BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska Dominika (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Typology of Corporate Liquidity Managers from Behavioral Finance Perspective
Typologia menedżerów zarządzających płynnością w przedsiębiorstwach w kontekście finansów behawioralnych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 19-28, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie płynnością finansową, Finanse behawioralne, Pułapka płynności, Podejmowanie decyzji finansowych
Liquidity management, Behavioural finance, Liquidity trap, Decision making of finance
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł prezentuje typologię profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem płynnością w przedsiębiorstwach powstałą w wyniku meta analizy wyników badania jakościowego przeprowadzonego przez autorkę. Typologia ta odzwierciedla podatność badanych na wybrane pułapki decyzyjne oraz poziom refleksji menedżerów na temat pozaekonomicznych determinantów wpływających na podejmowanie decyzji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a typology of professionals who deal with liquidity management in enterprises and is based on meta analysis of the results of the qualitative research led by the author. This typology reflects managers‟ susceptibility to selected decision traps and their reflection about non-economic determinants that may influence decision-making process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariely D., Zakay D. (2001), A timely account of the role of duration in decision making, "Acta Psychologica" 108, p. 187-207.
 2. Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Baker M., Wurgler J. (2013), Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey, [in:] Constantinides G., Harris M., Stulz R. (eds.), Handbook of Economics of Finance, vol. 2A: Corporate Finance, Elsevier Press. Amsterdam: North Holland, p. 352-407.
 4. Charmaz K. (2006), Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis, Sage Publications, London.
 5. Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gajdka J. (2013), Behawioralne finanse przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Graham J., Harvey C., Puri M. (2013), Managerial Attitudes and Corporate Actions, "Journal of Financial Economics", vol. 109, 1, p. 103-121.
 8. Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (1982), Judgment under uncertainty. Heuristics and Biases, Cambridge University Press, New York.
 9. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Korzeniowska D. (2015), Managers' consideration about behavioral factors that influence their decision making in liquidity management, "Enterpreneurship and Management", vol. XVI, Issue 1, p. 83-95.
 11. Korzeniowska D. (2012), Wpływ pułapek decyzyjnych na zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, [w:] Adrianowski D., Patora K., Sikorski J. (red.), "Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020", Łódź.
 12. Kreczmańska-Gigol K. (red.) (2010), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 13. Langer E. (1975), The illusion of control, "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 32(2), p. 311-328.
 14. Lichtenstein S., Fischhoff B. (1977), Do those who know more also know more about how much they know, "Organizational Behaviour and Human Performance", vol. 20 Issue 2, p. 159-183.
 15. Michalski G. (2010), Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa
 16. Nelson T. (2003), Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 17. Ng T.W.H., Sorensen K.L., Eby L.T. (2006), Locus of control at work: a meta-analysis, "Journal of Organizational Behavior", no. 27, p. 1057-1087.
 18. Nosal Cz. (2001), Psychologia myślenia i działania menedżera, AKADE, Wrocław.
 19. Russo J.E., Shoemaker P.J.H. (1989), Decision traps, Doubleday, New York.
 20. Sierpińska M., Wędzki D. (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Silvermann D. (2009), Interpretacja danych jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Simon H.A. (1986), Rationality in Psychology and Economics, "Journal of Business", vol. 59, no. 4, Part 2: "The Behavioral Foundations of Economic Theory", p. S209-S224.
 23. Slovic P., Peters E. (2006), Risk Perception and Affect, "Current Directions in Psychological Science", vol. 15, no. 6, p. 322-325.
 24. Strelau J. (red.) (2004), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1: Podstawy psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 25. Szyszka A. (2013), Behavioral Finance and Capital Markets: How Psychology Influences Investors and Corporations, Palgrave Macmillan US, New York.
 26. Tversky A., Kahneman D. (1981), The framing of decision and the psychology of choice, "Science", vol. 211, no. 4481, p. 453-458.
 27. Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgment under uncertainty: Heuristics and Biases, "Science", New Series, vol. 185, no. 4157, p. 1124-1131.
 28. Tyszka T. (1986), Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa.
 29. Tyszka T. (2000), Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk.
 30. Tyszka T., Zaleśkiewicz T. (2001), Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa.
 31. Zaleśkiewicz T. (2012), Psychologia ekonomiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Zielonka P. (2003), Czym są finanse behawioralne czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, "NBP, Materiały i Studia", Zeszyt 158.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21770
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu