BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aluchna Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Postuła Igor (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kultura w badaniach nadzoru korporacyjnego uwarunkowania, wzajemne zależności i operacjonalizacja
Culture and Corporate Governance
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 147-162, rys., bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Kultura, Podejmowanie decyzji
Corporate governance, Culture, Decision making
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Nadzór korporacyjny obejmuje mechanizmy i instytucje nadzoru nad przedsiębiorstwem, które kształtują się w procesie oddziaływania czynników politycznych, społecznych i kulturowych determinujących ramy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa. Systemowe podejście do nadzoru korporacyjnego analizuje wzajemny wpływ tych czynników na kształtowanie się struktury nadzorczej. Artykuł wpisuje się w ten nurt badań nad nadzorem korporacyjnym, koncentrując się nad wpływem uwarunkowań kulturowych na kształt instytucji i mechanizmów nadzorczych. Artykułu ma charakter teoretyczny, a celem jest opracowanie modelu koncepcyjnego zależności między określonymi aspektami a wymiarami kultury a mechanizmami i instytucjami corporate governance. (abstrakt oryginalny)

Corporate governance refers to the structure of mechanisms and institutions which monitor and supervise companies. This structure is determined by the interplay of political, social and cultural factors which impact the institutional framework for companies' functioning. The systemic approach studies the links and mutual influence of various determinants upon the shape of the corporate governance structure. The article adds to this literature focusing on the impact of cultural determinants on the functioning governance mechanisms and institutions. The article is of theoretical character and it aims to propose a conceptual model of relations between culture and corporate governance aspects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A. (2013), Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Aluchna M. (2015), Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 3. Alvesson M. (2002), Understanding Organizational Culture, Sage: London.
 4. Aoki M. (2001), Toward a comparative institutional analysis, MIT Press.
 5. Bae S., Chang K., Kang E. (2012), Culture, corporate governance and dividend policy: International evidence, "The Journal of Financial Research", vol. 35, s. 289-316, http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6803.2012.01318.x.
 6. Bebchuk L., Neeman Z. (2010), Investor protection and interest group politics, "Investor Protection and Interest Group Politics", vol. 23, s. 1089-1119, http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhp042.
 7. Becht M., Bolton P., Roell A. (2003), Corporate governance and control, [w:] G. Constantinides, M. Harris, R. Stulz (red.), Handbook of the Economics of Finance, vol. 1, s. 1-109.
 8. Blair M., Stout L. (2004), A team production theory of corporate law [w:] T. Joo (red.), Corporate governance. Law, theory and policy, Carolina Academic Press, Durham, s. 51-68.
 9. Buck T., Shahrim A. (2005), The translation of corporate governance changes across national cultures: the case of Germany, "Journal of International Business Studies", vol. 36, s. 41-61, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400109.
 10. Cameron K., Quinn R. (1999), Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the Competing Values Framework, Addison-Wesley Longman: Reading, MA.
 11. Cheffins B., Armour J. (2008), The eclipse of private equity, "Delaware Journal of Corporate Law", vol. 33, s. 1-67, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.982114.
 12. Cooke R., Rouseau D. (1988), Behavioral norms and expectations: a quantitative approach to the assessment of organizational culture, "Group and Organization Studies", vol. 13, s. 245-273, http://dx.doi.org/10.1177/105960118801300302.
 13. Culperpper C. (2011), Quiet politics and business power. Corporate control in Europe and Japan, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Deeg R., Jackson G. (2007), The state of art. Towards a more dynamic theory of capitalist variety, "SocioEconomic Review", vol. 5, nr 1, s. 149-179.
 15. Denison D. (1990), Corporate Culture and Organizational Effectiveness, John Wiley: New York.
 16. Denison D., Mishra A. (1995), Toward a theory of organizational culture and effectiveness, "Organization Science", vol. 6, s. 204-223, http://dx.doi.org/10.1287/orsc.6.2.204.
 17. Detert J., Schroeder R., Mauriel L. (2000), A framework for linking culture and improvement initiatives in organizations, "Academy of Management Review", vol. 25, s. 850-863, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2000.3707740.
 18. Dutta N., Mukherjee D. (2012), Is culture a determinant of financial development?, "Applied Economics Letters", vol. 19, nr 2, s. 585-590, http://dx.doi.org/10.1080/13504851. 2011.589800.
 19. Essen M. van, Engelen P.-J., Carney M. (2013), Does "good" corporate governance help in a crisis? The impact of country- and firm-level governance mechanisms in the European financial crisis, "Corporate Governance: An International Review", vol. 21, s. 201-224, http://dx.doi.org/10.1111/corg.12010.
 20. Ezzine H., Olivero B. (2013), Evolution of corporate governance during the recent financial crises, "The International Journal of Business and Finance Research", vol. 7, nr 1, s. 85-100.
 21. Geertz C. (2005), Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 22. Hall P., Gingerich D. (2009), Varieties of capitalism and institutional complementarities in the political economy, "British Journal of Political Science", vol. 39, nr 3, s. 449-482.
 23. Hall P., Soskice D. (2001), Varieties of capitalism. The institutional foundations of comparative advantage, Oxford University Press, Oxford.
 24. Han S., Kang T., Salter S., Yoo Y. (2010), A cross country study on the effects of national culture on earnings management, "Journal of International Business Studies", vol. 41, s. 123-141, http://dx.doi.org/10.1057/jibs.2008.78.
 25. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Höpner M. (2005), What connects industrial relations and corporate governance? Explaining institutional complementarity, "Socio-Economic Review", vol. 3, s. 331-358, http://dx.doi.org/10.1093/SER/mwi014.
 27. Jerzemowska M., Golec A., Zamojska A. (2015), Corporate governance. BRIC i Polska na tle krajów rozwiniętych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 28. Koładkiewcz I. (2013), Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 29. Kwok C., Tadesse S. (2006), National culture and financial systems, "Journal of International Business Studies", vol. 37, s. 227-247, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400188.
 30. La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (1999), The quality of government, "Journal of Law Economics and Organization", vol. 15, s. 222-279, http://dx.doi.org/10.1093/jleo/15.1.222.
 31. Li J., Harrison J. (2008), National culture and the composition and leadership structure of boards of directors, "Corporate Governance: An International Review", vol. 16, nr 5, s. 375-385, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00697.x.
 32. Licht A.R. (2001), The Mother of All Path Dependencies: Toward a Cross Cultural Theory of Corporate Governance Systems, "Delaware Journal of Corporate Law", vol. 26, no. 1, s. 147-205. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.208489.
 33. Licht A.R., Goldschmidt C., Schwartz S. (2001), Culture, law and finance: Cultural dimension of corporate governance laws, Law and Economics Workshop, UC Berkley, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.277613.
 34. Licht A.R., Goldschmidt C., Schwartz S.H. (2005), Culture, Law and Corporate Governance, "International Journal of Law and Economics", vol. 25, s. 229-255, http://dx.doi.org/10.1016/j.irle.2005.06.005.
 35. Mesjasz Cz. (2011), Ład (nadzór) korpoarcyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15-52.
 36. Morck R., Yeung B. (2009), Never waste a good crisis: An historical perspective on comparative corporate governance, "Annual Review of Financial Economics, Annual Reviews", vol. 1, no. 1, s. 145-179, http://dx.doi.org/10.1146/annurev.financial.050808.114257.
 37. North D. (1990), Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 38. Oplustil K. (2010), Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, CH, Beck, Warszawa.
 39. O'Reilly III C., Chatman J. (1996), Culture as social control: corporations, cults, and commitment [w:] B. Staw, L. Cumings (red.), Research in Organizational Behavior, JAI Press: Greenwich, CT, vol. 18, s. 157-200.
 40. O'Reilly III C., Chatman J., Caldwell D. (1991), People and organizational culture: a profile comparison approach to assessing person-organization fit, "Academy of Management Journal", vol. 34, s. 487-516, http://dx.doi.org/10.2307/256404.
 41. Pistor K. (2006), Legal ground rules in coordinated and liberal market economies, [w:] K. Hopt, E. Wymmersch, H. Kanda, H. Baum (red), Corporate Governance in Context: Corporations, States, and Markets in Europe, Japan, and the US, Oxford University Press, Oxford, s. 249-280.
 42. Postuła I. (2010), Kulturowe uwarunkowania nadzoru korporacyjnego, [w:] B. Glinka, A. Jelonek (red.), Zarządzanie międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 227-250.
 43. Postuła I. (2013), Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 44. Ralston D., Terpstra-Tong J.,Terspstra R., Wang X., Egri C. (2006), Today's state owned enterprises in China: are they dying dinosaurs or dynamic dynamos?, "Strategic Management Journal", vol. 27, s. 825-843, http://dx.doi.org/10.1002/smj.545.
 45. Richter K. (1998), Revealed Preference Theory, [w:] J. Eatwell (red.), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan, Hampshire, s. 166-167.
 46. Roe M. (2003), Political determinants of corporate governance. Political context, corporate impact, Oxford University Press.
 47. Schein E.H. (1992), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass: San Francisco, CA.
 48. Schwartz S.H. (1999), A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work, "Applied Psychology: An International Review", nr 48(1), s. 23-47, http://dx.doi.org/10.1111/j.14640597.1999.tb00047.x.
 49. Shleifer A., Vishny R. (1997), A survey of corporate governance, "Journal of Finance", vol. 52, s. 737-783, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x.
 50. Smith P.B., Dugan S., Trompenaars F. (1996), National Culture and the Values of Organizational Employees: A Dimensional Analysis Across 43 Nations, "Journal of Cross-Cultural Psychology", vol. 27 nr 2, s. 231-264.
 51. Stulz R., Williamson R. (2003), Culture, openness and finance, "Journal of Financial Economics", vol. 70, s. 313-349, http://dx.doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00173-9.
 52. Tang L., Koevos P. (2008), A framework to update Hofstede's cultural value indices: Economic dynamics and institutional stability, "Journal of International Business Studies", vol. 39, s. 1045-1063, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400399.
 53. Tosi H., Greckhamer T. (2004), Culture and CEO compensation, "Organizational Science", vol. 15, s. 657-671.
 54. Tricker B. (2011), Corporate governance. Principles, policies and practices, Oxford University Press, Oxford.
 55. Volonte C. (2015), Culture and corporate governance: the influence of language and religion in Switzerland, "Management International Review", vol. 55, s. 77-118, http://dx.doi.org/10.1007/s11575-014-0216-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21762
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu