BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerk Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Koncepcja interesariuszy w zarządzaniu strategią - analiza przypadku gminy Inowrocław
The Conception of Stakeholders in Managing Strategy - Case Study of the Community of Inowrocław
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, S. 29-43, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Interesariusze, Strategia rozwoju gminy, Cele strategiczne
Stakeholders, District development strategy, Strategic goals
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Inowrocław
Abstrakt
W artykule została zaprezentowana koncepcja interesariuszy w zarządzaniu organizacją. Przedstawiono podział interesariuszy według różnych kryteriów oraz sposoby angażowania interesariuszy w działalność organizacji. Następnie omówiono proces ustalania interesariuszy oraz propozycję wartości zawartą w strategii jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Inowrocław. Celem niniejszego artykułu jest próba opracowania perspektywy interesariuszy dla gminy Inowrocław jako nadrzędnej, warunkującej skuteczność wdrożenia strategii gminy. Dla poszczególnych celów tej perspektywy opracowano mierniki, umożliwiające monitorowanie osiąganych efektów strategicznych. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to present the conception of the stakeholders in managing the organization. The paper discussed the typology of stakeholders and ways of engaging stakeholders in the activities of the organization. Next, the process of determining of stakeholders was analyzed and the proposition of value for stakeholders included in the strategy of community was presented on the example of Inowrocław. In order to obtain implementation and monitoring results of strategy prepared stakeholders perspective dedicated to Balanced Scorecard with measures to monitor the effects of realizing strategy goals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białas T. (2009), Komunikacja z interesariuszami w kontekście zarządzania bezpieczeństwem organizacji publicznej, [w:] Białas T., Grzybowski M., Tomaszewski J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, s. 53-54.
 2. Bukowska U. (2008), Proces zarządzania interesariuszami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 784.
 3. Chodyński A. (2013), Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. LIV.
 4. Frączkiewicz-Wronka A., (red.) (2012), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 5. Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing Inc., Boston.
 6. Grzybek M., Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zarzadzanie-relacjami-zinteresariuszami-jako-jeden-z-elementow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/.
 7. Hąbek P. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2 (6).
 8. Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 9. Kaplan R.S. (2006), Balanced Scorecard w sektorze publicznym, Materiały z konferencji zorganizowanej 2 lutego 2006 r. w Warszawie.
 10. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 11. Pietrzak M. (2006), Opracowanie koncepcji biznesowej Balanced Scorecard - mapa strategii, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2.
 12. Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 13. Savage G.T., Nix T.W., Whitehead C.J., Blair J.D. (1991), Strategies for Assesing and Managing Organizational Stakeholders 1991, "Academy of Management Executives", vol. 5, nr 2.
 14. Strategia rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013-2020 (2013), Westmor Consulting, Inowrocław.
 15. Sznajder M. (2013), Korzyści z wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy), "Economics and Management" no 2.
 16. Świerk J. (2014), Koncepcja strategicznej karty wyników w zarządzaniu strategią rozwoju miasta Lublina, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 343.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21758
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu