drogownictwo", nr 11, s. 400-401.
 16. Ważenie pojazdów i przejazdy ponadnormatywne na drogach publicznych - problem nie tylko prawny, "Polskie drogi", nr 7-8/2002, s. 41.
 17. Wypadki drogowe w 2013 r., "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 6/2014, wkładka.
 18. Żaczek R. (2014), Inspekcja Drogowa może kontrolować każdego kierowcę, "Dziennik Gazeta Prawna", 18 listopada.
 19. Żółciak T. (2013), Mapy ryzyka pomogą w montowaniu kamer i fotoradarów, "Dziennik Gazeta Prawna". 13 marca, nr 51 (3441), s. A3.
 20. Żużewicz K, Konarska M., Łuczak A. (2010), Problematyka wypadkowości kierowców flotowych, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 9, s. 4-8.
 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei, z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego, Dziennik Ustaw nr 223/2004 poz. 2262.
 22. Zarządzenie Nr 12/2011 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury nr 2/2011 poz. 11.
 23. Zarządzenie Nr 21/2011 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z 31 III 2011 r. w sprawie określenia wysokości współczynnika ryzyka, występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2010, Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury nr 4/2011 poz. 26.
 24. Obwieszczenie Ministra Transportu z 8 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorców dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 poz. 968 z poźn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21748
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu