BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz-Stanusch Agata (Politechnika Śląska), Sworowska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Definiowanie korupcji w kontekście różnic kulturowych
Defining Corruption in the Context of Cultural Differences
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 1 (17), s. 97-116, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Korupcja, Zróżnicowanie kulturowe, Kultura narodowa
Corruption, Cultural diversity, National culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem związany z definiowaniem zjawiska korupcji w kontekście występujących różnic międzykulturowych, Zaprezentowano wiele istniejących definicji korupcji, jak również wskazano zmienne kulturowe, które w dotychczasowych badaniach powiązano z korupcją. (abstrakt oryginalny)

In the paper there is presented a problem of defining phenomenon of corruption in a context of existing cross-cultural differences. There were also presented numerous definitions of corruption as well as there were indicated some cultural variables that were connected with corruption in previous research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Learning & Education", No. 5, 2006.
 2. Akindele S.T.: Corruption: An analytical focus on the problems of its conceptualisation. "IFE Psychologia: An International Journal", No. 3, 1995.
 3. Aquino K., Reed A.: The self-importance of moral identity. "Journal of Personality and Social Psychology", No. 83, 2002.
 4. Ashforth B.E., Gioia D.A., Robinson S.L., Treviño L.K.: Re-viewing organizational corruption. "Academy of Management Review", No. 33, 2008.
 5. Babiak P., Hare R.D.: Snakes in suits: When psychopaths go to work. Harper Collins, New York 2006.
 6. Bakan J.: The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power. Free Press, New York 2004.
 7. Brown E., Cloke J., Sohail M.: Key Myths about Corruption, Development Studies Association Annual Conference. Workshop on Corruption and Development Church House, West Minster 2004.
 8. Chapfika B.: The role of integrity in higher education. "International Journal for Educational Integrity", No. 2(2), 2008.
 9. Chinhamo O., Shumba G.: Institutional working definition of corruption. ACT Southern Africa. Working Paper Serves ACT/1/2007/WPS.
 10. Connelly B.S., Ones D.S.: The Personality of Corruption: A National-Level Analysis. "Cross-Cultural Research", No. 42(4), 2008.
 11. Cragg A.W.: Business, Globalization and the Logic and Ethics of Corruption, [in:] Bishop J.D. (ed.): Ethics and Capitalism. University of Toronto Press, Toronto 2000.
 12. Crane A., Matten D.: Questioning the Domain of Business Ethics Education. "Journal of Business Ethics", No. 54, 2004.
 13. Dylus A.: Gospodarka, moralność, chrześcijaństwo. Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1994.
 14. Eisenberg E.M.: Jamming: transcendence through organizing. "Communication Research", No. 17, 1990.
 15. Evans F.J., Weiss E.J.: Views on the Importance of Ethics in Business Education, [in:] Swanson D.L., Fisher D.G. (eds.): Advancing Business Ethics Education. Charlotte, NC 2008.
 16. Fleming P., Zyglidopoulos S.C.: Charting corporate corruption - Agency, Structure and Escalation. Edward Elgar, UK 2009.
 17. Frost A.G., Rafilson F.M.: Overt integrity tests versus personality-based measures and delinquency: An empirical comparison. "Journal of Business and Psychology", No. 3, 1989.
 18. Giacalone R.A., Thompson K.R.: Business ethics and social responsibility education. Academy of Management Global Corruption Report 2009. Corruptive and the private sector. Cambridge University Press, Transparency International and Ernst & Young, UK 2009.
 19. Goldsmith A.A.: Slapping the grasping hand: Correlates of corruption in global markets. "American Journal of Economics and Sociology", No. 58, 1999.
 20. Johnson C.E.: Meeting the Ethical Challenges of Leadership. Casting Light or Shadow. Sage, 2008.
 21. Korupcja w Polsce: przegląd obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdziałania zjawisku. Bank Światowy, Warszawa 1999.
 22. Lambsdorff J.G.: Background paper to the 2004 Corruption Perceptions Index: Framework document 2004. Transparency International and The University of Passau, Passau, Germany 2004.
 23. Lambsdorff J.G.: The Institutional Economics of Corruption and Reform. Theory, Evidence and Policy. Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 24. Łętowska E.: Dobro Wspólne - władza - korupcja, [w:] Popławska E. (red.): Dobro Wspólne. Władza. Korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym. Instytut Spraw Publicznych, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej, Warszawa 1997.
 25. Levine D.P.: The Corrupt Organization. "Human Relations", No. 58(6), 2005.
 26. Lewicka-Strzałecka A.: Indywidualny i społeczny wymiar korupcji. "Annales", No. 4, 2001.
 27. Marcus B., Schuler H.: Antecedents of counterproductive behavior at work: A general perspective. "Journal of Applied Psychology", No. 89, 2004.
 28. Pinto J., Leana C.R., Pil F.K.: Corrupt organizations or organizations of corrupt individuals? Two types of organization-level corruption. "Academy of Management Review", No. 33, 2008.
 29. Rose-Ackerman S.: Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform. Fundacja im. Stefana Batorego i Wyd. Sic!, Warszawa 2001.
 30. Stachowicz-Stanusch A. (red.): Organizational Immunity to Corruption. Building Theoretical and Research Foundations, Information Age Publishing, USA 2010.
 31. Stachowicz-Stanusch A.: Corruption, Values and Cultural Relativism, [in:] Wankel Ch., Odrakiewicz P., Strnad W. (eds.): Innovation in Management. Global Partnership, Academy of Management, PWSB Publishers, Poznań 2010.
 32. Treviño L.K.: Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model. "Academy of Management Review", No. 11, 1986.
 33. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 34. Wankel Ch., Stachowicz-Stanusch A., Tamtana J.: The Impact of National Culture Dimension and Corruption On Student's Moral Competences - Research Results. "Journal of Intercultural Management", No. 3(2), 2011.
 35. Wielki słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 2008.
 36. www.batory.org.pl, dostęp dn. 17.07.2011.
 37. www.transparency.pl, dostęp 16.07.2011.
 38. Xin X., Rudel T.K.: The context for political corruption: A cross-national analysis. "Social Science Quarterly", No. 85, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu