BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiszewski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Proces kreacji wiedzy w skupisku przedsiębiorstw jako podstawa modelowania działalności pośredników wiedzy
Knowledge Creation Process within Cluster of Companies as a Base for Modeling Activities of Knowledge Brokers
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 173-184, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Ośrodki innowacji, Transfer wiedzy, Systemy z bazą wiedzy, Transfer technologii
Innovation policy, Innovation centre, Knowledge transfer, Knowledge based systems, Technology transfer (TT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie czynniki, których zbadanie powinno stanowić podstawę kształtowania polityki innowacyjnej. Za punkt wyjścia przyjęto perspektywę interakcjonistyczną. Celem artykułu jest udowodnienie, na podstawie analizy literatury, ważności budowania sieci społecznych o odpowiednich strukturach, dostosowanych do warunków otoczenia, jak również właściwych z punktów widzenia potencjału zasobowego aktorów sieci. Na zakończenie przedstawiono krótką charakterystykę wybranych aspektów działalności centrów transferu technologii (ctt) oraz sformułowano wstępne rekomendacje dla ich przyszłej działalności.(abstrakt oryginalny)

The author analyzes factors which should be examined in order for the foundations for shaping innovation policy be laid. The interactionist view was adopted as a starting point. Based on literature review the paper aims at proving the significance of building of social networks that should have the structure both suitable for environment conditions and justified when taking into account resource potential of actors in network. Finally, a short characteristic of chosen aspects of technology transfer centres' activities is presented and next initial recommendations for their future operating are made.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aral. S., Van Alstyne M.: The diversity-bandwidth trade-off. "American Journal of Sociology", Vol. 117, No. 1, 2011, p. 90-171.
 2. Arikan T.A.: Interfirm knowledge exchanges and the knowledge creation capability of clusters. "Academy of Management Review", Vol. 34, No. 4, 2009, p. 658-676.
 3. Bąkowski A., Mażewska M.: Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Seria Innowacje, Warszawa 2014.
 4. Corredoira R., Rosenkopf L.: Should auld acquaintance be forgot? The reverse transfer of knowledge through mobility ties. "Strategic Management Journal", Vol. 31, 2010, p.159-181.
 5. Felin F., Hesterly W.S.: The knowledge-based view, nested heterogenity, and new value creation: philosophical considerations on the locus of knowledge. "Academy of Management Review", Vol. 32, No. 1, 2007, p. 195-198.
 6. Fleming L., Mingo S., Chen D.: Collaborative brokerage, generative creativity and creative success. "Administrative Science Quarterly", September 2007, p. 443-475.
 7. Giuliani E., Bell M.: The micro-determinants of meso-level learning and innovation: evidence from a Chilean wine cluster. "Research Policy", Vol. 34, 2005, p. 47-68.
 8. Janiszewski A.: Tworzenie wiedzy w regionalnych sieciach innowacji, [w:] Pyka J., Brzóska J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. TNOiK Oddział w Katowicach. Katowice, 2013, s. 45-54.
 9. Kauffeld-Monz M., Fritsch M.: Who are the knowledge brokers in regional systems of innovation? A multi-actor network analysis. "Regional Studies", Vol. 47, 2013, p. 669-685.
 10. Lopez-Saez P., Navas-Lopez J.E., Martin-de-Castro G., Cruz-Gonzalez J.: External knowledge acquisition processes in knowledge-intensive clusters. "Journal of Management", Vol. 14, No. 5, 2010, p. 690-707.
 11. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 12. Oliver Ch.: Determinants of interorganizational relationships: integration and future directions. "Academy of Management Review", Vol. 15, No. 2, 1990, p. 241-265.
 13. Reagans R., McEvily B.: Network structure and knowledge transfer: the effects of cohesion and range. "Administrative Science Quarterly", Vol. 48, 2003, p. 240-267.
 14. Trippl M., Tödtling F., Lengauer L.: Knowledge sourcing beyond buzz and pipelines: evidence from the Vienna software sector. "Economic Geography", Vol. 85, p. 443-462.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu