BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Human capital network in the e-economy
Sieciowy kapitał ludzki
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 255-263, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki
Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę omówienia specyficznej formy kapitału ludzkiego - sieciowego kapitału ludzkiego. W artykule wskazano na rolę kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce, wyjaśniono pojęcie pracownika wiedzy. Wykazano, że sieciowy kapitał ludzki to pojęcie, które powstało jako skutek połączenia nowoczesnego pracownika wiedzy z wymogami współczesnego rynku, na którym dominują różnego rodzaju sieci powiązań i nowoczesne technologie. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja koncepcji sieciowego kapitału ludzkiego.(abstrakt autora)

The given article tries to define the specific form of human capital - human capital network. The article underlines the role of human capital in modern economy. Moreover, the article explains the notion of a knowledge worker. The article shows that human capital network is a concept which is the combination of a modern knowledge worker with requests of a modern market which is highly dominated by many kinds of network relationships and by modern technologies. The main goal of the article is to identify the notion of human capital network.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile T., Khaire M. (2011), Kreatywność a rola lidera, Harvard Business Review Polska, nr 96/2011.
 2. Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, War-szawa: Poltext.
 3. Bohdziewicz P. (2013), Korporacyjni nomadzi w przestrzeni międzyorganizacyjnej (wirtualno-sieciowej), w: Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menadżerów wiedzy, red. Z. Antczak, Warszawa: Difin.
 4. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Davenport T. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków: Wolters Kluwer.
 6. Drucker P.F. (2004), The American CEO, "Wall Street Journal", December 30.
 7. Dziwulski J. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, w: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 8. M. (2012), Kompetencje kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach siecio-wych. Potencjał i ryzyko, w: Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sie-ciowej, red. S. Łobejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 9. Jabłoński A. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 10. Jaruga A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektual-nym - koncepcje i praktyka, Gdańsk: ODDK.
 11. Kwiecień A. (2013), Pracownik wiedzy - kluczowa postać przedsiębiorstw Nowej Eko-nomii, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, zeszyt 36, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Warszawa: SGH.
 13. Perechuda K., Morawski M. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN.
 14. Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębior-stwie, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 15. www.gazeta-it.pl/zw/git39/zw_hr.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu