BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzeczewski Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Are Polish Healthcare Stocks Defensive?
Czy polskie spółki z sektora ochrony zdrowia są defensywne?
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 133-145, tab., rys., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Akcje, Spółki giełdowe, Analiza ryzyka
Health care protection, Shares, Stock market companies, Risk analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Głównym celem tego artykułu jest weryfikacja tego, czy firmy działające w polskiej branży ochrony zdrowia mogą być postrzegane jako spółki defensywne. Analizy zawarte w artykule zostały przeprowadzone pośród firm z sektora ochrony zdrowia, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Artykuł oparty został na założeniu, że akcje polskich spółek operujących w branży związanej z ochroną zdrowia mogą być postrzegane jako akcje defensywne. W artykule przedstawiono analizę wskaźników ryzyka porównujących powiązanie pomiędzy zwrotem z inwestycji w akcje określonej spółki i teoretycznej inwestycji w portfel rynkowy. Współczynnik beta (β) stanowi podstawową miarę przedstawionej analizy. Analiza opiera się na danych z dziennych z okresu 2012-2014.Wyniki przeprowadzonej analizy sugerują, że akcje polskich firm z sektora ochrony zdrowia notowanych na rynku publicznym mogą być postrzegane jako akcje defensywne. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to verify whether the companies operating in Polish healthcare industry could be included into the group of so called defensive companies. The value of such companies during recession does not decline or the declines are significantly lower compared to the major stock indexes. The analysis carried out in the article is conducted amongst companies from healthcare sector listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE). In the article an analysis is presented comparing risk ratios of defensive stocks and whole stock market such as beta coefficient (β). The analysis is based on daily data intervals from the period 2012-2014. The article is based on the assumption that Polish healthcare industry companies may be portrayed as defensive and the results of the study suggest to support this point of view. Therefore, the stocks of such companies can be considered by investors as interesting assets for building diversified portfolios and working on investment strategies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babcock G.C. (1972), A note on justifying beta as a measure of risk, "Journal of Finance", vol. 27 Issue 3, p. 699-702.
 2. Banz R.W. (1981), The relationship between return and market value of common stocks, "Journal of Financial Economics", vol. 9, Issue 1, p. 3-18.
 3. Blume M.E. (1971), On the assessment of risk, "Journal of Finance", vol. 36, Issue 1, p. 1-10.
 4. Blume M.E. (1975), Betas and their regression tendencies, "Journal of Finance", vol. 30, Issue 3, p. 785-795.
 5. Blume M.E. (1979), Betas and their regression tendencies: some further evidence, "Journal of Finance", vol. 34, Issue 1, p. 265-267.
 6. Brzeszczyński J. (2005), Czy klasyczne metody estymacji błędnie szacują parametr beta?, "Rynek Terminowy", nr 4, s. 49-53.
 7. Byrka-Kita K., Kisielewska M. (2002), Zastosowanie wybranych metod korygowania historycznych wartości współczynników beta na Giełdzie Papierów Wartościowych, [w:] W. Tarczyński (red.) Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, cz. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 81-89.
 8. Bossa.pl, internet service dedicated to investments run by BOŚ Bank broker's office, http://bossa.pl/ [Access 10.07.2015].
 9. Chan L.K.C., Lakonishok J. (1992), Robust Measurement of Beta Risk, "Journal of Financial Quantitative Analysis", Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 27, Issue 2, p. 265-282.
 10. Chetty S., Rossouw C. (2015), A consistent earner with defensive qualities, "Finweek, Media 24", 6/11/2015, p. 49.
 11. Chudzyńska-Stępień N. (2012), Akcje w defensywie, "Forbes", Wydawnictwo Axel Springer, http://www.forbes.pl/ [Access 10.07.2015].
 12. Coetzee L. (2014), An attractive investment with defensive qualities, "Finweek, Media 24", 11/6/2014, p. 46-47.
 13. Czyżycki R. (2012), Spółki teleinformatyczne jako spółki defensywne na giełdzie papierów wartościowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 101", nr 746, s. 81-89.
 14. Feder-Sempach E. (2011), Ryzyko inwestycyjne: analiza polskiego rynku akcji, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 15. Gajdka J., Brzeszczyński J. (2007), Estymacja parametru β przy użyciu modeli klasy ARCH, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", nr 6, Cz. 1 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, s. 73-81.
 16. Gęsicki P. (2009), Czy inwestycja w akcje "defensywne" chroni przed bessą?, "Rzeczpospolita - Ekonomia", http://ekonomia.rp.pl/ [Access 27.06.2015].
 17. Jajuga K., Jajuga T. (2007), Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Klemkosky R.C., Martin J.D. (1975), The adjustment of beta forecasts, "Journal of Finance", vol. 30, Issue 4, p. 1123-1128.
 19. Lally M. (1998), An examination of Blume and Vasicek betas, "Financial Review" vol. 33, Issue 3, p. 183.
 20. Letkowski D. (2013), Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20, "Studia Ekonomiczne", nr 174, s. 75-87.
 21. Lewis N. (2004), Offensive and defensive stock picking, "Black Enterprise", vol. 35, Issue 1, p. 38.
 22. Łon E. (2006), Spółki cykliczne i defensywne na polskim rynku akcji z punktu widzenia inwestora giełdowego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 65, 27-42.
 23. Mahan A.T. (1965), What price "defensive" stocks?, "Financial Analyst Journal", vol. 21, no. 5, 69-78.
 24. Majewski S. (2008), Empiryczne rozważania o wpływie dywidendy na wartość akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10", s. 18-31.
 25. Mazurkiewicz A. (2002), Analiza stabilności i wrażliwości oszacowań współczynników beta przy wykorzystaniu metody opartej o przedziały kwantylowe, [w:] W. Tarczyński (red.) Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, cz. 2, s. 393-401.
 26. Money.pl, Polish financial internet service, http://www.money.pl/ [Access 01.07.2015].
 27. Novak J., Petr D. (2010), CAPM Beta, Size, Book-to-Market and Momentum in Realized Stock Returns, "Czech Journal of Economics and Finance", vol. 60, Issue 5, p. 447.
 28. Osińska M., Stempińska J. (2003), Zmienność parametru beta w modelu Sharpe'a horyzont czasowy inwestycji, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, 129-136.
 29. Perron P., Chun S., Vodounou C. (2013), Sampling interval and estimated betas: Implications for the presence of transitory components in stock prices, "Journal of Empirical Finance, Elsevier Science", Vol. 20, p. 42-46.
 30. Pietrzykowski R. (2008), Ocena ryzyka inwestycji portfela papierów wartościowych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzanie nr 10", s.116-124.
 31. Pogue G.A., Solnik B.H. (1974), The market model applied to European common stocks: some empirical results, "Journal of Financial Quantitative Analysis", vol. 9, Issue 6, p. 917-944.
 32. Radowić M., Vasiljević A. (2012), The stability of the beta coefficient for the most liquid stocks in the capital market in Serbia in the period 2006-2011, "Economic Themes", vol. 50, Issue 3, p. 423-441.
 33. Reinganum M.R. (1982), A Direct Test of Roll's Conjecture on the Firm Size Effect, "Journal of Finance", vol. 37, Issue 1, p.27-35.
 34. Roll R. (1981), A Possible Explanation of the Small Firm Effect, "Journal of Finance", vol. 36, Issue 4, p. 879-888.
 35. Sarker M.R. (2013), Forecast ability of the Blume's and Vasicek's Technique: Evidence from Bangladesh, "IOSR Journal of Business and Management", vol. 9, Issue 6, p. 22-27.
 36. SFG Consulting (2013), Beta estimation: Considerations for the Economic Regulation Authority, SFG Consulting, South Bank, Queensland.
 37. Tarczyński, W. (2009), Współczynnik beta na polskim rynku kapitałowym, [w:] P. Chrzan, E. Dziwok (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 205-218.
 38. Tarczyński W., Witkowska D., Kompa K. (2013), Współczynnik beta. Teoria i praktyka, Pielaszek Research.
 39. Theodossiou A.K., Theodossiou P. (2014), Stock return outliers and beta estimation: The case of U.S. pharmaceutical companies, "Journal of International Financial Markets", vol. 30, p. 153-171.
 40. Vasicek O. (1973), A note on using cross-sectional information in Bayesian estimation of security betas, "Journal of Finance", vol. 28, Issue 5, p. 1233-1239.
 41. Wang P. (2010), The ultimate defensive portfolio, "Money", vol. 39, Issue 4, p. 104.
 42. Whitfield P. (2015), Are defensive stocks really that safe, "Investors Business Daily" 1/21/2015.
 43. Wierciszewski M. (2011), Spółki defensywne pomagają WIG20, "Puls Biznesu" - Internet service, http://www.pb.pl/ [Access 01.07.2015].
 44. Zatryb G. (2012), Koniec sezonu ogórkowego, czas na spółki defensywne, "Parkiet. Newspapaer of Polish Stock Market", http://www.parkiet.com [Access 30.06.2015].
 45. Zbiejcik M. (2013), Analiza techniczna liderów defensywnych sektorów z GPW, Internet investment service "Stockwatch", http://wiadomosci.stockwatch.pl [Access 01.07.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21767
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu