BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Marta (Uniwersytet Szczeciński), Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza wiedzy i umiejętności finansowych młodego pokolenia
Analysis of Financial Literacy of the Young Generation
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 203-216, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Edukacja finansowa, Młodzież, Wyniki badań
Knowledge, Financial education, Youth, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wiedzy (financial knowledge) i umiejętności finansowych (financial literacy) młodego pokolenia oraz wskazanie na preferowane postawy i zachowania finansowe respondentów. Na potrzeby artykułu przyjęto następującą hipotezę badawczą: Wiedza i umiejętności finansowe wpływają na kształtowanie postaw finansowych młodego pokolenia. Młodzi ludzie posiadają niską wiedzę i umiejętności finansowe. Wymagają edukacji finansowej znacznie bardziej niż inne generacje. Rozważania w tym zakresie mają zarówno charakter teoretyczny, jak i empiryczny w oparciu o badania wtórne, jak i własne. Zastosowane metody badawcze polegają na operacjonalizacji pojęciowej zagadnień związanych z wiedzą i umiejętnościami finansowymi, które są niewystarczająco opisane w literaturze krajowej. Przeprowadzone studia literaturowe stanowią podstawę do analizy badań wtórnych i pierwotnych realizowanych na grupie 949 studentów z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania były realizowane wiosną 2015 roku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze financial literacy of the young generation. For the purpose of the article the following hypothesis is to be assumed: Young people have low financial knowledge and skills. They require financial education much more than other generations. These considerations are both theoretical and empirical with base in secondary research, as well as primary ones. The applied research methods rely on the operationalization of the conceptual issues related to financial knowledge and skills. Those are scarcely described in the Polish literature. Carried out literature studies are basis for the analysis of secondary and primary research, conducted on a group of 949 students from 10 faculties of the University of Szczecin. The research was conducted in the spring of 2015. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal S., Driscoll J., Gabaix X., Laibson D. (2009), The age of reason: financial decisions over the lifecycle with implications for regulation, Brookings Papers on Economic Activity, nr 2, s. 51-117.
 2. Atkinson A., Messy F. (2012), Measuring financial literacy: results of the OECD . International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Publishing Working Paper, nr 15, DOI: http://dx.doi. org/10.1787/5k9csfs90fr4-en.
 3. Blackwell R., Miniard P., Engel J. Consumer behavior, Tenth Edition, Thomson, South-Western, Canada 2006.
 4. Borowski S. (1976), O naukowej syntezie demograficznego rozwoju Polski, "Studia Demograficzne", nr 46, s. 3-25.
 5. CFPB (2013), Transforming the Financial Lives of a Generation of Young Americans: http://files.consumerfinance.gov/f/201304_cfpb_OFE-Policy-White-Paper-Final.pdf.
 6. Danke Bank (2009), Financial Literacy among 18-27 year old, Copenhagen.
 7. European Parlament (2015), Improving the financial literacy of European consumers: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557020/EPRS_BRI%282015%29557020_EN.pdf.
 8. Holzer J. (2003), Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. InfoDług (2016), 32. edycja ogólnopolskiego raportu o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach, BIG InfoMonitor, Warszawa, marzec.
 10. IOSCO (2014), Strategic Framework for Investor Education and Financial Literacy. Final Report, The Board of International Organization of Securities Commissions, FR 09/14, October.
 11. Lusardi A. (2015), Financial Literacy Skills for the 21st Century: Evidence from PISA, "The Journal of Consumer Affairs", vol. 49, nr 3, s. 639-659.
 12. Lusardi A., Mitchell O.S. (2011), Financial literacy and retirement planning in the United States, "Journal of Pension Economics and Finance", vol. 10, nr 4, s. 509-525.
 13. Lusardi A., Mitchell O.S., Curto V. (2010), Financial Literacy among the Young: Evidence and Implications for Consumer Policy, "Journal of Consumer Affairs", vol. 44, nr 2, s. 358-380.
 14. Mandell L. (2008), The Financial Literacy of Young American Adults: Results of the 2008 National Jump$tart Coalition Survey of High School Seniors and College Students: http://www.jumpstart.org/assets/files/2008SurveyBook.pdf.
 15. Mavlutova I., Sarnovics A., Armbruster C. (2015), Financial literacy of young generation in changing European environment: evidence from Germany and Latvia, TIIM: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-027.pdf.
 16. NBP (2015), Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków, Warszawa, https://www.nbportal.pl/_data/assets/pdf_file/0006/54528/Diagnoza-stanu-wiedzy-i-swiadomosci-ekonomicznej-Polakow -2015.pdf.
 17. NFCS (2015), National Financial Capability Strategy. Raising Nationwide Financial Capabilities: A Review of Recommended Strategies White Pape, November.
 18. Potrich A.C.G., Vieira K.M., Kirch G. (2015), Detereminants of financial literacy: analysis of the influence of the socioeconomic and demographic variables, "Revista Contabilidade Finanças", vol. 26, nr 69, DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1808-057x201501040.
 19. Scheresberg C.B. (2013), Financial literacy and financial behavior among young adults: evidence and implications, "Numeracy", vol. 6, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.5
 20. Scheresberg de B., Lusardi C., Lusardi A. (2014), Gen Y Personal Finances. A Crisis of Confidence and Capability, Working Paper, Global Financial Literacy Excellence Center.
 21. Scheresberg de B., Lusardi C., Lusardi A., Yakoboski P. (2014), College Educated Millennials: An Overview of their Personal Finances, TIAA-CREF Institute.
 22. Shiller R.J. (2015), Finanse a dobrobyt społeczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21768
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu