BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Marcin (Computer Science Department, State Higher School of Vocational Education in Biała Podlaska,)
Tytuł
Time Reser vation System of Customs Clearance - Ebooking Truck
System rezerwacji czasu odprawy granicznej - EBOOKING TRUCK
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 32, s. 21-34, tab., fig., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
e-usługi, Gospodarka cyfrowa, Odprawa celna
e-services, Digital economy, Customs
Uwagi
summ. , streszcz.
Abstrakt
In recent years the Customs Service has been introducing several innovative electronic services (e-services) for clients (entrepreneurs, forwarders). One of the proposed solutions is the system of eBooking TRUCK, which enables clients electronic reservation of the date of customs for the trucks leaving Poland. The article presents basic information regarding this improvement, the aim of which is primarily shortening the time of truck spent on customs clearance (eliminating or reducing queues on the border crossings) and improving the work organisation of customs services. There is presented the concept of the eBooking TRUCK system, the premises of its implementing, the scope of data transmission by the entrepreneurs, the scope of handling notification by the customs officers, architecture of system and the ways of clients communication within the system (SMS, e-mail, CB radio, information panels, infokiosks). At the end, there is presented a description of implementing actions based on the pilot programme carried out from 5th October 2015 at Koroszczyn border crossing point (Customs Chamber in Biała Podlaska, Polish-Belarus border) and Grzechotki (Customs Chamber in Olsztyn, Polish-Russian border). (abstrakt oryginalny)

W ostatnich latach Służba Celna wprowadza coraz więcej innowacyjnych usług elektronicznych (e-usług) dla klientów (przedsiębiorców, spedytorów). Jednym z proponowanych rozwiązań jest system eBooking TRUCK, który udostępnia klientom możliwość elektronicznej rezerwacji terminu obsługi granicznej dla pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. W artykule przedstawione są podstawowe informacje dotyczącego tego usprawnienia, którego celem jest przede wszystkim skrócenie czasu odprawy ciężarówek (wyeliminowanie lub zmniejszenie kolejek przed przejściami granicznymi) i poprawa organizacji pracy służb granicznych. Zaprezentowana jest koncepcja systemu eBooking TRUCK, przesłanki do jego wdrożenia, zakres przesyłanych danych przez przedsiębiorców, zakres obsługi zgłoszeń przez funkcjonariuszy, architektura systemu i stosowane w nim sposoby komunikowania się z klientami (SMS, e-mail, CB Radio, tablice informacyjne, infokioski). Na koniec przedstawiona jest charakterystyka działań wdrożeniowych na podstawie pilotażu prowadzonego od 5 października 2015 roku na przejściach granicznych w Koroszczynie (Izba Celna w Białej Podlaskiej, granica polsko-białoruska) i w Grzechotkach (Izba Celna w Olsztynie, granica polsko-rosyjska). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyer K., Hallowell R., Roth A., E-services: operating strategy - a case study and a method for analyzing operational benefits, "Journal of Operations Management" 2002, No. 20 (2).
 2. Carter L., Belanger F., The utilization of e-government services: citizen trust, innovation and acceptance factors, "Information Systems Journal" 2005, No. 15 (1). Klimek M., System elektronicznej rezerwacji odprawy celnej autokarów i busów (eBooking BUS), "Logistyka" 2015, No. 1.
 3. Klimek M., Usługa "e-załączniki" - nowe rozwiązanie usprawniające odprawy celne, "Logistyka" 2014, No. 6.
 4. Klimek M., Wybrane nowoczesne formy przekazu informacji wdrażane przez Służbę Celną, "Logistyka" 2015, No. 3.
 5. Służba Celna 2020 - strategia działania na lata 2014-2020, "Wiadomości Celne" 2013, 10.
 6. System eBooking TRUCK - Szkolenie dla administratorów lokalnych - dokument udostępniony dla uczestników szkolenia.
 7. Śliwczyński B., Stajniak M., Jeleń I., Guszczak B., Kawecki T., Warunki i wymagania wdrożenia Projektu systemu elektronicznej rezerwacji obsługi granicznej samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski eBooking TRUCK wraz z uzasadnieniem biznesowym Projektu, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.
 8. Śliwczyński B., Stajniak M., Jurkowska-Kubiak E., Jeleń I., Dębicki T., Foltyński M., Guszczak B., Analiza stanu aktualnego i opracowanie rekomendacji usprawnień z wykorzystaniem systemu eBooking TRUCK dla procesów obsługi samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski, Instytut Logistyki i Magazynowania,Poznań 2013.
 9. The electronic customs implementation in the European Union, Eurobarometer Report, 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_399_en.pdf (10.11.2015).
 10. Web page of eBooking TRUCK system, http://www.e-booking.gov.pl (10.11.2015).
 11. Web page of "e-Customs Program", http://www.e-clo.gov.pl (01.11.2015).
 12. Web page for PUESC service, https://www.puesc.gov.pl (10.11.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.32-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu