BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Mirosław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Analiza porównawcza rynku pracy w układzie województw za lata 1999-2001
Comparitive Analysis of the Labour Market in Polish Provinces from 1999 to 2001
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 566-575, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Analiza porównawcza
Labour market, Unemployment, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sytuacja lokalnych rynków pracy ze względu na bezrobocie nie jest dobra i z roku na rok ulega pogorszeniu. Dotyczy to zarówno stanu istniejącego bezrobocia rejestrowanego, jak i elastyczności rynku pracy. Szczególnie niepokojący jest fakt, że coraz większy odsetek bezrobotnych przechodzi do grupy długotrwale bezrobotnych, co powoduje, że maleją szanse ich zatrudnienia. Z roku na rok można zaobserwować malejącą liczbę osób nowo zatrudnionych (bez osób zmieniających pracę), rośnie natomiast liczba osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy, co dodatkowo pogarsza sytuację na lokalnych rynkach pracy. Obecnie można zauważyć tendencję do zmniejszania się dysproporcji pomiędzy województwami ze względu na liczbę bezrobotnych, jak i determinujące ją warunki. Oznacza to, że w województwach, w których w początkowym okresie transformacji gospodarki gwałtownie wzrosło bezrobocie, obecnie ten wzrost jest niewielki, w przeciwieństwie do województw, które w początkowej fazie przemian nie były dotknięte falą bezrobocia. Do województw, które szczególnie są zagrożone wzrostem bezrobocia należy zaliczyć: śląskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie. Optymizmem może napawać fakt, że produkcja w poszczególnych sekcjach gospodarki rośnie, co w przyszłości może zahamować tendencję do wzrostu stopy bezrobocia, a nawet spowodować jej spadek. Niestety, pierwszych objawów wzrostu zatrudnienia należy oczekiwać mniej więcej po roku od poprawy koniunktury gospodarczej. (fragment tekstu)

The main aim of the article is a multidimensional comparitive analysis of the labour market in Polish provinces carried out for the years of 1999-2001. Hierarchical aglomerative methods that enable grouping of provinces in homogenous sets and linear ordering that helps find out which province is more or less threatened by unemployment were used to achieve the goal of the article. Explanative variables applied in the paper include, inter alia, economic activity of population, taking on and dismissing staff, number of job offers, unemployment rate and costs of labour. Obtained results were compared further on with basic data that concerns production volume in particular sectors of the economy. Such a comparison will enable determination of opportunities and threats for particular local labour markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2002 r., Informator GUS, Warszawa 2003.
  2. Bezrobocie rejestrowane w 2001 r., Informator GUS, Warszawa 2002.
  3. Dziennik Ustaw nr 6, poz. 56 z 30 stycznia 2001 r. z późniejszymi zmianami.
  4. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  5. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, Raport IPiSS z. 19, Warszawa 2000.
  6. Nowak E., Wskaźnik podobieństwa wyników podziałów, "Przegląd Statystyczny" 1985, z. 1, s. 41-47.
  7. Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa 2001.
  8. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2002.
  9. Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI w., red. A.S. Barczak, C. Fijałkowska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
  10. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu