BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawiarska Ewa (Politechnika Śląska)
Tytuł
Marketingowo-logistyczne zarządzanie procesami zamawiania i realizacji zamówienia klienta
Marketing-Logistics Management Processes and Completion of Order Customer
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 1 (17), s. 29-51, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Realizacja zamówień, Zarządzanie procesami biznesowymi, Marketing, Logistyka
Order processing, Business Process Management (BPM), Marketing, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę marketingowologistycznego zarządzania strategicznymi procesami biznesowymi. Podkreślono, że procesy zamawiania i realizacji zamówienia klienta realizowane wspólnie przez dwie funkcje przedsiębiorstwa (logistykę i marketing) mogą być sprawniejsze i efektywniejsze. Wytyczone dla obydwu funkcji strategie: produktowa i relacji z klientem, wspólne projektowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów dzięki integracji systemów informatycznych - to podstawowe czynniki, mające wpływ na sprawność i efektywność przepływów dóbr i informacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to emphasise the importance of the marketing and logistics management of strategic business processes. In the article was highlighted, that ordering processes and the implementation of the customer ordering carried out together by two functions of the enterprise (logistics and marketing) can be more efficient and more effective. Strategies determined for both functions: product and relation with the customer, jointed designing, coordinating and controlling processes thanks to integration of computer systems, there are basic factors affecting the efficiency and the effectiveness of flows of goods and information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bak R.: Logistyka praktyczna. Referat na II Międzynarodowe Sympozjum Logistyczne. PTL, Poznań 1994.
 2. Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.
 3. Bendkowski J., Radziejowska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 4. Bitkowska A.: Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2009.
 5. Campbell A., Gould M.: Adding Value from Corporate Headquarters. International Perespectiv. West Publishing Company, 1988.
 6. Carbonne J.: Get suppliers involved early. "Purchasing", October 19, 1995.
 7. Christopher M., Pec H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005.
 8. Cooperr M.C., Lambert D.M., Pagh J.D.: Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. "The International Journal of Logistics Management", No. 1, Review, March-April 1994.
 9. Copacino W.C.: Andersen Consulting. From a presentation at the International Logistics Management and Strategy Seminar. University of North Florida, March 1992.
 10. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: The Management of Business Logistics. West Publishing Company, Minneapolis/St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco 2003.
 11. Dąbrowski T., Adamska A.: Do czego marketing potrzebny jest finansom. "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 12, 2006.
 12. Don't reinvent the wheel-just improve it. Logisttics Europe Automotive Special Report, May 2003.
 13. Doyle P.: Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. J. Wiley & Sons, Chichester 2008.
 14. Fawcett S.E., Clinton S.R.: Enhancing Logistics Performance to Improve Competetiveness of Manufacturing Organization. "Production and Inventory Management Journal", IV quarter 1996.
 15. Grajewski P.: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007.
 16. http://dareklipski.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?566827.
 17. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 18. Kozłowski M.: Modelowanie procesów biznesowych jako konieczny warunek udanego wdrożenia CRM. Materiały konferencyjne CRM, 2007.
 19. Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
 20. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L.: Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta. PWN, Warszawa 2010.
 21. Rutkowski K.: Na wirtualnych rynkach. Gazeta Wyborcza - Logistyka, 17.10.2000.
 22. Schmid J., Weber A.: Desktop Database Marketing. NTS Business Books, 1998.
 23. Srivastava R.K., Shervani T.A., Fehey L.: Marketing business processes, and shareholder value: An organizationally embedded view of marketing activities and the discipline of marketing. "Journal of Marketing", Vol. 63, 1999.
 24. Sroka W.: Kierunki ewolucji aliansów. "Marketing i Rynek", nr 7, 2009.
 25. Zielonka A.: Umowy ramowe z dostawcami. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 6, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu