BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Montwiłł Andrzej (Maritime University of Szczecin)
Tytuł
Change Management in Supply Chains in the Context of Changes in Demand
Zarządzanie zmianami w łańcuchach dostaw w kontekście zmian w obszarze popytu
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 32, s. 35-50, fig., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Zarządzanie
Supply chain, Management
Uwagi
summ. , streszcz.
Abstrakt
W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane z zarządzaniem zmianami w łańcuchach dostaw jako reakcja na zmiany w obszarze popytu po stronie klientów finalnych lub konsumentów. We współczesnej gospodarce podstawą rozwoju przedsiębiorstw jest między innymi umiejętność właściwej reakcji na zmiany po stronie popytu a skoro łańcuchy dostaw stały się jednym z bardzo ważnych elementów budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw to reakcja na zmiany na rynku musi być elementem zarządzania łańcuchem dostaw i zmianami w nim. Zarządzanie zmianami, w zależności od natury zmian po stronie popytu na produkty finalne, może dotyczyć procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji jak również procesów logistycznych zarówno na poziomie jednego z uczestników łańcucha jak również wielu z nich. Celem opracowania jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień z zarządzania zmianami w powyższych obszarach. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to change management in supply chains as a response to changes in demand from end customers or consumers. The modern economy foundation for the development of enterprises includes an ability to respond appropriately to changes in demand. Because supply chains have become one of very important components in achieving a competitive advantage of enterprises, a response to changes in the market must be a component in managing a supply chain as well as changes taking place in it. Depending on the nature of changes in demand, change management in demand for final products can relate to supply processes, production, distribution as well as logistic processes - both at the level of one supply chain participant and numerous supply chain participants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arnheiter E.D., Maleyeff J., The integration of lean management and Six Sigma, "The TQM Magazine" 2005, No. 17 (1), Emerald Group Publishing Limited, http:// www.emeraldinsight.com/toc/tqmm/17/1 (28.07.2015).
  2. Baraniecka A., ECR - Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
  3. Bozarth C., Handfield R.H., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
  4. Christopher M., Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service, "Financial Times" 1998, Prentice Hall, London, [in:] S. Kot, M. Starostka-Patyk, D. Krzywda, Zarządzanie łańcuchami dostaw, Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2009.
  5. http://mfiles.pl/pl/index.php/Six_sigma (29.07.2015).
  6. Łapińska A., Potrzeba tworzenia nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu - implikacje dla zarządzania łańcuchami dostaw (part 1 and part 2), "Logistyka" 2014, No. 1, 2.
  7. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, M. Ciesielski (ed.), PWE, Warszawa 2009.
  8. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWN, Warsaw 2000.
  9. Sołtysik E., Rozwój koncepcji logistyki, [w:] Logistyka, D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (eds.), Biblioteka Logistyczna, Poznań 2009.
  10. Stawiarska E., Reengineering w zarządzaniu łańcuchem dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1999, No. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.32-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu