BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna (Jagiellonian University, Krakow)
Tytuł
Gender, Unpaid Labour and Economics
Relacje płci, praca nieodpłatna i ekonomia
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 121-132, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Praca kobiet, Wynagrodzenie za pracę, Nierówności płacowe, Teoria ekonomii
Female labour, Remuneration for work, Wage disparities, Economic theory
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Praca nieodpłatna, wraz z pracą opiekuńczą, jest wykonywana w większości przez kobiety. Teoria ekonomii wyjaśnia taką alokację czasu pomiędzy kobiety i mężczyzn w różny sposób - teorie neoklasyczne wskazują na racjonalny wybór związany ze zróżnicowaną efektywnością kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz w ramach gospodarstwa domowego, podczas gdy teorie heterodoksyjne skupiają się na wpływie norm, wartości społecznych i tradycji, zgodnie z którymi mężczyźni są żywicielami rodziny, a kobiety opiekunkami. Nieodpłatna praca jest trudna, męcząca i wymagająca, jednak nie zawsze jest szanowana i odpowiednio wyceniana. Głównym celem artykułu jest wykazanie znaczenia nieodpłatnej pracy opiekuńczej dla gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Unpaid labour, including care labour is mostly performed by women. Economic theories explain differences in allocation of time between women and men in various ways - neoclassical theories point to the rational choice associated with the varying efficiency of women and men both in the labour market and in the household, while heterodox theories point to the influence of norms, social values and traditions, according to which the man is the breadwinner and the woman the caregiver. Unpaid labour is often called home duties or responsibilities, and even though it is very difficult, tiring and demanding, it is not valued and respected. The main objective of this paper is to present the importance of unpaid care work in the economy and propose the reconsideration of economic policies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Kranton R.E. (2000), Economics and Identity, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 115, no. 3, p. 715-753.
 2. Albelda R. (1997), Economics and Feminism - Disturbances in the Field, Twayne Publishers, New York.
 3. Badgett M.V.L., Folbre N. (1999), Assigning care: Gender norms and economic outcomes, "International Labour Review", vol. 138, no. 3, p. 311-326.
 4. Baker J., Lynch K., Cantillon S., Walsh J. (2009), Equality: From Theory to Action, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
 5. Becker G.S. (1965), A Theory of the Allocation of Time, "The Economic Journal", vol. 75, p. 493-517.
 6. Becker G.S. (1973), A Theory of Marriage: Part I, "Journal of Political Economy", vol. 81, no. 4, p. 813-846.
 7. Becker G.S. (1974), A Theory of Marriage: Part II, "Journal of Political Economy", vol. 82, no. 2, p. 11-26.
 8. Becker G.S. (1981), A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 9. Beneria L. (1999), The enduring debate over unpaid labour, "International Labour Review", vol. 138, no. 3, p. 287-309.
 10. Carrasco C., Domínguez M. (2011), Family Strategies for Meeting Care and Domestic Work Needs: Evidence from Spain, "Feminist Economics", 17(4), p. 159-188.
 11. Campillo F. (2003), Unpaid Househlod Labour: A Conceptual Approach, [in:] M. Gutierrez, Macroeconomics: Making Gender Matter: Concepts, Policies and Institutional Change in Developing Countries, New York: Zed Books, London, s. 106-121.
 12. Central Statistical Office (2015), Time Use Survey 2013, Warsaw.
 13. Esquivel V. (2011), Sixteen Years After Beijing: What Are New Policy Agendas for Time-Use Data Collection?, "Feminist Economics", vol. 17, no. 4, p. 215-238.
 14. Filipowicz K., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2015), Analysis of time use data - time allocation between women and men in Poland, [in:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (eds.), Statistical profiles of women's and men's status in the economy, science and society, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, p. 129-144.
 15. Floro M. (1995), Women's Well-Being, Poverty, and Work Intensity, "Feminist Economics", vol. 1, no. 3, p. 1-25.
 16. Folbre N. (1991), The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth-Century Economic Thought, "Signs: Journal of Women in Culture and Society", vol. 16, no. 3, p. 463-484.
 17. Folbre N. (2006), Measuring Care: Gender, Empowerment, and the Care Economy, "Journal of Human Development", vol. 7, no. 2, p. 183-199.
 18. Folbre N. (2009), Greed, Lust and Gender, Oxford: Oxford University Press.
 19. Foldvary F.E. (1996), Comparative economic theory, [in:] F.E. Foldvary (ed.) Beyond Neoclassical Economics; Heterodox Approaches to Economic Theory, Edward Elgar, Cheltenham, p. 1-21.
 20. Gálvez-Muñoz L., Rodríguez-Monroño P., Domínguez-Serrano M. (2011), Work and Time Use by Gender: A New Clustering of European Welfare Systems, "Feminist Economics", vol. 17, no. 2, October, p. 125-157.
 21. Grapard U. (1996), Feminist economics: let me count the ways, [in:] F.E. Foldvary (ed.) Beyond Neoclassical Economics; Heterodox Approaches to Economic Theory, Edward Elgar, Cheltenham, p. 100-114.
 22. Himmelweit S. (1995), The Discovery of "Unpaid Work": The Social Consequences of the Expansion of "Work", "Feminist Economics", vol. 1, no. 2, p. 1-19.
 23. Himmelweit S. (2002), Making Visible the Hidden Economy: The case for Gender-Impact Analysis of Economic Policy, "Feminist Economics", vol. 8, no. 1, p. 49-70.
 24. Himmelweit S. (2005), Can We Afford (not)To Care: Prospects and Policy, "New Working Paper Series, Gender Institute" Issue 15, July.
 25. Hewitson G.J. (2003). Domestic labour and gender identity: are all women careers?, [in:] D.K. Barker, E. Kuiper (eds.), Towards a Feminist Philosophy of Economics, Routledge, London-New York, p. 266-284.
 26. Hozer-Koćmiel M. (2010), Statystyczna analiza podziału czasu i wartości pracy kobiet, [in:] Wybrane zagadnienia gospodarowania i zarządzania w pracach doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", no. 20, p. 69-84.
 27. Humphries J. (1998), Towards a Family-Friendly Economics, "New Political Economy", vol. 3, no. 2, p. 223-240.
 28. Jochimsen M.A. (2003), Integrating vulnerability: on the impact of caring on economic theorizing, [in:] D.K. Barker, E. Kuiper (eds.), Towards a Feminist Philosophy of Economics, Routledge, London-New York, p. 231-246.
 29. Lundberg S., Pollak R.A. (1996), Bargaining and Distribution in Marriage, "The Journal of Economic Perspectives", vol. 10, no. 4, p. 139-158.
 30. Lynch K., Baker J., Lyons M. (2009), Affective Equality: Love, Care and Injustice, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
 31. Nelson J.A. (1995), Feminism and Economics, "Journal of Economic Perspectives", vol. 9, no. 2, p. 131-148.
 32. Picchio A. (1992), Social Reproduction: The Political Economy of the Labour Market, Cambridge University Press, Cambridge.
 33. Pujol M. (1995), Into the Margin, [in:] E. Kuiper, J. Sap, S. Feiner, N. Ott, Z. Tzannatos (eds.), Out of the Margin: Feminist Perspectives on Economics, Routledge, London-New York, p. 17-34.
 34. Seiz J.E. (2007), Feminist Economics, [in:] W.J. Samuels, J.E. Biddle, J.B. Davis (eds.), A Companion to The History of Economic Thought, Blackwell Publishing, Malden, p. 454-462.
 35. Sirianni C., Negrey C. (2000), Working Time as Gendered Time, "Feminist Economics", vol. 6, no. 1, p. 59-76.
 36. Standing G. (2001), Care work: Overcoming insecurity and neglect, [in:] M. Daly (ed.) Care Work; The quest for security, International Labour Organization, Geneva, p. 15-32.
 37. Standing G. (2009), Work after globalization; Building Occupational Citizenship, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 38. World Bank (1995), Advancing Gender Equality: From Concept to Action, World Bank, Washington D.C.
 39. Zachorowska-Mazurkiewicz A., Mroczek K. (2015), Time Allocation and the Life Cycle of Women and Men in Poland, [in:] S. Moore (ed.) Contemporary Global Perspectives on Gender Economics, IGI Global, Hershey, p. 293-314.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21763
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu