BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podemski Krzysztof (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
The Polish Tourist Abroad : from Stalinism to Schengen and Wizz Air
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 25, s. 211-230, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
The Master Classes
Słowa kluczowe
Turystyka, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Turystyka handlowa, Historia turystyki
Tourism, Political and systemic transformations, Trade tourism, History of tourism
Uwagi
summ., Artykuł dostępny także w języku polskim w numerze 25(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_25(2)_2011.pdf
Abstrakt
The article presents the evolution of international travel of former Eastern Bloc citizens, focusing on the example of Poland. International travel, including tourism, used to depend mostly on the current political situation. At the beginning of the 1950s, the Polish borders were almost completely closed. The process of opening the borders happened in tandem with a series of political crises; from the Poznań 1956 Protests and the relative opening up to the world in the 1970s, to the collapse of the communist system in 1989, the accession of Poland to the EU and the Schengen Agreement. For economic reasons, international tourism in the People's Republic of Poland included multi-purpose trips (trade and gainful activities). For a dozen years or so, Poland has been a part of the global tourist movement. Polish tourists are making up for lost time, but in spite of democratization processes, international tourism remains exclusive. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej [Determinants and social diversity of tourist activity], Studia i Monografie nr 56, AWF w Krakowie, Kraków (in Polish).
 2. Barthes R. (2001), "The Blue Blood Cruise", [in:] Barthes R., Mythologies, Hill and Wang, New York [oryg. Mythologies, Editions du Seuil, 1957].
 3. Czupryński J. (red.) (2005), Autostop polski. PRL i współczesność [Polish hitchhiking, PRL and contemporary Poland], Kraków, Ha!Art (in Polish).
 4. Jacobs R, Worcester R.M, (1991), Typically British?: The Prudential MORI guide, London, Bloomsbury.
 5. Jaworska J. (2008), Cywilizacja "Przekroju". Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym ["Przekrój" Civilization. Cultural Mission of an Illustrated Magazine], Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (in Polish).
 6. Kornai L. (1980), The Economics of Shortage, Amsterdam, North-Holland.
 7. Kula M. (2010), Mimo wszystko bliżej Paryża niż Moskwy. Książka o Francji, PRL i o nas, historykach [After all, Closer to Paris than Moscow. A Book about France, PRL and us, Historians], Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Olkiewicz A. (2010), Jak żyć szczęśliwie w innym kraju. Niezbędnik emigranta, [How to Live Happily Abroad. Guidebook for Emigrants], Warszawa, Czarna Owca (in Polish).
 9. Pernal E. (2001), Savoir-vivre w podróży. Poradnik dla turystów i biznesmenów [Savoir-vivre on Journey. Guide for Tourists and Businessmen], Warszawa, Pruszyński i S-ka (in Polish).
 10. Podemski K. (2004), Socjologia podróży [Sociology of Travel], Poznań, WN UAM (in Polish).
 11. Podemski K. (2005), Polscy piloci i przewodnicy o sobie w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej [Polish Pilots and Guides about Themselves at the Day of EU Access], [in:] Z. Kruczek (ed.), Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania [Pilotage and Guidance - new challenges], Kraków, Proksenia, pp. 13-28 (in Polish).
 12. Podemski K. (2008), Odroczone dążenia. Znaczenie podróżowania w życiu badanych [Deferred Aspirations. The Meaning of Travel in Respondents Live, [in:] R. Drozdowski, M. Krajewski (ed.), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty. Źródła. Dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne [Social Imagination. Horizons - Sources - Dynamics. Preconditions for Adaptive Strategies of Contemporary Polish Society - a Sociological Study], Poznań, WN UAM, pp. 481-498 (in Polish).
 13. Polak za granicą. Poradnik [Pole Abroad. A Guidebook] (2001), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Agencja Informacyjna S.A., Warszawa (in Polish).
 14. Sowiński P. (2005), Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989) [Vacations in People's Poland. Official policies and tourist movement], Warszawa, Wydawnictwo TRIO - ISP PAN (in Polish).
 15. Stola D. (2010), Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989 [A country with no exit? International migrations from Poland], Warszawa, IPN (in Polish).
 16. Strzeszewski M. (2005), Znajomość innych krajów i języków obcych [Knowledge of foreign countries and foreign languages], [in:] K. Zagórski, M. Strzeszewski (eds), Polska, Europa, świat. Opinia publiczna w okresie integracji, WN Scholar, Warszawa, pp. 95-102 (in Polish).
 17. Torańska T., Górkot A. (1977), Europa za 100 dolarów [Europe for 100 USD], wyd. II, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa (in Polish).
 18. Z paszportem w świat [Around the world with a passport] (1980), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa (in Polish).
 19. Dwadzieścia lat przemian ustrojowych w Polsce [20 years of transition in Poland], Opinie i Diagnozy nr 15, CBOS, Warszawa (in Polish).
 20. EB (2007), European Cultural Values, Special Eurobarometer 278/Wave 67 - TNS Opinion & Social, September 2007, European Commission.
 21. EB (2006), Europeans and their languages, Special Eurobarometer 243, / wave 64 - TNS Opinion & Social, February 2006, European Commission.
 22. EB (2009), Europeans and Tourism - Autumn 2009, Analytical Report, Flash Eurobarometer 281, The Gallup Organisation, October 2009, European Commission.
 23. EB (2010), Survey on the attitudes Europeans towards tourism, Flash Eurobarometer 291, The Gallup Organisation, March 2010, European Commission.
 24. Intercultural dialogue in Europe. Summary, Flash Eurobarometer 217, The Gallup Organisation, December 2007, European Commission.
 25. Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku [Domestic and outbound trips of Polish residents 2008], Ministerstwo Sportu i Turystyki - Instytut Turystyki, Warszawa 2009 (in Polish).
 26. Polacy o swoich wyjazdach i znajomości języków obcych [Foreign travel and knowledge of foreign languages], BS/111/2009, CBOS, Warszawa, sierpień 2009 (in Polish).
 27. Polak pracujący za granicą, [Poles working abroad] BS/155/2009, CBOS, Warszawa, listopad 2009 (in Polish).
 28. Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2008/9 [Foreign lanugage teaching in Poland 2008/9], Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli, CODN, Warszawa, wrzesień-październik 2009 (in Polish).
 29. Wyjazdy na wypoczynek w latach 1992-2007 [Holiday trips 1992-2007], CBOS, BS/177/2007/, grudzień 2007, Warszawa (in Polish).
 30. Wyjazdy na wypoczynek, [Holiday trips], CBOS, BS/159/2009, grudzień 2009, Warszawa.
 31. Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2010 roku, [Holiday trips of Poles in 2010] BS/3/11, styczeń 2011, Warszawa (in Polish).
 32. www.intur.com.pl/statystyka.htm (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu