BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tsaurkubule Zhanna (Baltic International Academy)
Tytuł
Demographic Policy of Latvia: Problems and Prospects
Polityka demograficzna Łotwy: problemy i perspektywy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 465, s. 156-165, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność
Słowa kluczowe
Demografia, Zasoby ludzkie
Demography, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łotwa
Latvia
Abstrakt
The article examines the effects of influence of demographic policy on the formation and development of human resources in Latvia. The objective of the article aims to determine "weak points" of population system's policy and develop the conceptual proposals that will resolve existing disputes. The main indicators characterizing a demographic situation in Latvia are analysed. The results of the analysis indicate the existence of deep demographic crisis in Latvia. Without taking effective measures to improve the demographic situation, the population of Latvia will decrease dramatically. In the conclusion, the proposals on the increasing the effectiveness of the system of demographic policy in Latvia were put forward(abstrakt oryginalny)

Autorka bada efekty oddziaływania polityki demograficznej na tworzenie i rozwój zasobów ludzkich na Łotwie. Celem artykułu jest określenie słabych punktów prowadzonej w tym zakresie polityki oraz sformułowanie propozycji koncepcyjnych, które rozwiążą istniejące spory. W artykule analizowane są główne wskaźniki charakteryzujące sytuację demograficzną na Łotwie. Wyniki analizy wskazują na występowanie głębokiego kryzysu demograficznego na Łotwie. Bez podjęcia odpowiednich działań i zastosowania efektywnych środków mających na celu poprawę sytuacji demograficznej populacja Łotwy dramatycznie się zmniejszy. We wnioskach zawarto również propozycje zwiększenia efektywności systemu polityki demograficznej na Łotwie(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DnB NORD, 2011, Latvijas barometrs no.35 - Emigrācija, https://www.dnb.lv/lv/par-mums/jaunumi/2011/dnb-nord-latvijas-barometrs-par-spiti-cerigajam-prognozem-85-iedzivotaju (access 28.12. 2015).
 2. Eurostat database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (access 28.12.2015).
 3. Эксперт: Впереди - пять лет бегства рабочих рук из Латвии, www.diena.lv, 12.04.2011, http://www.delfi.lv/biznes/bizopinion/ekspert-vperedi-pyat-let-begstva-rabochih-ruk-iz-latvii.d?id=37971003 (access 28.12.2015).
 4. Kasjauns.lv., 2012, Iedzīvotāji skeptiski par valdības spēju apturēt emigrāciju, http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/90349/iedzivotaji-skeptiski-par-valdibas-speju-apturet-emigraciju (access 28.11.2014).
 5. IMF Survey Online, 2010.
 6. Migration and Remittances Factbook, 2011, http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf (access 28.11.2014).
 7. Павук О., 2011, Рынок труда в Балтии и ЕС: закономерности и парадоксы, http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=49937 (access 28.12.2015).
 8. Statistics of the Bank of Latvia, http://www.bank.lv, (access 28.12.2015).
 9. Statistical Yearbook of Latvia, 2015, Latvijas Centrālās Statistikas pārvaldes dati internetā, www.csb.gov.lv (access 20.12.2015).
 10. Swedbank, 2008, Аналитическая дискуссия Hansabanka: Демография, общество, образование: обреченность или возможности, Латвия 2030, http://www.swedbank.lv/rus/news/120608.php, (access 28.12.2015).
 11. Swedbank, 2012, Аналитическая дискуссия Swedbank: Каков рецепт решения демографических проблем Латвии?, https://www.swedbank.lv/ru/zinas/08.10.2012/ (access 28.12.2015).
 12. The World Bank, 2011, Migration and Remittances Factbook 2011, Washington.
 13. The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/lg.html (access 20.12.2015).
 14. Tsaurkubule Z., 2013, Problems of increase in living standards of the population of Latvia, Professional Studies:Theory and Practice, no. 12, pp. 66-75.
 15. Tsaurkubule Z., Vishnevskaja A., 2010, Tendencies of development of demographic indicators as estimated factor of the condition of the human capital in EU market, [in:] Kosiedowski Z. (ed.), Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń, Poland, pp. s. 397-408.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.465.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu