BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Protasowicki Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Stanik Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
Big data within national security threat analysis
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 275-286, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
e-administracja, Big Data, Analiza danych
e-government, Big Data, Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ogólny zarys modelu platformy przeznaczonej do pozyskiwania, wymiany i przetwarzania danych o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego RP. Proponowany system zakłada wykorzystanie współczesnych metod Big Data i wspierających je narzędzi informatycznych. Celem istnienia takiego systemu jest kompleksowe wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z identyfikacją i oceną pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.(abstrakt autora)

The paper presents a generic model of a platform intended for the exchange of threat-related data between the participants of the NSS of RP. The system proposed will allow the use of modern IT methods and tools so as to provide an all-inclusive support to decision-making processes associated with the identification and evaluation of threats to national security. The main purpose of analyses performed within the system will be to investigate the impact of a number of factors (circumstances, events) on national security in the broadest meaning of the term.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BBN (2013), Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
  2. Bieniok H. (1999), Metody sprawnego zarządzania, Warszawa: Placet.
  3. Ficoń K. (2007), Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Warszawa: BEL Studio.
  4. Kimball R., Ross M. (2002), The Data Warehouse Toolkit, New Jersey: Wiley.
  5. Protasowicki T. (2014), Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korpo-racyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, vol. 112.
  6. Protasowicki T., Stanik J. (2014), The concept of maintaining functional security of an integration platform, w: Information Managemen, red. B.F. Kubiak, A. Sieradz, Gdańsk: Gdańsk University Press.
  7. Sienkiewicz P. (2006), Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: AON.
  8. Szafrański B. (2014), Realizacja zadań publicznych a Big Data, w: Internet. Publiczne bazy danych i Big Data, red. G. Szpor, Warszawa: C.H. Beck.
  9. Zając J., Zięba R. (2010), Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodo-wego Polski, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu