BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpiot Grażyna (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Global Aging - the Nature of Longevity Risk
Globalne starzenie się - natura ryzyka długowieczności
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 165-179, wykr., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Długość życia, Modele oceny ryzyka, Zarządzanie ryzykiem
Ageing of the population, Life expectancy, Risk assessment models, Risk management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiamy badania nad problemem modelowania ryzyka długowieczności ryzyka. Omawiamy pojęcie ryzyka długowieczności, aby lepiej zrozumieć wszystkie powiązane wyzwania w sferze zarządzania ryzykiem z punktu widzenia finansowego i ubezpieczeniowego. Artykuł prezentuje również opinię na temat praktycznych zadań związanych z rosnącą długości życia. Jednocześnie, wzrost długości życia zwiększył potrzebę rozwoju rynków kapitałowych, celem zarządzania i transferu ryzyka. Dlatego, również podkreślamy przyszłe zarządzanie ryzykiem długowieczności z finansowego punktu widzenia. (abstrakt oryginalny)

In this paper we investigate the latest developments on longevity risk modelling. We first introduce longevity risk to allow for a better understanding of the related challenges in term of risk management from both a financial and insurance point of view. The article also provides a global view on the practical issues of longevity. Simultaneously, the development on the longevity has enhanced the need of capital markets as to manage and transfer the risk. Therefore, we also highlight future developments on longevity risk management from a financial point of view. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cairns A.J.G., Blake D., Dowd K. (2008), Modelling and management of mortality risk: A review, Working paper, Heriot-Watt University, and Pensions Institute Discussion Paper PI-0814.
 2. Cairns A.J.G., Blake D., Dowd K., Coughlan G.D., Epstein D., and Khalaf-Allah M. (2011), Mortality density forecasts: an analysis of six stochastic mortality models. "Insurance: Mathematics and Economics", 48: 355-367.
 3. Currie I.D., Durban M., Eilers P.H.C. (2004), Smoothing and forecasting mortality rates, "Statistical Modelling", 4(4) 279.
 4. Dowd K., Cairns A.J.G., Blake D., Coughlan G.D., Epstein D., and Khalaf-Allah M. (2010), Evaluating the Goodness of Fit of Stochastic Mortality Models, "Insurance: Mathematics and Economics", 47: 255-265.
 5. IMF (2012), The Financial Impact of Longevity Risk, Chapter 4, In Global Financial Stability Report, World Economic and Financial Surveys (Washington, April).
 6. Lee R.D., Carter L.R. (1992), Modeling and forecasting U.S. mortality, "Journal of the American Statistical Association", 87: 659-675.
 7. Milevsky Moshe A. (2006), The Calculus of Retirement Income: Financial Models for Pension Annuities and Life Insurance, New York, Cambridge University Press.
 8. Renshaw A.E., Haberman S. (2003), Lee-Carter mortality forecasting with age-specific enhancement, "Insurance: Mathematics and Economics", 33, 255-272.
 9. Renshaw A.E., Haberman S. (2006), A cohort-based extension to the Lee-Carter model for mortality reduction factors, "Insurance: Mathematics and Economics", 38, 556-570.
 10. Liaw Huang, Terry T. (2013), Communicating Longevity Risk: Beyond the Definitions, Terry Consulting LLC, Chicago, United States.
 11. Trzpiot G. (2008), Wybrane modele oceny ryzyka, AE Katowice.
 12. Trzpiot G. (2011), Statystyczna analiza decyzji, UE Katowice.
 13. Trzpiot G. (2014), Zarządzaniem ryzykiem długowieczności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Trzpiot G. (2015), Wybrane determinanty ryzyka długowieczności, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, 225-237.
 15. Trzpiot G. (2015), Finansowe implikacje ryzyka długowieczności, Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE Katowice, (in press).
 16. Trzpiot G., Majewska J. (2015a), Modeling Longevity Risk Based on Population Projection of CSO till 2050, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", (in review).
 17. Trzpiot G., Majewska J. (2015b), Modelowanie ryzyka długowieczności - ujęcie regionalne, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe UE Katowice, 2015b (in press).
 18. Trzpiot G., Majewska J. (2015c), Modeling Longevity Risk - the Central Europe case, International Statistical Institute 60th session Rio de Janeiro, 2015c.
 19. Trzpiot G., Majewska J. (2015d), Robust approach to life expectancy projection, Archives of Data Science Series A, (in review).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21745
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu