BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dohn Katarzyna (Politechnika Śląska), Gumiński Adam (Politechnika Śląska), Zoleński Wojciech (Politechnika Śląska)
Tytuł
Czynniki determinujące opracowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Determinants of Development of Information System Supporting Knowledge Management in a Manufacturing Company
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 1 (17), s. 81-96, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Systemy zarządzania wiedzą, Projektowanie systemów informatycznych, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Knowledge management, Knowledge management system, Information system design, Production enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach artykułu przedstawiono analizę uwarunkowań i czynników determinujących przygotowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Wskazano główne determinanty powodzenia realizacji projektu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą na etapie opracowania jego koncepcji oraz jej oprogramowania. (abstrakt oryginalny)

In the paper the analysis was given concerning conditions and factors determining working out the information system supporting knowledge management based on questionnaire surveys conducted in enterprises of mechanical engineering industry. The main determinants of the success of IT project supporting knowledge management at the stage of working out its conception and programming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
  2. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006.
  3. Jemielniak D., Koźmiński A.: Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  4. Kisielnicki J.: Systemy Informatyczne Zarządzania. Placet, Warszawa 2008.
  5. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy Informatyczne Biznesu. Placet, Warszawa 2005.
  6. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK® Guide, 2000.
  7. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. POLTEXT, Warszawa 2000.
  8. Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  9. Zoleński W.: Metoda budowy informatycznego systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu w przedsiębiorstwie. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Gliwice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu