BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Krystian (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin, Polska)
Tytuł
Evaluation of Selected Competitiveness Factors of the Freight Rail Market in Poland
Ocena wybranych czynników konkurencyjności towarowego rynku kolejowego w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 32, s. 51-60, tab., fig., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Transport kolejowy, Konkurencja, Liberalizacja transportu
Transport, Railway transport, Competition, Transport liberalization
Uwagi
summ. , streszcz.
Abstrakt
W artykule dokonano prezentacji wybranych rezultatów badań zrealizowanych wśród towarowych operatorów kolejowych wykonujących przewozy na obszarze Polski. Głównym celem artykułu była identyfikacja, ocena i hierarchizacja czynników, które zdaniem podmiotów uczestniczących w badaniach wpływają obecnie na rolę i miejsce transportu kolejowego na towarowym rynku usług transportowych. Ponadto, w ramach badań dokonano również wskazania czynników, które, przy spełnieniu określonych warunków, mogą w sposób pozytywny wpłynąć na rozwój towarowego transportu kolejowego w przyszłości. Uzyskane wyniki badań wskazały jednoznacznie, iż współczesne miejsce kolei na rynku w znaczny sposób uzależnione jest od czynników zewnętrznych, na które przedstawiciele rynku nie mają wpływu, bądź też wpływ ten jest ograniczony. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of selected research carried out among freight train operators operating in Poland. The main aim of the article was to identify, evaluate and prioritize the factors which, according to actors participating in research, currently affect the role and place of rail transport on the freight transport market. Moreover, the research covered indication of the factors which, under certain conditions, can positively affect the development of rail freight in the future. The research results clearly indicated that today the role of rail transport in the market significantly depends on external factors, which are beyond (or of limited) control of market representatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Engelhardt J., Transport kolejowy, w: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2007.
  2. Mężyk A., Uwarunkowania i efekty reform kolei, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
  3. Pietrzak K., Funkcjonowanie rynku kolejowego transportu towarowego w Polsce w aspekcie jego liberalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, No. 18, Szczecin 2012.
  4. Rosa G., Usługi transportowe. Rynek - konkurencja - marketing, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  5. Załoga E., Kształtowanie jednolitego rynku usług transportowych w Unii Europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe US No. 393, Problemy Transportu i Logistyki, No. 2, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.32-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu