BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomaskow Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Ekonomiczna analiza podatku akcyzowego na wyroby alkoholowe w świetle teorii gier
Economic Analysis of the Excise Duty on Spirits in the Light of the Theory of Games
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 135-145, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Podatek akcyzowy, Analiza ekonomiczna, Teoria gier, Produkcja napojów alkoholowych
Excise tax, Economic analysis, Game theory, Alcohol production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ekonomiczna analiza art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, dotyczącego stawki tego podatku na napoje spirytusowe, przy uwzględnieniu dwóch, najczęściej wskazywanych w literaturze, rodzajów elastyczności cenowej popytu na te wyroby. Do analizy tej kwestii prawnej została wykorzystana teoria gier. Wyniki badania wskazują, że gra rozgrywająca się między rządem a podatnikiem akcyzy jest grą o sumie niezerowej, a więc zysk jednego gracza nie wiąże się ze stratą drugiego. Tym samym skuteczna interwencja rządu w zakresie zmiany stawki tego podatku, skutkująca wyższymi dochodami budżetowymi, powinna uwzględniać reakcję podatników.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to make an economic analysis of Article 93 paragraph 4 of the Excise Duty Act (Journal of Laws 2009 No. 3 Item 11, as amended) concerning the rate of tax for spirit products, taking into account the two types of price elasticity of the demand for alcoholic beverages which are most frequently cited in the literature. Game theory was been used for the analysis of this legal question. The research results indicated that the game played between the government and excise taxpayer is a non-zero-sum game, and thus a gain of the former player does not involve a loss of the latter. Thus, the effective intervention of the government in terms of changing the rate of this tax, resulting in higher revenues to the budget, should take into account the reaction of taxpayers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 2. Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Wojciechowski W. (2011), O zastosowaniach ekonomicznej analizy prawa. Teoria gier w prawie, "Edukacja Prawnicza", nr 5, s. 37-41.
 3. Budzyński T.M. (2013), Opinia o ustawie budżetowej na rok 2014 (druk senacki nr 530), Kancelaria Senatu, Warszawa.
 4. Gwiazdowski R. (2004), Ekonomiczny aspekt opodatkowania, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 5. Hinrichs H. (1969), Game Theory and the Rational Tax Evader, "Maliye Araştırma Merkezi Konferansları", Vol. 19, s. 123-132.
 6. Holcombe R.G. (2002), Excise Taxation and Interest Group Politics [w:] D.P. Racheter, R.E. Wagner (eds.), Politics, Taxation, and the Rule of Law: The Power to Tax Constitutional Perspective, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht- London, s. 123-143.
 7. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. (2014), Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, Warszawa.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 9. Mączyński D. (2004), Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Nasar S. (2002), Piękny umysł, Muza, Warszawa.
 11. Neumann J. von, Morgenstern O. (1953), Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton.
 12. Nizioł K. (2007), Prawne aspekty polityki podatkowej, Difin, Warszawa.
 13. Osborne M.J., Rubenstein A. (1994), A Course in Game Theory, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts - London, England.
 14. Piątek S., Szpringer W. (2007), Efektywność regulacji rynków telekomunikacyjnych [w:] S. Piątek (red.), Regulacja rynków telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Picker R.C. (1994), An Introduction to Game Theory and the Law, "Coase-Sandor Institute for Law&Economics Working Paper", No. 22, http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=law_and_economics (dostęp: 25.06.2016).
 16. Posner R.A. (2003), Economic Analysis of Law, Aspen Publishers, New York.
 17. Rapkiewicz M., Fijałkowski K. (2015), Ekspertyza. Podwyżka akcyzy na wyroby spirytusowe w 2014 roku - analiza skutków i propozycje rozwiązań optymalizacyjnych, Instytut Sobieskiego, http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Ekspertyzaakcyza-wyroby-spirytus-2014.pdf (dostęp: 8.06.2016).
 18. Rybarski R. (1935), Nauka skarbowości, Zakład Drukarski F. Wyszyński, Warszawa.
 19. Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozwijają i spożywają bogactwa, PWN, Kraków.
 20. Schelling T. (1960), Strategy of Conflict, Harvard University Press, Boston.
 21. Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r., Dz.U. 2009, Nr 3, poz. 11 ze zm.
 22. Wnorowski H. (2010), Podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych w Polsce: testowanie krzywej Laffera, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 23. Wyrzykowski P. (2014), Rynek napojów alkoholowych, "Gospodarka", t. 68, nr 6, s. 9-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu