BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strahl Danuta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Markowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Klasyfikacja obiektów w ujęciu dynamicznym
Classification of Objects in Their Dynamic Perspective
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 556-565, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Klasyfikacja obiektów
Classification of objects
Uwagi
summ.
Abstrakt
W klasyfikacji dynamicznej można wykorzystać różne podejścia, np. miary odległości między populacjami z zachowaniem danych przekrojowo-czasowych, funkcje trendu, których parametry, jak i wartości teoretyczne zmiennych stanowią podstawę klasyfikacji badanych obiektów. Integracja dwóch podejść umożliwia identyfikację miejsca Polski wśród wybranych krajów świata ze względu na tempo procesów informatyzacji, poziom procesu informatyzacji ilustrowany zmiennymi: liczbą komputerów PC na 100 mieszkańców, liczbą telefonów komórkowych na 100 mieszkańców, liczbą hostów internetowych na 100 mieszańców. Warto zauważyć, iż wyznaczona w wyniku procedury drugiej niewielka odległość między badanymi parami krajów (macierz odległości Mahalanobisa) przekładała się w dużym stopniu na tworzenie przez nie jednej grupy otrzymanej w wyniku zastosowania procedury pierwszej (klasyfikacja na podstawie funkcji trendu). Przedstawiona propozycja klasyfikacji dynamicznej z wykorzystaniem funkcji trendu może być szczególnie przydatna w benchmarkingu regionalnym, kiedy ważna staje się informacja dotycząca postaci analitycznej (a nie tylko tempa) modelu opisującego kształtowanie się danej cechy identyfikującej rozwój regionalny, a także ustalenie pozycji wybranego kraju czy też regionu w stosunku do innych obiektów badania. (fragment tekstu)

The article presents the proposal for objects' classification in their dynamic perspective. Two approaches were considered. The first is based on objects' classification with reference to cross-section-time data, following the subsequent observation moments. The criterion of objects' similarity are: types of trend's function and the parameters' values. The second approach also refers to pooled data, however for the selected observation moments. The criterion of objects' similarity for all observation moments altogether are inter-group and intra-group relations between objects. To illustrate both approaches the following objects have been used: UE countries and Poland, while the variables describing objects are: the number of mobile phone users, the number of internet hosts and the number of PC with the reference to the number of inhabitants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak A., Podstawowe algorytmy statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1979.
 2. Chomątowski S., Sokołowski A., Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 3. Cieślak M., Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określanie potrzeb na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny" 1976, nr 1.
 4. Dawid Ch., Information Society Statistics, "Statistics in Focus", Eurostat 2003, Theme 4 - 15/2003.
 5. Dies R., Information Society Statistics, "Statistics in Focus", Eurostat 2001, Theme 4 - 4,6,23,34,37/2001.
 6. Dies R., Information Society Statistics, "Statistics in Focus", Eurostat 2002, Theme 4-8,17,32/2002.
 7. Garland Ch., Information Society Statistics, "Statistics in Focus", Eurostat 2003, Theme 4 - 22/2002.
 8. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 9. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 10. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 11. Strahl D., Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Wrocław 1990.
 12. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 13. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
 14. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 15. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu